Nieprzerwany dostęp do danych

Nieprzerwany dostęp do danych

16/05/2013
Autor:
|
Kategoria: Technologie

Stacja monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych Enviro 151 – innowacyjne rozwiązanie firmy Far Data.

Jednym z nowatorskich rozwiązań firmy Far Data, specjalizującej się w zaawansowanych systemach automatyki przemysłowej i pomiarowej, jest Stacja monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych Enviro 151. Podstawowym zadaniem stacji jest ciągła i długookresowa rejestracja poziomu dźwięków, natężenia ruchu pojazdów oraz wartości takich jak temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość oraz kierunek wiatru itd. „Istotną zaletą Enviro 151 jest to, że stacja daje możliwość prowadzenia badań w sposób automatyczny i obiektywny, co pozwala uzyskać nieprzerwany dostęp do rejestrowanych danych. Stacja integruje i koreluje w czasie wszystkie badane czynniki środowiskowe (hałas, wibracje, jakość powietrza, warunki atmosferyczne) oraz pomiary towarzyszące (parametry ruchu drogowego, sygnał wideo oraz audio). Tak więc urządzenie integruje szerokie spektrum możliwości pomiaru czynników szkodliwych obecnych w środowisku” – mówi mgr inż. Radosław Jeżyna, inżynier wsparcia sprzedaży Far Data.

Istotnym elementem – przede wszystkim ze względu na dokładność wyników uzyskiwanych przez Enviro 151 – jest zastosowanie najwyższej klasy czujników pomiarowych, cechujących się najlepszą na rynku dokładnością. W szczególności wymienić tu należy zastosowanie radaru komunikacyjnego SmartSensor HD firmy Wavetronix, który pozwala na wykonywanie w sposób w pełni automatyczny pomiarów parametrów potoku ruchu, takich jak: liczba pojazdów, ich średnia prędkość czy kategoryzacja ich typów. SmartSensor HD jest radarem typu 24 GHz Frequency Modulated Continuous Wave (radar z modulowaną częstotliwościowo falą ciągłą). Wykorzystuje on w swoim działaniu technologię HD tak, by w sposób ciągły gromadzić dane dotyczące ruchu drogowego z przeznaczeniem do długotrwałego monitoringu ITS (Intelligent Transportation Systems).

W skład SmartSensor HD wchodzi Opatentowany Cyfrowy Radar Falowy IITM (Digital Wave Radar IITM), dokonujący pomiarów różnorodnych wielkości związanych z ruchem pojazdów. Wśród nich wymienić należy: natężenie ruchu; średnie zmiany w prędkościach; średnią i chwilową prędkość pojazdów; średnie odstępy pomiędzy samochodami; 85-procentowy percentyl prędkości; zajętość poszczególnych pasów ruchu. Urządzenie dostarcza dokładnych danych o prędkościach poszczególnych pojazdów z dokładnością do 6 km/h oraz precyzyjnie klasyfikuje pojazdy. Obszar wykrywalności obejmuje 75 m. Posiada także możliwość detekcji: do 10 pasów ruchu równocześnie.

„Ważnym elementem działania radaru jest to, że pracuje on pomimo istnienia barier zabezpieczających i pasów rozdzielających kierunki ruchu. Obserwuje on wszystkie pojazdy będące w zasięgu jego pola widzenia. Oprócz tego dokładnie wykrywa częściowo niewidoczne obiekty, a także klasyfikuje pojazdy zmieniające pas ruchu” – opowiada Radosław Jeżyna. Istotnym z perspektywy technologicznej rozwiązaniem Enviro 151, zastosowanym w celu zwiększenia dokładności pomiarów, jest użycie podwójnego radaru. Ustala on prędkość pojazdu poprzez pomiar opóźnienia pomiędzy jednym a drugim promieniem. Tę samą metodę badawczą wykorzystywano w stacji do określania kierunku jazdy.

Enviro 151

Dzięki zastosowaniu tych elementów stacja bardzo dobrze spisuje się w centrach komunikacyjnych lub np. na lotniskach, czyli we wszystkich miejscach, które narażone są na występowanie dużego poziomu hałasu. Jej modułowa budowa umożliwia dobór dowolnej konfiguracji dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Za pomocą dodatkowej aplikacji można przeglądać wykresy, dane pomiarowe wraz z zarejestrowanym sygnałem audio i wideo, a także indywidualnie do własnych potrzeb programować sesję. Ułatwić to ma zidentyfikowanie źródła przekroczeń hałasu podczas wykonywania prac pomiarowych. Pozwala to na późniejsze wydzielenie z analizy ewentualnych zakłóceń mierzonych parametrów.

Enviro 151 pracować może z jednej strony jako mobilny system pomiarowy, zamontowany w samochodzie wyposażonym w pneumatycznie wysuwany maszt zintegrowany z pojazdem, z drugiej strony zaś jako stacjonarny system montowany w wybranym punkcie. „Wersja mobilna systemu stworzona została z myślą o akredytowanych laboratoriach badawczych oraz wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. Instytucje te, ze względu na specyfikę działalności, wymagają rozwiązań charakteryzujących się dużą elastycznością i mobilnością. Wersja stacjonarna przeznaczona jest do prowadzenia długookresowych, ciągłych badań na potrzeby miejskich systemów monitoringu hałasu” – stwierdza Radosław Jeżyna.

Dużą zaletą Enviro 151 jest szeroki zakres badanych czynników i parametrów towarzyszących, opisujących źródło zanieczyszczeń. Zintegrowanie oraz korelacja w czasie mierzonych wielkości pozwalają na obróbkę danych pomiarowych, wspomaganą dodatkowo algorytmami preselekcji zakłóceń akustycznych oraz okresów występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych. Stacja otrzymała m.in. Złoty Medal w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, a także Grand Prix ministra infrastruktury na Targach Infrastruktura.