Wyścig ku sztucznej inteligencji – prognozy na 2020 rok

Wyścig ku sztucznej inteligencji – prognozy na 2020 rok

18/10/2019
|

Ekspansja sztucznej inteligencji to seria etapów, przez które musi przejść nauka, jak i rynek, aby osiągnąć pełnię możliwości i efektywności. W przypadku nowych technologii rozwój nie sprowadza się jedynie do wzrostu, ale także do pojawienia się nowych form funkcjonowania, dynamicznie kształtowanych przez otoczenie, jak i w odpowiedzi na wyzwania z różnych obszarów, takich jak zdrowie, biznes czy przemysł. Patrząc na rynek IT, a w szczególności na obszar sztucznej inteligencji (SI), można dojść do wniosku, że dwa słowa, które w obecnych czasach opisują go najlepiej to rozwój i dynamika.

Rynek SI wczoraj i dziś
Sztuczna inteligencja odnotowała ogromny postęp w obszarze swojego rozwoju i dojrzałości na przestrzeni ostatnich lat. Z zaskakującą łatwością, ale i zarazem impetem, wkroczyła do najważniejszych obszarów naszego życia, takich, jak zdrowie, edukacja, komunikacja, czy też biznes. Niemalże każdego dnia możemy obserwować nowe sposoby zastosowania sztucznej inteligencji w naszym codziennym życiu.

Zastosowania te nie pozostają tylko w sferze fantazji czy eksperymentów, ale mają coraz bardziej realny wpływ na kształt naszego życia. Nie możemy jeszcze uznać, aby sztuczna inteligencja była zbliżona do naszego poziomu, ale widzimy, jak praca wielu naukowców, ośrodków badawczych oraz wielkich firm, działających w obszarze IT, zmierza ku temu, aby rozwój komunikacji między maszynami, przypominał tą, która odbywa się między ludźmi.

Pamiętajmy zarazem, że rynek SI nie zawsze był postrzegany jako coś, co może faktycznie zrewolucjonizować nasze postrzeganie świata w przyszłości, a wręcz przeciwnie – niepotrzebnie napompowaną bańkę, z której nic sensownego dla świata nie uda się zmaterializować. Z takimi właśnie opiniami można było się spotkać jeszcze w 2017 roku, ale już rok później mogliśmy zauważyć jeszcze większy wzrost sztucznej inteligencji, a dokładnie rozwiązań bazujących na uczeniu maszynowym. To właśnie w uczeniu maszynowym upatrujemy w tym momencie największą szansę do szybkiej adaptacji przez biznes, dlatego też w tą stronę nakierowane są głównie badania i eksperymenty.

Świat chce, aby uczenie maszynowe było coraz lepsze, a co najważniejsze, coraz sprytniejsze

Rewolucja przemysłowa dzięki SI
Przewiduje się, że oprogramowanie z elementami sztucznej inteligencji będzie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w latach 2018 do 2023. Eksperci z różnych ośrodków badawczych szacują, że w ciągu pięciu lat rynek SI powiększy się prawie czterokrotnie z 21,5 mld dol. w 2018, do 75 mld dol. w 2023 roku. Najszybsze tempo wzrostu zanotują technologie dla przemysłu.

Sztuczna inteligencja dedykowana firmom produkcyjnym do 2023 roku będzie rosła w tempie 52,4% rok do roku

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest możliwość integracji SI z maszynami przemysłowymi i co za tym idzie uczenie się tych maszyn. Inwestycje w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach produkcyjnych są i będą napędzane ideą czwartej rewolucji przemysłowej, czyli idei, gdzie zanikają bariery pomiędzy ludźmi i maszynami. Dzięki SI przedsiębiorstwa mogą nie tylko usprawnić procesy zarządzania działalnością, ale redukują też koszty związane z rozwojem produktów.

Dzięki cyfrowemu połączeniu systemów producentów i dostawców, możliwe będzie prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw. Mechanizmy sztucznej inteligencji dostarczą przedsiębiorcom dokładnych informacji na temat dostępności mocy produkcyjnych oraz dyspozycyjności lub awarii maszyn dostawców.

Gdzie w przyszłości pomoże SI
Mówiąc o rozwoju sztucznej inteligencji, mówimy nie tylko o coraz większej popularności jej podstawowych komponentów, ale także o coraz większej różnorodności jej zastosowań. Obserwując rynek można zauważyć kilka wiodących obszarów, które staną się kluczowe dla sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja w świecie aplikacji i systemów: dostawcy technologii konkurujących o miejsce na rynku zaawansowanych aplikacji zwiększają wysiłki na rzecz dostarczania aplikacji i systemów obsługujących sztuczną inteligencję. Bezpośrednim przełożeniem tych starań będzie obecność inteligentnych rozwiązań niemalże w każdym modelu biznesowym.

Inteligentne rozwiązania do zarządzania danymi: Ponieważ coraz więcej aplikacji biznesowych i systemów BI w lepszy i bardziej przemyślany sposób używa sztucznej inteligencji, popularność rozwiązań biznesowych opartych na sztucznej inteligencji będzie nadal rosła. Rynek rozwiązań opartych na analizie danych wzmocnionych uczeniem maszynowym nadal będzie rozwijał się w obecnym roku i nic nie wskazuje, aby zmieniło się to w roku kolejnym.

Automatyzacja całych systemów urządzeń: Branża autonomicznych systemów w rolnictwie i górnictwie nadal się rozwija i przechodzi z automatyzacji poszczególnych elementów łańcucha produkcyjnego do automatyzacji całych obszarów na styku komunikacji, człowiek, maszyna, firma.

Platformy konwersacyjne: Zdolność interfejsów użytkownika do interakcji z użytkownikami zyska popularność w każdym rodzaju aplikacji biznesowych. Platformy konwersacyjne mogą pomóc w lepszym zrozumieniu funkcji związanych z pracą.

Ekosystemy biznesowe sterowane zdarzeniami: Przedsiębiorstwa będą stopniowo przyjmować modele biznesowe sterowane zdarzeniami, w których Chmura, rozwiązania IoT i urządzenia mobilne będą wykorzystywać technologie SI jako dodatkowe aktywatory.

Boty: ludzie po prostu nie nadążają za zmianami technologii i żądaniami klientów. Dlatego wiele firm przenosi się na Inteligentny chatboty oraz wirtualnych asystentów, aby rozwiązać codzienne przepływy pracy. Według Gartnera do 2020 roku, 85% interakcji z klientami zostanie zrealizowanych za pomocą sztucznej inteligencji.

Automatyzacja: właśnie nad tym będą pracować firmy. Stały wzrost danych wytwarzanych przez IoT spowoduje, że firmy będą zmuszone do uczenia maszynowego w celu przetwarzania i analizy danych. Według Forrester w 2018 r. 80% firm mogło zamówić analizy od firm świadczących usługi typu „Insights-as-a-Service”, czyli pomagające zrozumieć dostarczane zbiory danych.

Czy wykorzystamy potencjał SI?
Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w rozwoju wielu obszarów naszej obecnej wiedzy, głównie umożliwiając głęboką kwantyfikację danych jakościowych. Ta dziedzina ma duże zapotrzebowanie i wciąż silnie się rozwija. Dzięki sztucznej inteligencji naukowcy mogą wprowadzić paradygmat i rozwiązania znane z analizy metod ilościowych do świata badań jakościowych.

Takie podejście ma możliwość wyeliminowania dużej części rutyny z naszej codziennej pracy, dzięki czemu nasze życie jest łatwiejsze i jaśniejsze. Może przyszły rok przyniesie nam więcej odkryć z tego obszaru, a sztuczna inteligencja nie będzie już tylko maszyną o niezwykłych zdolnościach, ale stanie się realną siłą napędową dla nas i dla przyszłych pokoleń.