V Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze – podsumowanie

V Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze – podsumowanie

18/05/2018

W tegorocznej, jubileuszowej edycji, REMIX połączył siły z firmą Stockmeier Chemia, dzięki czemu wzmocnił zespół organizacyjny i merytoryczny Sympozjum.

Po raz kolejny liczne grono osób zajmujących się cynkowaniem od strony praktycznej, naukowo-badawczej, jak również produkcji urządzeń wyposażenia cynkowni pozwoliło na wymianę doświadczeń, które z pewnością zaowocują ciekawymi i udanymi przedsięwzięciami. Podczas tegorocznego spotkania zostały przedstawione zagadnienia związane z nakładaniem ochronnych powłok cynkowych w świetle zmieniających się przepisów Unii Europejskiej. Powstające obecnie ocynkownie charakteryzują się nie tylko estetyczną infrastrukturą, ale przede wszystkim spełniać muszą wszelkie restrykcyjne wymagania środowiskowe.

Dotyczy to zmniejszenia zużycia energii, surowców, minimalizacji generowania odpadów oraz emisji związków lotnych do atmosfery, a także samych powłok oraz ich trwałości. Zmieniające się przepisy i dyrektywy unijne określające wymagania związane z ochroną środowiska naturalnego powodują, że nowoczesne ocynkownie nie stanowią zagrożenia dla otoczenia i powstają nawet w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych.

W pięciu panelach tematycznych poruszone zostały następujące zagadnienia:
– branża cynkownicza w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej,
– prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nanoszenia powłok cynkowych,
– chemiczne przygotowanie powierzchni stali i nowoczesne stopy cynkownicze,
– nowoczesne instalacje i rozwiązania techniczne w ocynkowniach zanurzeniowych,
– modernizacje linii do cynkowania ogniowego – poprawa ekologii i ekonomii pracy urządzeń.

Przypieczętowaniem współpracy miedzy firmą REMIX S.A. oraz Stockmeier Chemia było podpisanie umowy przez prezesa REMIX S.A. – Grzegorza Kazimierskiego oraz przedstawiciela Stockmeier Chemia – Liliannę Parol, o współpracy między obiema spółkami.