Utrzymanie jakości produktów to największe wyzwanie dla MŚP z sektora przemysłowego

Utrzymanie jakości produktów to największe wyzwanie dla MŚP z sektora przemysłowego

26/01/2024
Źródło informacji: Siemens Financial Services w Polsce

W ramach badania Index MiU 2023 przeprowadzonego przez Siemens Financial Services w Polsce, MŚP z sektora przemysłowego w nadchodzących miesiącach będą musiały zmierzyć się z szeregiem wyzwań.

Największym z nich jest utrzymanie jakości produktów, na co wskazało ponad 26% ankietowanych.

W dalszej kolejności przedsiębiorcy wskazywali na wzrost cen (25,7%) oraz utrzymanie płynności finansowej (19,3%). Ponadto ankietowani zwracali uwagę na wyzwania związane ze zwiększeniem liczby zleceń (17,3 proc.) czy brakami kadrowymi (15 proc.).

Co więcej, prawie 13% przedstawicieli badanych branż jako największe wyzwanie wskazało zmodernizowanie zakładu, a 10% automatyzację produkcji oraz obniżanie energochłonności.

Utrzymanie jakości produktów jeszcze nigdy nie było tak istotne dla ankietowanych przez nas branż. W poprzednim badaniu niecały 1 proc. firm było zdania, że będzie to dla nich wyzwanie, z którym będą się mierzyć w najbliższym czasie i podobnie było w 2021 roku. Warto podkreślić, że z naszych corocznych raportów „Index MiU” wynika również, że wysoka jakość produktów jest najważniejszą przewagą konkurencyjną zdaniem firm MŚP z sektora przemysłowego. Po raz pierwszy jednak jej utrzymanie będzie także wyzwaniem dla aż co czwartej ankietowanej firmy – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO w Siemens Financial Services w Polsce

Ocena najważniejszych wyzwań na najbliższe miesiące nieco różni się w zależności od badanej branży. Na poradzenie sobie z wysokimi cenami wskazywali częściej przedstawiciele branży spożywczej, a najmniej obróbki metali. Zmodernizowanie zakładu będzie z kolei częstszym wyzwaniem dla firm przetwarzających tworzywa sztuczne.

Obniżanie energochłonności i ceny surowców mniejszym wyzwaniem

W poprzednim badaniu największym wyzwaniem dla badanych przez Siemens Financial Services w Polsce MŚP były wysokie ceny surowców, na które wskazywało blisko 35% ankietowanych. W tym roku mierzyć się z nimi będzie niecałe 10% firm. Mniejszym wyzwaniem będzie również obniżenie energochłonności produkcji – spadek z 26 do 10%. Rzadziej przedsiębiorcy wskazują także na braki kadrowe, z którymi zmagało się w ostatnim roku ponad 27% ankietowanych, a dziś trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych osób do pracy spodziewa się 15%.

Obecnie firmy rzadziej wskazują na wyzwanie związane z obniżaniem energochłonności, co nie jest zaskoczeniem, gdyż sytuacja na rynku cen energii, która dominowała pod tym kątem w 2022 roku, bardziej się ustabilizowała. W pewnym stopniu wynika to również z tego, że część przedsiębiorców w poprzednich miesiącach decydowała się na inwestycje, których istotnym elementem była energooszczędność – mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce. – Potwierdza to także nasz ostatni raport „Index MiU 2023”, z którego wynika, że obniżanie energochłonności to najpopularniejsze działanie proekologiczne, jakie prowadzą badane przez nas firmy. Uwzględnienie aspektu ekologicznego staje się również coraz bardziej istotnym wyznacznikiem rozwoju sektora przemysłowego. Coraz więcej przedsiębiorstw jest bowiem świadomych, w jaki sposób prowadzić zrównoważony biznes. W konsekwencji staje się to również mniejszym wyzwaniem – podsumowuje.


Nota metodologiczna:

Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyższy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowania, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków maszyn i urządzeń, automatyzacji oraz m.in. zwiększają skalę sprzedaży krajowej i zagranicznej. Progi newralgiczne, które świadczą o dużym wzroście lub spadku konkurencyjności wynoszą odpowiednio 60 pkt i 40 pkt. Konstrukcja indeksu opiera się na ośmiu komponentach, które w różnym stopniu wpływają na końcową wartość informującą o zdolności do konkurowania producenta. Wśród nich są m.in. odnowienia parku maszyn i urządzeń oraz ich częstotliwość, automatyzacja procesów produkcji, sprzedaż krajowa i eksport czy udział oraz dostępność finansowania zewnętrznego.

Badanie z przedstawicielami 300 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2023 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży spożywczej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).