Transformacja biznesowa w obszarze produkcji i logistyki / relacja z webinaru SAP z EY

Transformacja biznesowa w obszarze produkcji i logistyki / relacja z webinaru SAP z EY

15/05/2020
|

W dniu 16 kwietnia 2020 r. mieliśmy przyjemność jako redakcja portalu polskiprzemysl.com.pl moderować dyskusję podczas webinaru otwierającego cykl „Transformacja biznesowa oraz wyzwania w obszarze produkcji i logistyki”. Kolejne odbyły się 23 kwietnia (transformacja w obszarze produkcji) oraz 29 kwietnia (transformacja w obszarze logistyki), szerzej opiszemy te spotkania później…..

Organizatorem cyklu spotkań jest firma SAP, która znajduje się w samym centrum obecnej rewolucji technologicznej i dzięki oferowanym rozwiązaniom biznesowym pomaga firmom ograniczyć negatywne skutki zbytniej złożoności systemów oraz tworzy nowe możliwości rozwoju i wprowadzania innowacji.

Premierowy webinar został zorganizowany wspólnie z EY, światowym liderem rynku usług profesjonalnych oraz globalnym partnerem SAP, który w Polsce wspiera organizacje w planowaniu, przygotowywaniu i realizacji cyfrowej transformacji wraz z dostarczeniem pełnego zestawu narzędzi, a także rozwiązań technologicznych.

Podczas spotkania, transformacja biznesowa została przedstawiona z dwóch perspektyw: firmy doradczej oraz dostawcy rozwiązań. Pełny zapis webinaru jest dostępny pod tym adresem (link), jednak chciałbym abyśmy krótko skupili się wokół 5 kluczowych rozwiązań technologicznych jakie oferuje firma SAP. Jak pomagają w transformacji? Czy w epoce „wymuszonej” cyfryzacji przez koronawirusa są niezbędne?

SAP Integrated Business Planning IBP
SAP Product Planning and Detailed Scheduling PPDS
SAP AATP Advanced Availability to Promise AATP
SAP Transportation Management
SAP Extended Warehouse Management

Znajdujemy się obecnie w bezprecedensowej sytuacji, która powoduje, że dotychczasowe podejście do transformacji biznesowej musi ulec zmianie. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, przez kolejnych kilkanaście miesięcy, będziemy wychodzić z recesji. W tym czasie, w naszych działach musimy określić dwa etapy, które EY nazywa „Next” oraz „Beyond”. Pierwszy ma na celu adaptację firmy do nowych warunków, uwzględnia również prawdopodobieństwo kolejnej, jesiennej fali COVID-19. Kolejny jest okresem odreagowywania i przygotowania na gospodarkę po opanowaniu epidemii.

Nie możemy zacząć transformacji bez strategii i odpowiedniego przygotowania, dlatego chciałbym zwrócić szczególną uwagę na 6 czynników decydujących o skutecznym przeprowadzeniu transformacji, które zostały opracowane przez ekspertów EY.

1. Opracowanie zintegrowanego modelu biznesowego dostosowanego zarówno do celów przedsiębiorstwa jak i potrzeb klientów.
2. Widok organizacji z perspektywy odbiorcy. Zrozumienie idealnego, oczekiwanego przez klienta doświadczenia.
3. Rozwój zintegrowanego łańcucha wartości, który jest powiązany z nowymi produktami stworzonymi z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
4. Zaangażowanie każdej komórki organizacyjnej w proces transformacji i pełna koncentracja na realizacji założonych celów.
5. Ciągła praca nad tworzeniem i rozwojem nowych, innowacyjnych produktów lub usług, które koncentrują się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
6. Dostosowanie organizacji od zmieniających się rynkowych realiów, aktualizacji strategii, wprowadzania nowych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem opinii i potrzeb organizacji, by dostarczyć klientowi jak największych wartości.

Jakkolwiek powyższe czynniki pozostają nadal w mocy, to należy zauważyć, że ulega sposób ich zaspokojenia. Aktualnie liczy się przede wszystkim możliwość szybkiego uzyskania efektu. Mimo tego, że od razu może nie być doskonały, to koniecznie by szybko adresował nagłą zmianę potrzeb biznesowych. Oczywiście po uzyskaniu Most Viable Product, powinno nastąpić jego doskonalenie, ale kluczowy jest szybki czas uzyskania ww. MVP.

Drugim, absolutnym pewnikiem jest znacząca zmiana w zachowaniach konsumentów, która wymusza natychmiastowe działania w obszarze customer experience (CX). Działania obejmują zarówno ponowną analizę potrzeb klientów (np. za pomocą Customer Journey), jak też reakcję na ich nowe potrzeby.

Zwracam tutaj uwagę na fakt, że customer experience to suma doświadczeń bezpośrednich i pośrednich klienta, więc wpływa na niego również praca naszego back-office, ze szczególnym uwzględnieniem supply chain. Kolejną naturalną zmianą jest niezwykle zwiększona rola rozwiązań e-commerce (oczywiście przy uwzględnieniu CX). Te zmiany (i jeszcze kilka innych, o których wspominaliśmy w webinarze) związane są z jeszcze jednym aspektem, a mianowicie konieczną zmianą w sposobie dostarczania projektów.

Obecnie, poza oczywistą koniecznością zwinności projektów, nowym standardem jest przeniesienie pracy projektowej do zespołów wirtualnych (nie zawsze w całości, ale na pewno w przeważającym stopniu), choćby z uwagi na ryzyko możliwych lockdownów w kolejnych miesiącach.

W obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej, coraz wyraźniej transformacja cyfrowa wydaje się być nieunikniona. Jak odpowiednio przemodelować strategię cyfrowej transformacji w obszarze produkcji i logistyki, by pokonać wyzwania nowej rzeczywistości?

Gorąco zachęcam do obejrzenia i wysłuchania webinaru tych z Państwa, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w spotkaniu i dyskusji na żywo.