Technologia RFID w polskich przedsiębiorstwach [BADANIE]
Fot. ZEBRA

Technologia RFID w polskich przedsiębiorstwach [BADANIE]

06/12/2022
|

Innowacyjność przedsiębiorstw przekłada się na ich konkurencyjność, efektywność ekonomiczną i biznesową, a – co za tym idzie – na wyniki finansowe. Wg danych GUS w latach 2018–2020 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowiły odpowiednio 36,7 proc. oraz 33 proc. ogólnej liczby tych podmiotów. Badanie firmy Zebra Technologies wskazuje, że odsetek przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię UHF RFID jest zbliżony do odsetka firm innowacyjnych.

Identyfikacja za pomocą fal radiowych obiektów i osób

RFID wykorzystuje fale radiowe do bezprzewodowego przesyłania danych. Technologia składa się z dwóch elementów: urządzenia, które wysyła falę elektromagnetyczną i taga RFID, czyli etykiety lub znacznika z micro chipem, w których zakodowane są informacje. Czytnik wysyła falę, a etykieta z anteną odbiera ją, przetwarza i wysyła odpowiedź z powrotem do czytnika.

To, co wyróżnia technologię RFID, to wyjątkowa zdolność do lokalizowania, uwierzytelniania i śledzenia oznaczonych zasobów. Dzięki RFID użytkownicy mogą skanować setki oznakowanych elementów jednocześnie, przy wykorzystaniu czytnika ręcznego lub automatycznie za pomocą czytnika stacjonarnego z anteną. Możliwe jest odczytywanie danych nawet gdy etykiety lub znaczniki są umieszczone w niewidocznym miejscu (np. są zasłonięte pudełkami lub umieszczone w głębi palety). Ponadto możliwe jest dokonanie odczytu nawet z odległości parunastu metrów.

RFID gromadzi również ogrom informacji: m.in. lokalizację i ruch zasobów, a firmy wykorzystują te dane do zmiany sposobu prowadzenia działalności, zwiększania wydajności i zapewnienia oszczędności. RFID może skrócić czas rutynowego zadania (np. inwentaryzacji) z dni lub godzin do minut.

Technologia RFID ma zastosowanie m.in. w procesach przemysłowych, produkcji, logistyce, magazynowaniu, kontroli dostępu, czy w handlu i zapewnianiu bezpieczeństwa. Obejmuje materiały eksploatacyjne oraz takie urządzenia, jak m.in. czytniki ręczne i stacjonarne, skanery, drukarki RFID, etykiety i znaczniki RFID, anteny RFID, oprogramowanie czytników  i inne.

Firma Zebra Technologies, dostawca technologii RFID, przeprowadziła badanie jakościowe i ilościowe wśród polskich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, transportu i logistyki oraz handlu detalicznego, aby sprawdzić, z jakich technologii korzystają w swojej pracy oraz czy znają i korzystają z UHF RFID.

100 proc. przebadanych firm, które korzysta z UHF RFID, poleca tę technologię

Badanie SW Research na zlecenie Zebra Technologies wykazało, że stopień wykorzystania technologii UHF RFID w Polsce jest zbliżony do stopnia innowacyjności polskich firm. Według danych z raportu ilościowego obecnie 28 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, transportu i logistyki oraz handlu detalicznego wykorzystuje już technologię UHF RFID.

Równie istotne są dane pokazujące, że 100 proc. respondentów stosujących UHF RFID poleciłoby tę technologię innym firmom (100 proc. sumy odpowiedzi zdecydowanie i raczej bym polecił/a).

Według 96 proc. respondentów, którzy stosują UHF RFID w swoich przedsiębiorstwach, inwestycja w tę technologię pierwsze korzyści przynosi już w ciągu pół roku (według 46 proc. w ciągu kwartału, według 50 proc. okres ten trwa do pół roku), tylko 4 proc. dostrzegło je w okresie do roku.

Respondentów pracujących w firmach, w których wdrożono technologię RFID, poproszono o wskazanie, w jakim celu bądź w jakich procesach wykorzystują ją najczęściej. Odpowiedzi były następujące:

  • do magazynowania – 79 proc.,
  • do kompletowania – 71 proc.,
  • do śledzenia i przemieszczania towarów/palet/komponentów/zasobów w obrębie zakładu pracy – 68 proc.,
  • do przyjmowania dostaw – 54 proc.

ZEBRA_A

Obecnie najważniejszymi dla przedsiębiorstw procesami, gdzie technologia UHF RFID jest wykorzystywana, są magazynowanie (68 proc.), zarządzanie środkami trwałymi (54 proc.), inwentaryzacja (50 proc.).

Największe korzyści z wdrożenia technologii RFID UHF

Jak wynika z badania, największe korzyści z wdrożenia technologii RFID UHF to:

  • wiedza o położeniu towaru w magazynie (57 proc.),
  • zastąpienie wielu systemów jednym (46 proc.) oraz
  • minimalizacja ludzkiego błędu (46 proc.).

ZEBRA_B

W przypadku większości procesów, gdzie stosowana jest technologia, najczęściej wskazywanym powodem jej wdrożenia była czasochłonność danego procesu dla pracowników. Dzięki technologii UHF RFID udało się ją znacząco ograniczyć.

ZEBRA_C

Wśród respondentów, którzy nie stosują technologii UHF RFID w swoich firmach, dokładnie połowa rozważa inwestycję w tę technologię (50 proc.).