Ruukki – Dlaczego warto stawiać na zrównoważone budownictwo?

Ruukki – Dlaczego warto stawiać na zrównoważone budownictwo?

27/03/2013
Autor:
|

Oszczędność energii w użytkowaniu końcowym, ochrona wartości nieruchomości, sprostanie zaostrzającym się normom prawnym czy reputacja firmy stosującej zrównoważone rozwiązania – to najważniejsze wnioski ze zleconego przez fiński koncern Ruukki badania opinii na temat energooszczędnego budownictwa.

Jako lider energooszczędnych rozwiązań fiński koncern Ruukki postanowił sprawdzić trendy i opinie na temat zrównoważonego budownictwa. Jest to pierwsze tego typu badanie uwzględniające polskich inwestorów, deweloperów i użytkowników obiektów. Badanie przeprowadzono także w Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Wyniki pokazują, iż postawy w zakresie efektywności energetycznej są w poszczególnych krajach na różnych etapach rozwoju. W Szwecji, zrównoważone budownictwo i związane z nim normy – systemy LEED i BREEAM – stanowią ważne czynniki przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Poglądy niemieckich i brytyjskich respondentów różnią się w kilku punktach, ale obie grupy postrzegają oszczędność energii i sprostanie wymagającym normom jako nierozerwalnie związane kwestie. Wynik badania dla Polski, która choć w zestawieniu z wymienionymi krajami prezentuje najniższą świadomość w zakresie zrównoważonego budownictwa, wydaje się być obiecujący. -Na pewno mamy jeszcze sporo do nadrobienia jeśli chodzi o „energooszczędną świadomość” jak i stosowanie rozwiązań energooszczędnych. Z drugiej jednak strony sytuacja w tym zakresie zmienia się gwałtownie. Wyraźnie obserwujemy w naszej firmie wzrost sprzedaży produktów o lepszych parametrach cieplnych oraz całych rozwiązań energooszczędnych typu np. obudowa z płyt Ruukki ENERGY.  Klienci zainteresowani są systemami podnoszącymi „wartość” obiektów certyfikowanych w systemach BREEAM, LEED.

Właśnie teraz następują zmiany prawne w zakresie parametrów cieplnych jakim powinny odpowiadać budynki, dostępne są dotacje na rozwiązania energooszczędne. Myślę, że jesteśmy świadkami dużego „przyspieszenia” i za kilka lat wyniki podobnego badania w Polsce pokażą wyraźny wzrost „energooszczędnej świadomości” – ocenia Waldemar Szostak, dyrektor komponentów budowlanych w Ruukki Polska. Pomimo ogólnych różnic występujących między krajami, odpowiedzi respondentów z tych samych badanych grup pokazały istotne korelacje. Użytkownicy nieruchomości komercyjnych określili oszczędność energii w użytkowaniu końcowym jako najważniejszy czynnik determinujący zastosowanie zrównoważonego budownictwa w obiektach. Dla deweloperów szczególnie interesujące są korzyści w zakresie poprawy reputacji i sprostania zaostrzającym się normom z zakresu stosowania energooszczędnych materiałów. Z kolei inwestorzy z rynku nieruchomości cenią sobie głownie bezpieczeństwo rozumiane jako brak ryzyk. Budowanie w oparciu o dużo bardziej wyśrubowane normy z zakresu energooszczędności niż obecnie obowiązujące – zapewni trwałość inwestycji, dużą stopę zwrotu oraz ochronę wartości nieruchomości. – Takie budynki będą atrakcyjne na rynku przez długi okres. Pozwalają inwestorom zabezpieczyć wartość przeznaczonych na wynajem nieruchomości i chronić inwestycje przed nachodzącymi surowszymi przepisami budowlanymi – podsumowuje Waldemar Szostak.

Zarówno polscy jak i zagraniczni respondenci wykazali się dobrą znajomością różnych rozwiązań mających wpływ na efektywność energetyczną, poczynając od systemów wentylacji, izolacji, ogrzewania i klimatyzacji po wykorzystanie energii odnawialnej. Badanie pokazało, że najbardziej atrakcyjnymi energooszczędnymi rozwiązaniami są takie, których zasady działania i potencjał oszczędności energii są łatwe do zrozumienia, obliczenia i realizacji w praktyce. Zadaniem firm produkujących i zarazem promujących tego rodzaju rozwiązania jest przystępne zaprezentowanie korzyści płynących z wyboru technologii energooszczędnych. Koszty wyboru takiej technologii zwracają się szybko, kluczowe jest zrozumienie sensu zastosowania pojedynczych rozwiązań jako części większej całości. Istotne jest uzupełnianie się rozwiązań, przykładem czego jest nowy budynek wrocławskiej Ikei. Blisko 38 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni zostanie ogrzanych lub ochłodzonych energią geotermalną. Oczyszczona woda deszczowa posłuży do spłukiwania toalet, zaś w ciągu dnia światło dostarczy 150 specjalnych tub montowanych na dachu. Całość zamknięta zostanie za pomocą ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych płyt warstwowych Energy firmy Ruukki. Uzupełniają one pozostałe rozwiązania proekologiczne, gwarantując większą szczelność elewacji, przyczyniając się tym samym do dużych oszczędności w kosztach utrzymania tego obiektu.

Kompleksowość stosowanych rozwiązań zrównoważonego budownictwa powinna iść w parze z wspomnianym przedstawieniem korzyści płynących z wyboru danej technologii. – Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, w Ruukki energooszczędne rozwiązania oferujemy razem z usługami odpowiedniego montażu danych rozwiązań. Dodatkowo dzięki symulacjom zużycia energii, klient może w łatwy sposób obliczyć uzyskane dzięki nim oszczędności – opowiada Waldemar Szostak z Ruukki Polska. Przykładem takiego rozwiązania jest stosowanie kalkulatorów oszczędności: http://www.ruukki.pl/Produkty-i-rozwiazania/Rozwiazania-dla-budownictwa/Plyty-warstwowe/Sprawdz-ile-mozesz-zaoszczedzic-uzywajac-energooszczednych-plyt-warstwowych

Aby maksymalnie ułatwić cały proces zastosowania energooszczędnego rozwiązania, na każdym etapie realizacji inwestycji Ruukki oferuje też doradztwo, a po zakończeniu budowy usługi pomiaru efektywności energetycznej.

Źródło i fot.: informacja prasowa Ruukki