Polska coraz niżej w rankingu „Doing Business”

|

Polska spadła o siedem pozycji i zajęła 40 miejsce w tegorocznej edycji rankingu „Doing Business” Banku Światowego.

Komentarz Krzysztofa Kajdy, radcy prawnego, zastępcy dyrektora generalnego (szefa pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan

Już trzeci rok z rzędu zajmujemy coraz niższą pozycję w rankingu i to mimo wprowadzenia w ostatnich latach kilku pakietów dla przedsiębiorców, które miały ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Z naszych badań nastrojów przedsiębiorców również wynika, że pogarszają się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście zmian w prawie. W 2019 roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem, uważa tak 64 proc. dużych firm. W 2018 roku było o tym przekonanych tylko 41 proc. Co ciekawe firmy boją się też zmian w prawie w najbliższych miesiącach. Takie obawy deklaruje 71 proc. firm, przed rokiem odsetek odpowiedzi wynosił 61 proc.

Najgorzej w rankingu wypadamy w obszarze oceniającym łatwość otwierania biznesu (128 miejsce). I to jest nasza największa porażka. Na łatwość otwierania biznesu mogą w dużej mierze negatywnie wpływać długotrwałe procedury pozwalające zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku, czy uzupełnienia braków formalnych potrafią trwać miesiącami, a w skrajnych przypadkach od pół roku do roku. Ponadto, nawet pomimo korzystania przez przedsiębiorcę z pomocy prawnej, niektóre formalności bywają interpretowane przez sąd rejestrowy wysoce uznaniowo co prowadzi do braków formalnych i przeciągnięcia rejestracji spółki.

Polska zanotowała też duży spadek w kwestii ,,rejestracji nieruchomości”. Liczba procedur (czynności) w tym obszarze, czas rejestracji oraz jakość administracyjnego indeksu nieruchomości to kategorie w których nasz kraj powinien podjąć szereg usprawnień.

W ostatnim roku wprowadzono liczne zmiany służące uszczelnieniu systemu podatkowego. Zmiany te, to w zdecydowanej większości wdrożenie nowych ewidencji, ograniczeń, limitów oraz konieczność składania dodatkowych deklaracji, oświadczeń i zaświadczeń.

Wiele standardowych działań podatników, jak np. opłacenie faktury, musi być dokonane z zachowaniem należytej staranności, co generuje w firmach niespotykane do tej pory obciążenie procedurami i istotnie zwiększa koszty funkcjonowania.