Biznesowa Europa w Katowicach: II Europejski Kongres Gospodarczy

Biznesowa Europa w Katowicach: II Europejski Kongres Gospodarczy

03/06/2010
Autor:
|

W dniach 31 maja – 2 czerwca w Katowicach odbył się II Europejski Kongres Gospodarczy.

Było to ważne wydarzenie ekonomiczne, zarówno w skali regionu, jak i Polski. Uczestniczyło w nim ponad 4000 ekonomistów, polityków i przedstawicieli biznesu, a także 700 panelistów. Kongres otworzyli: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, pełniący obowiązki prezydenta RP marszałek Bronisław Komorowski, wicepremier Waldemar Pawlak, a także były prezydent Lech Wałęsa.

– Nadal mamy do czynienia z kryzysem i wciąż brakuje środków w niektórych krajach. Tym bardziej potrzebne są w krajach Unii reformy. Niezbędne będzie też odblokowanie tych regionów Europy, które mają ogromny potencjał rozwoju. Uważa się, że kraje, które niedawno weszły do UE, będą stanowić jej siłę napędową. One są bowiem pazerne na sukces – mówił Jerzy Buzek.

Organizatorzy Kongresu chcą nadać mu rangę porównywalną z Forum Ekonomicznym w Krynicy. Dlatego też wśród jego gości znalazł się m.in. Johannes Hahn komisarz UE ds. Polityki Regionalnej, który po raz pierwszy przyjechał do Polski. Oprócz tego wzięli w nim udział szefowie i menedżerowie ponad stu największych firm w tej części Europy, m.in. z: Enea, Kulczyk Investments, Lotos, PGE, PKP, PKN Orlen, RWE i Tauron Polska Energia, a także duże instytucje finansowe, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa ING i PKO Bank Polski.

Ponieważ Kongres odbywał się na Śląsku, to ważne miejsce miała w jego ramach dyskusja dotycząca branży energetycznej, a także przemysłu, nowych technologii i innowacyjnej gospodarki. Oprócz tego istotnymi tematami Kongresu były m.in.: przyszłość przesyłu i dystrybucji energii, strategia polski dotycząca energetyki i czyste technologie węglowe.
O tym, z tego typu spotkanie ekonomiczne to nie tylko wymiana informacji, ale realne forum biznesowe świadczy dyskusja, do jakiej doszło w trakcie Kongresu. Dotyczyła on rynku przewozów kolejowych, i konfliktu pomiędzy PKP Przewozy Regionalne, a PKP Intercity.

II Europejski Kongres Gospodarczy miał wyższą rangę niż pierwszy, ubiegłoroczny. Impreza zaczyna się już wpisywać w kalendarz istotnych wydarzeń biznesowych w tej części Europy. Jej organizatorem była Grupa PTWP SA, we współpracy z Województwem Śląskim, Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym oraz Miastem Katowice.