Biznes oparty o innowacje: polskie firmy zwiększają inwestycje w badania i rozwój

Biznes oparty o innowacje: polskie firmy zwiększają inwestycje w badania i rozwój

20/09/2018

Od 1 do 3 proc. rocznych wydatków – tyle polskie firmy przeznaczają na działania B+R (badania i rozwój). Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Deloitte, prawie 80 proc przedsiębiorców deklaruje zwiększenie nakładów na ten cel w ciągu najbliższych lat. Dynamicznie wzrasta też liczba startupów chcących odnieść sukces właśnie w tej dziedzinie. To sprawia, że rośnie zapotrzebowanie nie tylko na standardowe biura, ale również na przestrzeń dostosowaną do prowadzenia działalności badawczej i naukowej.

Według badania Deloitte, ponad połowa ankietowanych firm (52 proc.) deklaruje, że w ciągu następnych 12-24 miesięcy wyda więcej na działalność badawczo-rozwojową niż w 2017 roku. To o 7 pp. więcej niż dwa lata temu. Z kolei 67 proc. zwiększy inwestycje na ten cel w perspektywie trzech do pięciu lat (wzrost o 10 pp. w porównaniu do ostatniej edycji badania). Dostęp do dotacji z różnych źródeł oraz rosnąca świadomość przedsiębiorców sprawiają, że rośnie popyt na przestrzeń dostosowaną do celów badawczych i naukowych.

Trendy te można zaobserwować na polskim rynku powierzchni biurowych. Coraz bardziej opanowują go firmy z obszaru IT oraz nowych technologii, co wymusza zmiany związane ze standardem i możliwościami, jakie oferują obiekty.

Istotnym elementem jest również otoczenie biznesowe projektów, które stymuluje dalszy rozwój i pozwala odkrywać nowe kierunki czy możliwości. Firmy dążące do innowacji, nie zamykają się zazwyczaj w obrębie swojego biura, ale szukają kontaktu z innymi podobnymi podmiotami. Z racji specyfiki działalności, znalezienie odpowiedniego miejsca na działalność często okazuje się sporym wyzwaniem.

Rozwój w cieplarnianych warunkach
Niewątpliwie do miast, w których najchętniej lokują swoją działalność zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy z branży IT oraz nowoczesnych usług dla biznesu, jest stolica Dolnego Śląska. To właśnie o Wrocławiu zachodni klienci mówią, że jest łatwo dostępny, a inwestorzy, że ma duży potencjał. Miasto wyróżnia się m.in. dużą liczbą inkubatorów przedsiębiorczości i akceleratorów, co przekłada się na dynamicznie rosnącą liczbę powstających tu startupów.

Nie bez znaczenia jest także kosmopolityczny charakter miasta. Pracują tu przedstawiciele ponad 120 narodowości. Według przedsiębiorców do atutów Wrocławia należy także kooperacja urzędu miasta w zakresie projektów smart city, która tworzy idealne ramy dla powstających inicjatyw.

To wszystko sprawia, że w mieście pojawiają się nowe powierzchnie biurowe, które chcą otworzyć się na młody biznes oraz organizować wydarzenia integrujące innowacyjnych przedsiębiorców. Jednym z przykładów jest Bierutowska Park. Obiekt mający za sobą bogatą historię (w okresie wojny był niemiecką jednostką badawczą) stwarza duże możliwości rozwoju w zakresie adaptacji przestrzeni pod nieszablonowe projekty.
– Wysokie, ponad 4-metrowe pomieszczenia, bardzo odporne stropy, niezależne systemy wentylacji, szachty techniczne i duże loftowe przestrzenie, pozwalają firmom dowolnie kształtować i łączyć powierzchnię biurową z laboratoryjną, clean roomami oraz szeroko rozumianą przestrzenią badawczą – mówi Tomasz Suchak, dyrektor ds. inwestycji firm Devco i BFF Investment Polska zarządzających Wrocławskimi Parkami Biznesu. – Z pewnością te czynniki powodują duże zainteresowanie naszą powierzchnią wśród firm z obszaru nowych technologii. Dlatego też postanowiliśmy zwiększyć ilość przestrzeni dedykowanej działalności B+R.

Pieniądze dla innowacyjnych
Powstawaniu coraz większej liczby startupów związanych z nowymi technologiami (znaczna większość z blisko 3 tys. tego typu firm) oraz rozbudowie funkcjonujących podmiotów w kierunku innowacji z pewnością sprzyjają fundusze unijne.

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji można uzyskać m.in. w Programie Inteligentny Rozwój, z którego w ciągu sześciu lat trafi do polskich przedsiębiorców ponad 8,6 mld euro. Wspiera on inwestycje w B+R, działalność badawczo-rozwojową i wdrażanie jej wyników a także ochronę własności przemysłowej. Przedsięwzięcia innowacyjne dofinansowują także Program Polska Wschodnia (ponad 21 mld euro), Program Interreg (70 mln euro) oraz programy regionalne w poszczególnych województwach. Środki te są dostępne zarówno w formie dotacji, jak i preferencyjnych pożyczek.

Pozyskane finansowanie można przeznaczyć na zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej infrastruktury niezbędnej do stworzenia lub rozwoju centrów B+R. W ten sposób warto również pokryć koszty doradztwa i zakupu niezbędnej wiedzy technicznej oraz materiałów i produktów potrzebnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

– Z prowadzonych przez nas badań wynika, że pozytywnie na zakres działalności B+R wpływa przede wszystkim szeroki zakres zachęt ekonomicznych (63 proc.) oraz większa dostępność wykwalifikowanych kadr naukowych (62 proc) – mówi Dominika Orzołek, Starszy Menedżer w Zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte.

– Czynnikami, które mogą sprzyjać zwiększaniu wydatków na B+R jest też rosnąca świadomość konieczności dostosowywania sposobu działania i oferty do zmieniającego się otoczenia, ze względu na postęp technologiczny, inwestycje konkurentów i rosnące oczekiwania rynku.

Jak twierdzą specjaliści Deloitte, rozwojowi strefy B+R sprzyja również ulga podatkowa wprowadzona na początku 2018 roku. Pozwala ona na istotnie zwiększenie wartości kosztów podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. udział nakładów wewnętrznych na badania i rozwój w PKB wyniósł zaledwie 0,97 proc. Cel, który stoi przed Polską do 2020 r. to 1,7 proc. To wszystko wskazuje na dalszą aktywizację przedsiębiorstw w strefie B+R, a co za tym idzie również ich sukcesy w dziedzinach IT, biotechnologii czy nowoczesnych usług dla biznesu.