RAPORT: rozwój rynku automatyki magazynowej na świecie – wrzesień 2021

RAPORT: rozwój rynku automatyki magazynowej na świecie – wrzesień 2021

11/10/2021
Źródło informacji: Interact Analysis

Przewiduje się, że przychody z automatyzacji magazynów wzrosną z 29 mld USD w 2020 r. do prawie 70 mld USD w 2025 r., przy CAGR na poziomie 18% w okresie prognozy. Podczas gdy oczekuje się, że stałe rozwiązania automatyzacji, takie jak przenośniki i AS/RS, będą miały dwucyfrowy wzrost w okresie prognozy, natomiast roboty mobilne będą siłą napędową stojącą za wzrostem rynku automatyki magazynowej.

COVID-19 podkreślił potrzebę bardziej wydajnych i elastycznych łańcuchów dostaw, a technologie automatyzacji magazynów okazują się być centralną częścią tej transformacji. Podczas gdy ogólny rynek automatyzacji magazynów rozwija się pozytywnie, obserwujemy przejście od starszych technologii do bardziej elastycznych rozwiązań automatyzacji na masową skalę.

Aby wykorzystać rozwój rynku automatyki magazynowej, ważniejsza niż kiedykolwiek jest wiedza, które regiony i branże przyjmują jakie technologie i w jakim tempie.

Raport z września 2021 zawiera najbardziej szczegółową i całościową ocenę rynku automatyzacji magazynów, jaka jest obecnie dostępna na rynku.

Co znajdziecie m.in. w raporcie?

  • dane prognostyczne wsparte danymi pierwotnymi zebranymi podczas dogłębnych wywiadów + dane zgłaszane przez dostawców
  • prognozy do 2025 roku zbudowane na szczegółowych modelach opartych na ankietach i danych makroekonomicznych
  • szczegółowe omówienie kluczowych problemów w oparciu o ponad 40 godzin podstawowych wywiadów z wiodącymi dostawcami i firmami zainteresowanymi automatyzacją magazynu

Chcesz pobrać pełny raport? Przejdź do strony: www.interactanalysis.com/warehouse-automation-sep-2021/