Klimat inwestycyjny w Polsce w ocenie firm amerykańskich [RAPORT]

Klimat inwestycyjny w Polsce w ocenie firm amerykańskich [RAPORT]

30/12/2020

Poniżej przedstawiamy raport Amerykańskiej Izby Handlowej w PolsceKPMG.

Pozycja firm amerykańskich w Polsce to efekt długiej historii relacji polsko-amerykańskich, inwestycji i rozwoju biznesu amerykańskiego w naszym kraju. Aktywa, czyli całkowite zasoby majątkowe wycenia się na ponad 200 mld zł. Za tą wartością idą miejsca pracy, czyli ponad 300 tysięcy osób zatrudnionych przez firmy amerykańskie w Polsce.

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki zatrzymała pandemia koronawirusa. Mimo tego, firmy amerykańskie działające w Polsce nie zmieniają swoich dotychczasowych planów dalszego rozwoju w naszym kraju. Jak pokazuje przeprowadzona wśród firm amerykańskich ankieta, firmy te dość dobrze radzą sobie z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii, choć, jak zwykle w kryzysie, ostrożnie podchodzą do nowych inwestycji.

❗➡ Z badania klimatu inwestycyjnego w Polsce, przeprowadzonego przez Amerykańska Izbę Handlową w Polsce (AmCham) oraz KPMG wynika, że 2/3 badanych uważa, że w ciągu następnych 3 lat rozwinie się współpraca polsko-amerykańska w reprezentowanej przez ankietowanych branży. Nastąpi to głównie dzięki podaży pracy, bo aż prawie połowa firm spodziewa się, że w perspektywie następnych 3 lat poprawi się dostępność pracowników na rynku, a także ich kwalifikacje.

Firmy amerykańskie w obliczu pogarszającej się koniunktury wykazują się dużą odpornością i choć część biznesu liczy na wsparcie, to jak widać, większość naszych firm radzi sobie na tyle dobrze, że nawet w tak trudnym czasie, jaki nastał, nie zrewidowały one swoich planów rozwoju. Świadczy to o ich wysokiej konkurencyjności oraz potencjale ekonomicznym, który służyć będzie powrotowi polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu – mówi Dorota Dąbrowska-Winterscheid, dyrektor zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Najczęściej wskazywanym celem inwestycyjnym, jaki mają badane przedsiębiorstwa jest zwiększenie mocy produkcyjnych. Niestety, pandemia spowodowała, że plany te zweryfikowała juz pewna część firm – odsetek odpowiedzi o planowanym zwiększeniu mocy produkcyjnych spadł z 40% do 35%. Jednocześnie, aż jedna na pięć firm podkreśla, że w ciągu 3 lat nie planuje rozwijać nad Wisłą swojej obecnej działalności.

❗➡ Jak pokazują wyniki badania najwięcej obaw budzi kondycja gospodarki i perspektywa recesji, której spodziewa się większość firm. Dodatkowo, podkreśla się rosnące zaniepokojenie związane ze wzrostem podatków – obecnie aż 84% przedsiębiorstw uważa, że w ciągu 3 lat pogorszy się klimat inwestycyjny ze względu na obciążenia fiskalne przedsiębiorców.

❗➡ Czynnikiem osłabiającym atrakcyjność naszej gospodarki w oczach inwestorów są też przewidywania co do osłabienia roli przedsiębiorców w stanowieniu prawa. Respondenci obawiają się ponad to pogorszenia efektywności przepisów prawnych. Dostrzega się jednak, i bardzo pozytywnie ocenia, znaczenie e-usług – aż 85% ankietowanych spodziewa się, że e-usługi oferowane przez administrację będą się rozwijały.

Klimat inwestycyjny jest oceniony przez firmy amerykańskie w Polsce raczej pozytywnie, zarówno w grupie czynników makroekonomicznych, jak i instytucjonalnych. Chociaż firmy te wiążą z polskim rynkiem swoje długoterminowe plany wykorzystując konkurencyjność polskiej gospodarki, a szczególnie jej zasobów ludzkich, to jednak recesja, rosnące podatki osłabiają atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju.

Jak podkreśla Dorota Dąbrowska-Winterscheid, bieżące zagrożenia rynkowe całkowicie nie zniechęcają nowych inwestorów zza oceanu do inwestowania w Polsce. Kluczowe jest więc wyjście naprzeciw potrzebom biznesu i zniwelowanie negatywnego wpływu czynników osłabiających klimat inwestycyjny w naszym kraju, co zwiększy naszą odporność na kryzys i siłę odbudowy po zakończeniu pandemii.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

***
O RAPORCIE:
Pierwsza tura badania została przeprowadzona w okresie styczeń-luty 2020 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19. W badaniu wzięło udział 146 firm z kapitałem amerykańskim, które działają na polskim rynku. 98 ankietowanych w I turze badania przedsiębiorstw jest członkami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Pozostałe 48 ankietowanych przedsiębiorstw nie należy do AmCham. Druga tura badania została przeprowadzona w trakcie trwania pandemii COVID-19 w październiku 2020 roku na próbie 119 firm amerykańskich. Wśród respondentów 81 firm stanowili członkowie AmCham, pozostałe 38 firm nie należy do Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Obie tury badania firm członkowskich AmCham przeprowadzono za pomocą metody CAWI. Realizacja badania pozostałych firm amerykańskich w Polsce odbywała się za pomocą metody CATI, którą realizowała firma Norstat. W obu turach badania ankietowe firmy zostały poproszone o wyrażenie swojej opinii na temat prognozowanego klimatu inwestycyjnego w Polsce w perspektywie najbliższych 3 lat. W II turze badania ankietowani przedsiębiorcy zostali dodatkowo poproszeni o wskazanie wpływu pandemii COVID-19 na plany rozwoju biznesu w Polsce.