Łańcuch dostaw FedEx miał wpływ na 360 000 bezpośrednich dostawców firmy, tworzących 16,5 miliona miejsc pracy

Łańcuch dostaw FedEx miał wpływ na 360 000 bezpośrednich dostawców firmy, tworzących 16,5 miliona miejsc pracy

26/10/2022
Źródło informacji: FedEx

FedEx Corp. opublikował wnioski ze swojego raportu za rok fiskalny 2022, w którym analizuje wpływ firmy na globalną gospodarkę. W raporcie, opracowanym we współpracy z Dun & Bradstreet, wiodącym światowym dostawcą danych i analiz biznesowych, po raz pierwszy przeanalizowano wpływ FedEx na światowe gospodarki. W ciągu ostatnich 49 lat FedEx rozszerzył swoje usługi na ponad 220 krajów i terytoriów oraz zainwestował w globalną sieć, umożliwiając tym samym firmom o różnej skali działalności, dostęp do globalnej gospodarki i wpływ na jej rozwój.

Raport wykazał, że FedEx odegrał istotną rolę w procesie wychodzenia firm z pandemii, wspierając je w przezwyciężaniu trudności związanych z łańcuchami dostaw i wyzwaniami gospodarczymi. Zatrudniając prawie 550 000 pracowników na całym świecie, w roku fiskalnym 2022 FedEx obsługiwał średnio 16 milionów przesyłek dziennie w 5 000 obiektach. Optymalizacja sieci i inwestycje firmy poprawiły wydajność i przepustowość odpowiadając tym samym na potrzeby klientów FedEx.

Na całym świecie FedEx pomógł prywatnym osobom, firmom i społecznościom wyjść z pandemii, transportując towary i świadcząc usługi, które łączą ludzi i napędzają globalną gospodarkę, powiedział Raj Subramaniam, prezes i CEO FedEx Corporation. Raport pokazuje ważną pracę, którą wykonujemy na co dzień, wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kręgosłupem naszych lokalnych społeczności. Nazywamy to efektem FedEx, dodał.

Mierząc Efekt FedEx:

Firma spedycyjna i logistyczna odgrywa rolę w pobudzaniu innowacji, tworzeniu i wspieraniu lokalnych miejsc pracy, a także wspiera jednostki i społeczności na regionalnych i głównych rynkach na całym świecie.

  • FedEx współpracował z 360 000 dostawców na całym świecie, którzy zatrudniali ponad 16,5 miliona osób. Wspomniane przedsiębiorstwa, z których wiele to małe firmy, prowadzące działalność na lokalnych lub regionalnych rynkach i osiągnęły łączny roczny przychód w wysokości 700 mld dolarów.
  • W roku fiskalnym 2022 działalność FedEx w skali globalnej wsparła, poza standardową bazą pracowników, 193 000 dodatkowych miejsc pracy.  To stanowi o 20 000 miejsc pracy więcej niż w roku fiskalnym 2021.
  • Małe firmy stanowiły 88% łańcucha dostaw FedEx.  Ponad połowa wydatków w ramach łańcucha dostaw FedEx w każdym regionie trafiła do małych firm, które łącznie wspierały około 810 000 miejsc pracy na całym świecie
  • W roku fiskalnym 2022 FedEx zainwestował 6,8 miliarda USD — o 15% więcej w stosunku do roku fiskalnego 2021 — w prace mające na celu poprawę obiektów i infrastruktury oraz optymalizację sieci, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost gospodarczy poszczególnych rynków.

Wpływ na Europę

FedEx Express obsługuje obecnie ponad 45 krajów i terytoriów w Europie, w tym takie rynki wschodzące, jak Węgry, Cypr, Litwa i Estonia. FedEx Express zatrudniał około 50 000 osób na całym kontynencie w 2022 roku, a poza standardowym zespołem zapewniał 23 000 dodatkowych miejsc pracy. W roku fiskalnym 2022 standardowa działalność FedEx i jej rozwój pośrednio przyczyniły się do powstania ponad 3 miliardów dolarów w produkcji gospodarczej w Europie, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do 2021 roku. Aby zwiększyć przepustowość FedEx Express kontynuował rozwój sieci i obiektów, w tym sfinalizowano wieloletnią modernizację hubu Paryż-CDG.

„Nasza rosnąca obecność w Europie i zakończona modernizacja hubu na lotnisku Paris-CDG pomoże naszym klientom, zarówno dużym, jak i małym, z jeszcze większą łatwością łączyć się z rynkami wewnątrz regionu i z resztą świata” – powiedziała Karen Reddington, Regional President na Europę, FedEx Express. „Nasza sieć i członkowie zespołu wspierali firmy, gdy region wychodził z pandemii, co widać w prawie dwucyfrowym wzroście wolumenu przesyłek wychodzących z nowego hubu Paryż-CDG na kluczowe kierunki międzykontynentalne”.

Wpływ poprzez dobroczynność

Raport wskazuje również, w jaki sposób FedEx wspiera społeczności, w których żyją i pracują członkowie jego zespołu, poprzez darowizny i bezpośrednie wysiłki na rzecz zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości. W roku fiskalnym 2022 FedEx przekazał ponad 86 milionów dolarów organizacjom charytatywnym i lokalnym organizacjom non-profit. Firma pełniła również rolę kluczowego kanału dla dostaw żywności i pomocy humanitarnej m.in. do Ukrainy i Szanghaju.

Raport pokazuje również, w jaki sposób firma jest zaangażowana w odpowiedzialne łączenie świata, poprzez realizację celu, jakimi jest osiągnięcie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla operacji do 2040 r. oraz działania w kierunku inwestycji w energię odnawialną tak by zasilać nią swoje operacje.

Przeczytaj pełny raport FedEx Economic Impact i poznaj wpływ FedEx na społeczności i na świecie na fedex.com/economicimpact.