Autor:
|
Źródło informacji: Zebra Technologies

Zebra Technologies przeprowadziła badanie, z którego wynika, że operatorzy magazynowi coraz poważniej podchodzą do szeregu technologii sztucznej inteligencji. Jednym z powodów takiej ewolucji są nadchodzące branżowe problemy.

Badanie „Zebra Warehousing Vision Study 2023: Making Modern Warehousing a Reality: Supply Chain Resiliency & Agility” wskazuje, że w ciągu najbliższych 5 lat większość globalnych decydentów zajmujących się magazynowaniem planuje zainwestować w następujące technologie SI:

 • uczenie maszynowe do automatyzacji zadań, takich jak kompletacja zamówień i zarządzanie zapasami
 • analitykę predykcyjną do przewidywania popytu i optymalizacji procesów
 • maszynowe systemy wizyjne do identyfikacji i lokalizacji towarów
 • maszynowe systemy komputerowe do sterowania pojazdami autonomicznymi i innymi urządzeniami

Technologie SI oferują szereg korzyści dla magazynów, w tym:

 • automatyzację, która może zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty.
 • dokładność, która może poprawić kontrolę zapasów i zmniejszyć błędy.
 • elastyczność, która może pomóc magazynom dostosować się do zmiennych potrzeb łańcucha dostaw.

Susza w Kanale Panamskim to najnowsze wyzwanie, z jakim muszą zmierzyć się globalne łańcuchy dostaw. Po roku presji inflacyjnej i ciągłych wyzwań związanych z zatrudnianiem i utrzymaniem pracowników, ten dodatkowy czynnik może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację.

Susza spowodowała, że poziom wody w jeziorach Gatun i Madden, które zasilają Kanał Panamski, jest rekordowo niski. To z kolei ogranicza przepustowość kanału i wydłuża czas przeprawy statków. Obecnie statki muszą liczyć się z opóźnieniami nawet do 20 dni. Liczba przepraw dziennie zmniejszyła się o połowę, a opłaty za przeprawę wzrosły ponad dwukrotnie.

Kanał Panamski jest kluczowym szlakiem handlowym, którym przepływa około 3% światowego handlu morskiego. Ograniczenia w jego przepustowości mogą mieć poważne konsekwencje dla globalnych łańcuchów dostaw

Co więcej susza w Kanale Panamskim może doprowadzić do następujących efektów domina:

 • wyższe opłaty transportowe – ograniczenie przepustowości kanału zwiększa popyt na alternatywne trasy transportowe, co prowadzi do wzrostu cen transportu morskiego
 • opóźnione dostawy do portów – dłuższy czas przeprawy statków oznacza, że towary docierają do portów z opóźnieniem
 • potrzeba alternatywnych tras transportowych – firmy mogą zdecydować się na przekierowanie towarów na inne trasy, co może prowadzić do wzrostu ruchu na innych szlakach handlowych i dalszych opóźnień
 • puste półki sklepowe – opóźnienia w dostawach towarów mogą prowadzić do ich niedoboru w sklepach

Andre Luecht, Global Strategy Lead, Warehouse, Transportation and Logistics, Zebra Technologies komentuje: „W obliczu niekończących się zakłóceń i niespodziewanych przeszkód jak ta panamska, decydenci magazynowi sięgają po rozwiązania łańcucha dostaw oparte na sztucznej inteligencji i modernizacji”. „Systemy oparte na chmurze, sztuczna inteligencja, analityka i tzw. cyfrowe bliźniaki zapewniają kierownikom magazynów widoczność, elastyczność i odporność, których potrzebują w dzisiejszym świecie. Dzisiejszym, czyli takim, w którym łańcuchy dostaw są globalne, złożone i obarczone zakłóceniami. Rozwiązania te nie powinny być jednak postrzegane silosowo. Lepiej jest wdrażać je w razie potrzeby, jako część widocznego i elastycznego ekosystemu”.

Badanie wskazuje także, że wśród globalnych decydentów najczęściej padają tu wzmianki dotyczące wprowadzenia następujących technologii czujników:

 • pasywne znaczniki i czujniki identyfikacji radiowej (RFID) – są to najpopularniejsze technologie czujników w magazynach. RFID umożliwiają identyfikację i lokalizację towarów bez konieczności ich bezpośredniego kontaktu.
 • technologia aktywnej lokalizacji w czasie rzeczywistym – umożliwia dokładne śledzenie lokalizacji towarów w czasie rzeczywistym
 • mobilne czujniki na wózkach widłowych – monitorują pracę wózków widłowych i zapewniają bezpieczeństwo pracowników
 • monitorowanie temperatury i inteligentne etykiety – umożliwiają monitorowanie stanu towarów wrażliwych na temperaturę

Charakter zakłóceń i zdarzeń typu black swan może być trudny do skontrolowania, ale powinniśmy dążyć do tego, aby być w stanie lepiej przewidywać, przewidywać, łagodzić i reagować, zanim te rzeczy się wydarzą, aby zminimalizować i wyeliminować negatywny wpływ na łańcuch dostaw i operacje magazynowe – podsumowuje Andre Luecht


Metodologia:

Raport Zebra 2023 Making Modern Warehousing a Reality: Supply Chain Resiliency & Agility opiera się na badaniu Zebra Warehousing Vision Study, przeprowadzonym w marcu i kwietniu 2023 r. przez zewnętrzną firmę badawczą Azure Knowledge Corporation. Obejmuje ono informacje zebrane od ponad 1400 decydentów i pracowników, którzy zarządzają magazynami lub centrami dystrybucyjnymi i utrzymują je w produkcji, handlu detalicznym, transporcie, logistyce i dystrybucji hurtowej w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.