Oleje Qualitium z nanododatkami

Oleje Qualitium z nanododatkami

30/06/2020
Autor:
|

Nanomateriały definiuje się jako materiały, które posiadają wielkość od 1 do 100 nm w jednym lub kilku wymiarach. Materiały te zrewolucjonizowały współczesną technologię i naukę ze względu na prezentowanie unikalnych cech w połączeniu z szeroką gamą możliwości ich zastosowania. Temat nanomateriałów jest realizowany w wielu dziedzinach i również sprawdza się w aplikacji do olejów smarowych – przede wszystkim poprzez możliwość zastosowania materiałów o wyjątkowych cechach tj. wysokiej wytrzymałości mechanicznej, aktywności powierzchniowej, twardości, co wynika z właściwości ich powierzchni, rozmiaru i geometrii.

Głównymi zaletami zastosowania nanocząstek jako dodatków do olejów oprócz poprawy właściwości tribologicznych jest również to, iż nie ulegają procesom degradacyjnym wraz z temperaturą

Wprowadzenie dodatków stałych w układzie nanodyspersyjnym wpisuje się w trend w przemyśle motoryzacyjnym dotyczący ciągłego wydłużania okresów eksploatacji olejów smarowych i generowania mniejszej ilości odpadów. Jest to jeden z tematów projektu realizowanego w ramach działania INNOMOTO (numer konkursu: 6/1.2/2016) dotyczącego opracowania receptur środków smarowych dla branży motoryzacyjnej. Beneficjentem konkursu została firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A, która – prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży olejów smarowych do sektora motoryzacji, różnych gałęzi przemysłu i rolnictwa.

Chemnaft jest także producentem marki Qualitium – wysokiej jakości olejów m.in. silnikowych do samochodów osobowych i ciężarowych, olejów przekładniowych do ręcznych i automatycznych skrzyń biegów. Spółka rozpoczęła działalność jako lokalny producent olejów smarowych, a obecnie prowadzi działalność nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych umożliwi rozszerzenie oferty produktów – poprzez opracowanie receptur olejów silnikowych z przeznaczeniem do nowoczesnych pojazdów samochodowych ze stałymi dodatkami w układzie nanodyspersyjnym o ściśle kierunkowym działaniu celem wydłużenia okresów eksploatacji oleju i wyraźnego zmniejszenia zużycia silnika pracującego w trudnych i ekstremalnych warunkach pracy (jak m.in. samochody sportowe, sporty motorowe, samochody uczęszczane w ruchu autostradowym z dużymi prędkościami, gdzie olej poddawany jest wysokim i długotrwałym obciążeniom termicznym i mechanicznym). Oleje silnikowe Qualitium z nanododatkami będą spełniały wymagania jakościowe współczesnych norm i specyfikacji definiujących poziom jakości i kryteria stosowania.

Realizowane przez spółkę Chemnaft prace badawczo-rozwojowe skupiają się wokół aplikacji nanomateriałów węglowych. Uzyskane doskonałe wyniki badań testów i oznaczeń laboratoryjnych znalazły potwierdzenie w testach eksploatacyjnych wykonywanych według odpowiednich procedur, których celem jest symulacja eksploatacji w trudnych warunkach.

Wnioski z przeprowadzonych do tej pory badań, które zmierzają do zakończenia ostatniego etapu potwierdzają, że można spodziewać się wydłużenia okresu pracy samochodów eksploatowanych w ekstremalnych warunkach o min. 10% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia elementów silnika eksploatowanego w trudnych i bardzo trudnych warunkach o ok. 20%.

Realizowany projekt badawczo-rozwojowy w ramach działania INNOMOTO (numer konkursu: 6/1.2/2016) już teraz daje pewność końcowego wdrożenia produktów o niespotykanej jakości i pozwala spółce Chemnaft rozpocząć planowanie uruchomienia produkcji najwyższej jakości olejów Qualitium ze stałymi dodatkami w układzie nanodyspersyjnym.

Projekt pt. „Opracowanie receptur środków smarnych, olejów oraz dodatków do zastosowań w branży motoryzacyjnej dla nowoczesnych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem własnych surowców selektywnie zbieranych i regenerowanych olejów mineralnych o wysokiej lepkości, stanowiących bazę oraz dodatków uszlachetniających własnej produkcji wg własnych technologii” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOMOTO (numer konkursu: 6/1.2/2016).