BITECH: producent urządzeń i linii technologicznych dla branży odlewniczej

Autor:
|
www.bitech.net.pl

Spółka zakończyła w ostatnim czasie kolejny duży projekt – tym razem w Starachowicach. W jego efekcie powstała nowa linia formierska. W jaki sposób przebiegały kolejne etapy inwestycji?

Firma znana jest na rynku przede wszystkim z realizacji inwestycji przemysłowych w formule „pod klucz”. Obejmują one zarówno projektowanie, jak i generalne wykonawstwo oraz zastępstwo inwestycyjne w zakresie nowych, a także modernizowanych obiektów linii technologicznych. BITECH świadczy usługi dla różnych branż przemysłu, w tym m.in. dla odlewnictwa metali, hutnictwa, energetyki, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu ceramicznego czy też wzbogacania surowców skalnych.

Wyjątkowo liczne referencje spółka posiada wśród przedsiębiorstw z branży odlewniczej. W tym wypadku oferta BITECH-u obejmuje wszystkie zasadnicze etapy procesu technologicznego: od transportu i załadunku wsadu, poprzez przygotowanie i przerób mas formierskich i rdzeniarskich, topienie metali, przygotowanie rdzeni, formowanie w masach klasycznych i samoutwardzalnych, aż po wybijanie i oczyszczanie odlewów. Ostatni duży projekt realizowano w zakładzie Odlewnie Polskie SA w Starachowicach.
bitech
Zwiększyć wydajność linii
Projektem, który został ukończony przez firmę z Bytomia w ostatnich miesiącach jest modernizacja linii formierskiej w starachowickim zakładzie należącym do Odlewni Polskich SA. Spółka współpracowała przy nim z firmą Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH. Mająca swoją siedzibę w Bad Laasphe niemiecka spółka jest znanym na światowym rynku producentem linii formierskich i jednocześnie wieloletnim parterem biznesowym przedsiębiorstwa z Górnego Śląska, dzięki czemu może z powodzeniem realizować tego rodzaju przedsięwzięcia.

„Punktem wyjścia inwestycji w Odlewniach Polskich SA stało się dążenie przez tę firmę do zwiększenia możliwości produkcyjnych na linii technologicznej i bezpośrednio wiążące się z tym faktem zwiększenie liczby realizowanych zamówień – mówi Jacek Michalski, kierownik montażu firmy BITECH, i dodaje: – Prace związane z projektem, mające na celu realne zwiększenie wydajności linii, rozpoczęły się w lutym 2015 r., kiedy to podpisano kontrakt. Był on efektem kilku spotkań trójstronnych, w trakcie których dopracowano wszystkie szczegóły oraz zagadnienia ofertowe”.

W momencie, w którym BITECH wraz z Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik uzyskał kontrakt w Starachowicach, rozpoczęły się prace związane z przygotowywaną modernizacją linii technologicznej. W związku z tym działania specjalistów z Bad Laasphe i Bytomia skoncentrowały się na zaprojektowaniu, a następnie dobraniu odpowiednich elementów zakupowych spełniających wszelkie wymagania i oczekiwania klienta.

„Dokumentacja była opracowywana przez zespół projektantów z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, mający na koncie wiele wzorcowo wykonanych inwestycji – stwierdza Jacek Michalski. – Co istotne z perspektywy BITECH-u praca projektantów obu firm nie ograniczała się jedynie do pracy przy komputerze (przy użyciu nowoczesnych narzędzi modelowania 3D). Jej podstawowym elementem było również zebranie wszelkich informacji i pomiarów w środowisku wykonywanej inwestycji. Dzięki temu była ona nie tylko bardzo dobrze przygotowana od strony technicznej, lecz także w stu procentach odpowiadała potrzebom naszego klienta”.

W kolejnym etapie realizacji tego projektu prace konstruktorskie związane były z wykonaniem poszczególnych elementów zespołów wchodzących w skład dokumentacji technicznej.

BITECH kładzie duży nacisk na dobór elementów zakupowych przede wszystkim od sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, mających również długoletnie doświadczenie w branży odlewniczej.

Po zakończeniu etapu projektowego można było przejść do procesu montażu, który również przebiegał w kilku ściśle określonych etapach. Z perspektywy procesu technologicznego podzielić go można na: modernizację instalacji elektrycznej, budowę tunelu chłodzącego oraz montaż główny.

Weekendowy montaż
„Konkretne prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakładzie w Starachowicach rozpoczęły się pod koniec września 2015 r. Polegały one w głównej mierze na reorganizacji i rozbudowie tras kablowych, które zaprojektowane zostały w całości pod nowe urządzenia przez inżynierów HWS – opowiada Jacek Michalski i dodaje: – Budowa nowej infrastruktury kablowej przebiegła pomyślnie. Stało się tak również z tego względu, że praca starej linii formowania do momentu rozpoczęcia głównego montażu 19 listopada 2015 r. przebiegała prawidłowo”.

Jednocześnie rozpoczęły się prace związane z budową tunelu chłodzącego, którego głównym zadaniem jest studzenie odlewów w określonym czasie. Czas ten jest zależny przede wszystkim od wielkości i stopnia skomplikowania ich budowy. Prace modernizacyjne na tym etapie z uwagi na nieprzerwaną pracę linii w ciągu tygodnia roboczego odbywały się tylko w czasie weekendów. W związku z tym zespół monterski firmy BITECH musiał być w pełni zmobilizowany i doskonale przygotowany do montażu. Tym bardziej że należało osiągnąć zamierzony efekt technologiczny w ściśle określonym czasie. Dlatego też prace konstruktorskie na tym etapie projektu nastąpiły po głębokiej analizie w momencie, w którym grupy projektowe inwestora i wykonawcy ściśle ustaliły to, jak będzie wyglądał tworzony tunel, a także to, jak będzie przebiegać harmonogram prac. Specjaliści obu zespołów ustalili, że tunel chłodzący składać się będzie z dwóch poziomów, co poprawi jakość wykonywanych odlewów. Jednocześnie wysoką efektywność chłodzenia pakietów w tunelu chłodzącym uzyskano dzięki zamontowaniu dodatkowych przesuwnic, windy oraz mniejszej przesuwnicy hydraulicznej w wewnętrznej części tunelu.

Po pomyślnym zakończeniu modernizacji instalacji elektrycznej i budowie tunelu chłodzącego fachowcy z HWS i BITECH przystąpili do ostatniego etapu prac modernizacyjnych, czyli montażu głównego. „Rozpoczął się on po całkowitym wyłączeniu modernizowanej linii i obejmował swoim zakresem pozostałe dostawy firm HWS i BITECH, a także demontaż starych urządzeń i elementów linii niewchodzących w skład nowego projektu. Podkreślić należy, że demontaż przebiegł bardzo szybko i sprawnie, ściśle według opracowanego wcześniej harmonogramu prac montażowych – stwierdza kierownik montażu firmy BITECH i dodaje: – Kolejne dni tego etapu prac obejmowały montaż konstrukcji wsporczej formierki oraz serca całego układu, tj. automatu formierskiego SEIATSU Model EFA-SD 4 z prasą wielotłoczkową i stołem obrotowym. Tak więc urządzenia współpracujące z formierką sukcesywnie były zabudowywane w linii, co wizualnie wzbudzało podziw i zainteresowanie wszystkich ludzi związanych z tą inwestycją”.

Na linii kolejno montowane były następujące urządzenia: przestawiarka i rozkładarka skrzyń formierskich wraz z urządzeniem rozklamrowania skrzyń, urządzenie podnoszące – winda tunelu, przesuwnice elektryczne, automatyczne stanowisko do wymiany modeli z wlotowym i wylotowym przenośnikiem rolkowym, przesuwnica wózków podformowych. W efekcie powstała nowa linia formierska, która może w zakładzie w Starachowicach pracować przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Z tygodniowym wyprzedzeniem
„Należy stwierdzić, że poprawienie efektywności produkcyjnej linii, na które składało się zainstalowanie nowego automatu formierskiego SEIATSU Model EFA-SD 4, budowa piętrowego tunelu chłodzącego i wreszcie zamontowanie nowych urządzeń zakończyło się pełnym sukcesem – podkreślano w firmie i dodawano: – Kolejne etapy porządnie wykonanego projektu, a następnie fachowego demontażu, montażu i uruchomienie nowej linii formierskiej pokazują w całej krasie profesjonalne i odpowiedzialne zrealizowanie pionierskiej inwestycji w Polsce. Co warte podkreślenia, zadanie wykonane zostało w bardzo krótkim czasie”.

Potwierdza to fakt, że protokół odbioru końcowego został podpisany z tygodniowym wyprzedzeniem. Było to zwieńczenie bardzo dobrej współpracy inwestora i konsorcjum wykonawczego inwestycji. W referencjach, które konsorcjum otrzymało za realizację tej inwestycji, podkreślono fakt pracy w okresie świąteczno-noworocznym, w tym również w trudnych warunkach pogodowych. Jak widać, tego typu problemy nie są dla bytomskiej firmy żadną przeszkodą.

Pozytywna ocena projektu w Starachowicach nie jest wyjątkową sytuacją w historii przedsiębiorstwa. Pod koniec ubiegłego roku BITECH przekazał do eksploatacji linię technologiczną suszenia, przesiewania i magazynowania piasku w kopalni Kotlarnia. W tym wypadku inwestycja, w której spółka z Bytomia była generalnym wykonawcą, została zrealizowana wspólnie z holenderską firmą TEMA (specjalizującą się w produkcji suszarni fluidalnej) i niemiecką GKM (znanym na rynku europejskim producentem przesiewaczy).

„Jeśli chodzi o ten kontrakt, to duże znaczenie miał fakt elastycznego podejścia do realizowanych prac, ponieważ w ich trakcie inwestor wprowadzał zmiany, co zwiększało zakres naszych działań. Wywiązaliśmy się z nich w należyty sposób – podkreśla Jacek Michalski. – Z sukcesem zakończyliśmy także instalację przygotowania mas ołowiowych z dwoma mieszarkami próżniowymi firmy Eirich typu RV 11 VAC, którą zrealizowaliśmy przy współpracy z firmami niemieckimi, hiszpańskimi i amerykańskimi. Dzięki temu powstała linia technologiczna do produkcji akumulatorów. Myślę, że dzięki nim jesteśmy nie tylko rozpoznawalni na rynku, lecz także cieszymy się bardzo dobrą opinią”.