MAEstro jest tylko jeden! w prasach do kolejowych zestawów kołowych

MAEstro jest tylko jeden! w prasach do kolejowych zestawów kołowych

16/02/2024
Artykuł promocyjny
|

MAE to wiodący producent maszyn do montażu i demontażu zestawów kołowych w kolejnictwie. To właśnie między innymi te maszyny zapewniają nam komfort i bezpieczeństwo podróży, a całemu składowi wydajność pracy.

Są używane w warsztatach naprawczych pojazdów szynowych, zajezdniach i innych obiektach, gdzie odbywa się serwisowanie i naprawa pociągów, tramwajów i innych pojazdów szynowych.

Pociągi dużych prędkości poruszają się z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę. Podczas jazdy działają gigantyczne siły. W przedziale jednak jest to niemalże nieodczuwalne. Wszystko dzięki temu, że pociąg tak cicho i gładko sunie po swoich torach. Dlatego wielu pasażerów korzysta z podróży jak z mobilnego biura, pracując w skupieniu, podczas swojej podróży do miejsca docelowego.

Transport kolejowy na świecie staje się kluczowym środkiem transportu publicznego. Pasażerowie kolei na całym świecie mogą być pewni jednego faktu: użycie pras firmy MAE przy montażu kolejowych zestawów kołowych umożliwia przeniesienie maksymalnego potencjału składu na tory, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Ogromna siła nacisku to warunek konieczny

W jaki więc sposób odbywa się montaż kół na osiach? Spawanie czy skręcanie jest wykluczone, gdyż nie gwarantuje odpowiedniej wytrzymałości na wysokie naprężenia występujące podczas przemierzania przez składy milionów kilometrów. Stąd konieczność zastosowania pras hydraulicznych. Prasy te nasadzają koła na osie kolejowe z siłą nacisku większą niż  150 ton. Następuje wówczas tak mocne osadzenie kół na osi, że później ich demontaż jest możliwy tylko poprzez stłaczanie.

Przy demontażu kół kolejowych z osi istotne jest utrzymanie rygorystycznych parametrów narastania siły. Dodatkowo, ważne jest unikanie uszkodzeń powierzchni podpiaścia osi podczas zdejmowania koła. Możemy wyróżnić dwa rodzaje kół jezdnych, które stosowane są w transporcie kolejowym. Są to koła monoblokowe i obręczowe. Prasy hydrauliczne obsługują w tym przypadku koła monoblokowe, powszechnie stosowane w taborze kolejowym ze względu na bezpieczeństwo podczas jazdy z dużymi prędkościami.

Koła monoblokowe posiadają specjalne rozwiązanie w ramach geometrii piasty. Wykorzystują one kanał, który umożliwia wprowadzenie środka smarnego pod ciśnieniem pomiędzy podpiaście a piastę. Tworząc powłokę smarną między tymi powierzchniami, ułatwiając łatwiejszy demontaż koła z osi, i tym samym minimalizując ryzyko uszkodzenia podpiaścia.

prasa do montazu kol kolejowych

W 95% wszystkich tramwajów i pociągów metra, a także prawie we wszystkich pociągach ekspresowych w Niemczech wykorzystywany jest know-how MAE w zakresie inżynierii mechanicznej. Najnowsze koleje podmiejskie w Perth w Australii i w Szanghaju w Chinach, a także pociągi w Egipcie i Indiach poruszają się na zestawach kołowych przygotowanych na tychże prasach.

Podobnie jeśli chodzi o tabor szynowy w Polsce, nasze rodzime firmy produkujące wagony, pojazdy szynowe i lokomotywy, a także zakłady naprawcze taboru kolejowego, obsługujące liczne koleje regionalne korzystają z pras hydraulicznych tej firmy.

W jednym z renomowanych zakładów produkcji i naprawy taboru szynowego w Polsce pracuje prasa o nominalnej sile 630 ton i jest to aktualnie najmocniejsza prasa do zestawów kołowych, jaką wyprodukowała firma MAE. Obecnie firma realizuje duże zamówienie z Nowego Jorku ale o tym będzie poniżej.

MAE współtworzy przemiany w transporcie

Notująca szybki wzrost gałąź technologii kolejowej stała się dla MAE ważnym, drugim filarem działalności. Pierwszy z nich to prostowanie.

Firma opracowuje i dostarcza maszyny do prostowania elementów układu sterowniczego i wałów napędowych silników elektrycznych dla branży motoryzacyjnej i inżynierii mechanicznej.

Dzięki maszynom do prostowania również samochody zachowują bezpieczny tor jazdy. Obecnie aż 70% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży w branżach kolejnictwa i elektromobilności, i ten trend stale rośnie.

Firma jest aktywnym uczestnikiem rewolucji transportowej. Dysponujemy doskonałym potencjałem do dalszego rozwoju w dziedzinie mobilności neutralnej dla klimatu – opowiada Claas Jorde, dyrektor zarządzający MAE

mae

Zużycie energii nie większe niż czajnika

Widząc w akcji prasę do zestawów kołowych MAE, w zdumieniu podziwia się jej ciche i płynne działanie. Sterowany cyfrowo, opatentowany układ hydrauliczny zasila dwa cylindry dociskowe, które niezwykle cicho, ale też bardzo wydajnie, nasadzają koła na osie. – Inteligentne oprogramowanie pozwala na automatyzację kontroli systemu, który generuje maksymalną siłę nacisku tylko w momencie, gdy jest potrzebna – wyjaśnia Oliver Kaiser, kierownik techniczny w MAE.

To precyzyjne użycie energii przekłada się na oszczędność oleju hydraulicznego i energii elektrycznej. Już poprzednie generacje pras do zestawów kołowych zużywały mniej energii niż konkurencyjne maszyny. Nowe maszyny mają o ponad połowę mniejsze zapotrzebowanie na energię. Dzięki temu montaż zestawów kołowych przy użyciu obecnych nowoczesnych pras powoduje zużycie energii elektrycznej nie większe niż czajnika elektrycznego.

Wyważone korzystanie z zasobów jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek – mówi Christian Busch, dyrektor ds. sprzedaży firmy MAE. Taka wydajność naszych maszyn wspiera środowisko, jak również i klienta. Nasze maszyny obniżają koszty, dlatego inwestycja zwraca się już po kilku latach – dodaje.

Coraz więcej firm transportowych kupuje prasy do zestawów kołowych

Oprócz producentów pociągów, również wiele firm transportowych kupuje prasy do zestawów kołowych. Można to przypisać po części wygodzie ich codziennego użytkowania. – Konserwacja składów musi być szybka, aby pociągi jak najszybciej wracały na tory – mówi Christian Busch. – Konieczność wysyłania pociągu do zewnętrznego zakładu naprawczego, który dokona demontażu kół, ich regeneracji i ponownego montażu, to strata czasu i pieniędzy.

Korzyści dla środowiska i klimatu płynące z krótkich czasów konserwacji stawiają transport kolejowy w centrum neutralnej mobilności w zakresie emisji CO2. Jeśli transformacja transportu ma się powieść, pociągi powinny znajdować się na torach, a nie w zakładach naprawczych taboru, dlatego coraz więcej firm transportowych wykazuje ogromne zainteresowanie prasami do zestawów kołowych. – Nasze maszyny w decydujący sposób przyczyniają się do tego, że transport kolejowy jest w użyciu na całym świecie – wskazuje Oliver Kaiser.

Z Erkrath na podbój USA

Nie tak dawno firma pozyskała zamówienie na produkcję pras, przy użyciu których od 2024 roku odbywać się będzie montaż kół na osiach we wszystkich pociągach metra w Nowym Jorku. Po długim okresie dominacji w USA transportu drogowego nad kolejowym, obecnie ma miejsce przewartościowanie tej kwestii. Stany Zjednoczone dążą też do zrównoważenia swojej mobilności względem klimatu, a transport kolejowy odgrywa co raz większą i kluczową rolę. W związku z tym firmy kolejowe na wielką skalę inwestują w wydajne technologie, czego przykładem jest to zamówienie na prasy do zestawów kołowych dla New York City Transit.

Ten kontrakt wzbudza u nas wielkie podekscytowanie – mówi Christian Busch. – Jedna z najważniejszych światowych metropolii zaufała naszym maszynom, co jest ogromnym wyróżnieniem. Dyrektor ds. sprzedaży MAE potwierdza, że nowojorskie zamówienie już zaowocowało wieloma nowymi zapytaniami ofertowymi. – Ponieważ w najbliższej przyszłości w USA realizowanych będzie wiele inwestycji infrastrukturalnych, optymistycznie zakładamy możliwość sprzedaży znacznie większej ilości maszyn do Stanów Zjednoczonych. Perspektywy wzrostu są znakomite.

Przykład zamówienia z Nowego Jorku wskazuje na zorientowanie MAE na klienta. – Wszystkie nasze maszyny projektujemy według indywidualnych wytycznych i w ścisłej współpracy z klientem – wyjaśnia kierownik techniczny Oliver Kaiser. Konfiguracja maszyny odbywa się w Nowym Jorku, w samym zakładzie taboru New York City Transit, wraz z dostosowaniem jej do miejscowych warunków. – Dlatego też często odwiedzamy klienta, aby tam zaplanować instalację. Umowa przewiduje zaprojektowanie i opracowanie idealnie dostosowanej maszyny. Po zakończeniu wstępnego planowania, firma MAE (spółka zależna GESCO) oficjalnie przystępuje do realizacji i ma dokładnie 6 tygodni na zainstalowanie nowego systemu, ustawienie parametrów i wreszcie uruchomienie maszyny. – Sześć tygodni i ani dnia dłużej – mówi dyrektor zarządzający Claas Jorde. – W razie niedotrzymania terminu nastąpi przestój u klienta i niedostatek pociągów w nowojorskim metrze.

Czy nie jest to dla niego i jego zespołu zbyt duża presja? – Nie, – uśmiecha się Claas Jorde – czulibyśmy presję, gdybyśmy nie mogli polegać na sprawności naszych maszyn. Zapewnia, że tak nie jest, stwierdzając: – My potrafimy łączyć know-how z dążeniem do wprowadzania innowacji.

O European Technology

              Od przeszło 25 lat dostarcza klientom w Polsce nowoczesne obrabiarki i rozwiązania technologiczne. Swoje rozwiązania kierują do wielu branż przemysłowych m.in. takich jak: energetyka, lotnictwo, motoryzacja, kolejnictwo, przemysł zbrojeniowy czy budowa maszyn.

Uczestniczą w bardzo skomplikowanych projektach technologicznych, gdzie oprócz obrabiarek CNC dostarczają technologię polegającą na doborze narzędzi, systemów mocowania, parametrów skrawania. Wdrażają oferowane rozwiązania, optymalizując procesy produkcyjne. Dodatkowo firma oferta obejmuje systemy automatyzacji, a w wybranych przypadkach pełne zautomatyzowane linie technologiczne i elastyczne systemy wytwarzania.