Czujniki temperatury i ciśnienia w kolejnictwie – 4 najczęstsze aplikacje

Czujniki temperatury i ciśnienia w kolejnictwie – 4 najczęstsze aplikacje

02/12/2022
Artykuł promocyjny

Czujniki temperatury i ciśnienia są powszechnie stosowane w kolejnictwie. W poniższym artykule omawiamy ich 4 najczęstsze zastosowania – w silnikach Diesla, technologii podwozia, klimatyzacji oraz zaopatrzeniu w wodę gaśniczą, użytkową i zarządzaniu wodą ściekową.

Przemysł kolejowy, ze względu na drgania występujące podczas ruchu składów, stawia szczególne wymagania w zakresie techniki pomiarowej i kontrolnej. W związku z tym, do każdego zastosowania przedstawiamy propozycje czujników temperatury i ciśnienia posiadających wymaganą odporność.

Monitorowanie temperatury i ciśnienia w technologii napędowej

W pojazdach szynowych generowanie ruchu za pomocą przeniesienia napędu powoduje ekstremalne obciążenia elementów układu napędowego. W związku z tym niektóre elementy mechaniczne narażone są na działanie wysokich temperatur.

Rodzaje czujników stosowane w napędach elektrycznych

Elektryczne silniki napędowe lokomotyw lub wagonów są przystosowane do znacznie niższego napięcia niż to, które jest dostępne w sieci trakcyjnej. W związku z tym stosuje się transformatory, które przekształcają napięcie do wartości, którą może przetworzyć silnik.

Przełączanie transformatora olejowego z pomocą termostatów natynkowych

Temperatura transformatora olejowego zmienia się w zależności od poboru mocy podczas eksploatacji pojazdu. Przegrzaniu przeciwdziała zależny od temperatury układ chłodzenia, który może zawierać różne poziomy mocy. Dokładny punkt przełączenia układu chłodzenia ma duże znaczenie, zwłaszcza gdy występują duże wahania temperatury otoczenia (np. podczas przejazdu przez tunel).

Termostaty natynkowe JUMO serii AMTHF monitorują temperaturę oleju w transformatorze i niezawodnie przełączają poszczególne stopnie mocy układu chłodzenia.

Regulowanie mocy silnika w zależności od temperatury oleju z czujnikiem temperatury

Kolejną możliwością jest zastosowanie czujnika temperatury, takiego jak JUMO MIDAS S19 R lub JUMO MIDAS S06, który reguluje moc silnika w zależności od temperatury oleju. Innymi słowy, moc napędowa jest dostosowywana do temperatury pracy transformatora.

Czujniki temperatury do silników Diesla

Optymalną moc napędu i najlepszą możliwą sprawność w silnikach wysokoprężnych można osiągnąć tylko przy zoptymalizowanym bilansie cieplnym. Precyzyjny pomiar temperatury jest niezbędny, ponieważ musi ona być utrzymywana w wąskim zakresie.

Sterowanie temperaturą silnika z czujnikiem RTD

Wkręcana sonda temperatury RTD wyróżnia się wytrzymałością w wymagających sytuacjach montażowych. Dostarcza ona do sterownika silnika dokładne wartości temperatury silnika lub oleju smarowego, jak również powietrza doładowującego. Dane są również przekazywane z głównego obiegu chłodzenia do sterownika w celu zarządzania chłodzeniem silnika.

Pomiar ciśnienia paliwa, oleju smarowego i powietrza doładowującego w silnikach Diesel – czujnik ciśnienia JUMO MIDAS S19 R

Technologia Common Rail jest coraz częściej wybierana jako metoda wtrysku paliwa w silnikach Diesla. Do perfekcyjnej pracy silnika oprócz pomiaru temperatury niezbędna jest przede wszystkim kontrola ciśnienia.

Za pomocą przetwornika ciśnienia JUMO MIDAS S19 R można monitorować ciśnienie zasilania i ciśnienie w szynie paliwowej, ciśnienie oleju smarowego oraz ciśnienie powietrza doładowującego turbosprężarki.

Precyzyjne pomiary temperatury i ciśnienia są niezbędne dla bezawaryjnego działania silnika w pojeździe szynowym

Precyzyjne pomiary temperatury i ciśnienia są niezbędne dla bezawaryjnego działania silnika w pojeździe szynowym

Temperatura pracy łożysk w napędzie zestawu kołowego

Przekładnie kołowe przenoszą siłę napędową na koło napędowe. W pojazdach z silnikiem Diesla siła napędowa jest przenoszona z przekładni głównej, natomiast w pojazdach z silnikiem elektrycznym siła napędowa jest przenoszona z silnika napędowego.

Ogromne obciążenia łożysk i boków zębów przekładni powodują wydzielanie dużych ilości ciepła. Ze względów bezpieczeństwa, zalecamy mierzenie temperatury łożysk za pomocą sondy temperaturowej, która została opracowana i zakwalifikowana specjalnie do tego zadania pomiarowego – sondy temperaturowej JUMO RTD do przekładni zestawów kołowych.

W napędzie zestawu kołowego, ze względu na ogromne obciążenia, generowana jest wysoka temperatura. Ze względów bezpieczeństwa, musi ona być precyzyjnie kontrolowana

W napędzie zestawu kołowego, ze względu na ogromne obciążenia, generowana jest wysoka temperatura. Ze względów bezpieczeństwa, musi ona być precyzyjnie kontrolowana

Pomiar temperatury i ciśnienia klimatyzacji

Aby zapewnić pasażerom jak najbardziej komfortową podróż, wszystkie nowoczesne wagony kolejowe są obecnie wyposażone w wydajne klimatyzatory. Wyłączniki pływakowe oraz czujniki temperatury i ciśnienia JUMO zapewniają sprawne działanie każdego systemu klimatyzacji.

Monitorowanie temperatury wewnątrz wagonów kolejowych

Wiarygodne dane o warunkach klimatycznych panujących wewnątrz wagonów kolejowych lub kabin maszynistów są niezbędne do optymalnego sterowania i regulacji systemów klimatyzacji.

Termostat elektroniczny JUMO eTRON T100 oraz termostat panelowy JUMO z serii EM/EMF są idealne do tego zastosowania. Monitorują i kontrolują temperaturę wewnątrz wagonów kolejowych i spełnia normy i specyfikacje dla pojazdów szynowych zgodnie z DIN EN 50155, DIN EN 50121 i DIN EN 45545. Bardzo dobrze sprawdzą się również wtykane rezystancyjne czujniki temperatury JUMO z kablem przyłączeniowym dla aplikacji kolejowych.

Ogrzewanie powietrzem, gorącą wodą czy konwekcyjne są często wykorzystywane do wspomagania systemu klimatyzacji. W związku z tym monitorowanie ciśnienia i temperatury jest tu szczególnie ważne

Ogrzewanie powietrzem, gorącą wodą czy konwekcyjne są często wykorzystywane do wspomagania systemu klimatyzacji. W związku z tym monitorowanie ciśnienia i temperatury jest tu szczególnie ważne

Temperatura i ciśnienie wody gaśniczej, wody użytkowej i ścieków

Systemy toalet w nowoczesnych pojazdach szynowych są odcięte od otaczającego środowiska. W tych szczelnych systemach podciśnienie doprowadza ścieki i odchody do zbiornika na ścieki.

Aby zapewnić płynny proces spłukiwania, ciśnienie robocze systemu w przewodzie doprowadzającym powietrze oraz podciśnienie, jak również nadciśnienie w zbiorniku pośrednim mogą być mierzone podczas cyklu spłukiwania przez przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS S06.

Kontrola ochrony przed zamarzaniem w zbiornikach wody użytkowej, ścieków i wody gaśniczej

Termostaty firmy JUMO służą do ochrony zbiorników wody w pojeździe szynowym przed uszkodzeniem przez mróz. Zapewniają one niezawodną kontrolę temperatury i w razie potrzeby przełączają systemy grzewcze w zbiornikach.

Kontrola ciśnienia w toaletach to jedna z najczęstszych aplikacji czujnika ciśnienia JUMO MIDAS S06

Kontrola ciśnienia w toaletach to jedna z najczęstszych aplikacji czujnika ciśnienia JUMO MIDAS S06

Normy kolejowe a czujniki temperatury i ciśnienia do zastosowań kolejowych JUMO

Od prawie 75 lat JUMO jest jednym z liderów w dziedzinie techniki pomiarowej i sterującej. Jest również niezastąpionym partnerem w przemyśle kolejowym – nasze urządzenia zaprojektowane są zgodnie z normami DIN EN61373, DIN EN50121 i DIN EN 45545. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę naszych przyrządów pomiarowych!