Autor:
|

Działająca od trzech lat na polskim rynku firma inżynieryjno-budowlana MKL BAU z Siedlec przeżywa okres dynamicznego wzrostu. Nie tylko zwiększa zakres i wartość realizowanych kontraktów, lecz także podpisuje kolejne. Jaka jest recepta przedsiębiorstwa na sukces?
 

MKL BAU specjalizuje się w projektowaniu i realizacji różnego typu inwestycji w Polsce i za granicą. Przedsiębiorstwo zyskało wysoką renomę przede wszystkim w projektach z zakresu inwestycji przemysłowych, biurowych, hal magazynowych oraz użyteczności publicznej. Najprężniej działa w obszarze budownictwa przemysłowego oraz energetyki ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni opalanych biomasą oraz spalarni odpadów, instalacji technologicznych i przenośników paliwa. Obecnie spółka oferuje swoje usługi na terenie całej Europy oraz w obu Amerykach, Azji i Afryce.

 
„W Polsce występujemy najczęściej jako podwykonawca prac konstrukcyjno-budowlanych lub generalny wykonawca inwestycji w sektorze budownictwa przemysłowego oraz obiektów użyteczności publicznej. Jesteśmy elastyczni w zakresie świadczonych usług, począwszy od prac budowlanych, przez dostawy z montażem konstrukcji, po generalne wykonawstwo – mówi Mariusz Cizio, wiceprezes zarządu MKL BAU sp. z o.o. i dodaje:
 

Naszymi klientami są firmy oferujące rozwiązania technologiczne dla branży energetycznej, motoryzacyjnej, ochrony środowiska oraz papierniczej. Na tych rynkach występujemy głównie jako podwykonawca”.

 
Ważne szczegóły
„Realizujemy projekty o różnym stopniu skomplikowania. Od relatywnie prostych dostaw, choć w tym wypadku również musi zostać zachowana wysoka jakość i terminowość, po bardzo skomplikowane remonty w czynnych zakładach przemysłowych. W takich projektach nie ma jednego czynnika, który gwarantuje sukces. To złożony proces, do którego musimy zaangażować wiele osób z firmy oraz naszych partnerów, takich jak dostawcy elementów złącznych, firmy Asmet, Goner i Hilti. Przy projektach zagranicznych często współpracujemy z firmą IN-Tech zajmującą się rusztowaniami – stwierdza Mariusz Cizio. – Każdy realizowany przez nas projekt jest inny. W związku z tym duże znaczenie mają szczegóły. Podam przykład. Realizacja bliźniaczej konstrukcji dla tego samego klienta, ale do różnych zakładów. Elementy w niej są identyczne, ale zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji jest inne. Rutyna w jednym miejscu powoduje później duże dodatkowe koszty i problemy z terminami. Dlatego podstawowe znaczenie ma to, aby procedura kontroli jakości nie odbywała się tylko na papierze, ale była stosowana w rzeczywistości. Chcemy, żeby na budowie u klienta realizacja była wykonywana sprawnie i bez dodatkowych kosztów”.

Tego typu podejście nie tylko umożliwia ugruntowanie swojej pozycji na rynku, lecz także daje szansę rozwoju i zwiększenia zakresu realizowanych robót. Duże znaczenie ma w tym kontekście wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca specjalistyczne uprawnienia w szerokim zakresie prac projektowych i konstrukcyjnych. Dlatego też MKL BAU kładzie bardzo duży nacisk na współpracę z odpowiednim personelem technicznym w różnych specjalnościach, w tym m.in.: technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, budowlano-montażowej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej. Spółka dysponuje siłami produkcyjnymi, montażowymi i współpracuje z wiarygodnymi dostawcami materiałów.

„Kompetencje firmy są rzeczywiście bardzo duże. Wynika to przede wszystkim z tego, że zatrudniamy pracowników z różnym doświadczeniem: inżynierów projektu nadzorujących mniej skomplikowane realizacje i kierowników projektu z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji trudnych, przemysłowych inwestycji. To samo dotyczy pracowników montażowych i produkcyjnych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju firmy. Gdyby nie identyfikowali się z firmą i tak ciężko nie pracowali, to na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu. To bardzo ważne. Zawsze uważałem, że firmy, urzędy, różnego rodzaju instytucje są tworzone przez ludzi. Ich wiedza i zaangażowanie to klucz do każdego sukcesu – argumentuje wiceprezes zarządu MKL BAU sp. z o.o. – Naszymi klientami są głównie inwestorzy oraz firmy technologiczne będące generalnymi wykonawcami inwestycji. Dostarczane przez nich urządzenia i technologia stawiają nam wysokie wymagania. I to na różnych etapach inwestycji. Chciałbym podkreślić, że od początku firma kładzie duży nacisk na jakość produkowanych elementów i ich późniejszy montaż. Większość naszych inżynierów posługuje się biegle co najmniej językiem angielskim. Zarówno kadra inżynierska, jak i montażowa posiada niezbędne certyfikaty BHP: jakościowe i montażowe. Bezpieczne i zgodne z przepisami prowadzenie prac jest dla nas i dla naszych klientów bardzo ważne i zwracamy na to szczególną uwagę. Firma uzyskała m.in. certyfikat EN 1090 oraz certyfikaty spawalnicze”.

mkl bau
Klient, który wraca
Obecnie MKL BAU realizuje rocznie kilkadziesiąt różnego typu projektów. Pod względem ich różnorodności przedsiębiorstwo jest niezwykle elastyczne. Nie odmawia swoim klientom wycenienia i realizacji nawet najmniejszych projektów. W ten sposób wciela w życie strategię działania, której podstawą jest bliska współpraca z klientem bez względu na to, czy chodzi o drobne projekty za kilka tysięcy euro, czy o przedsięwzięcia duże, warte kilka milionów euro. Takie podejście cały czas przynosi przedsiębiorstwu z Siedlec rzeczywiste profity. „Staramy się dobrze wykonywać swoją pracę. Dzięki temu klienci wracają do nas z innymi, większymi, bardziej wymagającymi projektami. Tak się dzieje od początku naszego funkcjonowania na rynku. Mogę dodać, że pierwsze zamówienie warte było ok. 8 tys. euro. Dzisiaj od tego samego klienta otrzymujemy zamówienia, których wartość przekracza milion euro. Jak widać klienci doceniają nasze usługi – podkreśla Mariusz Cizio i dodaje: – Są firmy, dla których przez trzy lata naszej obecności na rynku zrealizowaliśmy już po kilkanaście projektów. I wciąż z nimi współpracujemy. Jest to możliwe m.in. dlatego, że działamy tak, aby wracał do nas klient, a nie towar”.

Jak dotąd największym projektem zrealizowanym przez MKL BAU jest wykonanie instalacji katalitycznego odazotowania spalin oraz instalacji odsiarczania spalin dla czterech kotłów elektrociepłowni CIECH Soda Polska SA w Inowrocławiu. Wartość tego kontraktu przekracza 25 mln zł. Prace z nim związane zostały rozpoczęte w listopadzie 2015 r. W chwili obecnej zaawansowanie robót wynosi ok. 70% i jest zgodne z harmonogramem. Zakres prac prowadzonych przez przedsiębiorstwo z Siedlec obejmuje w poszczególnych etapach: usługi projektowe; wymianę i modyfikację urządzeń technologicznych podczas zatrzymań pracy kotłów, w tym wymianę wentylatorów spalin wraz z silnikami, wymianę obrotowych podgrzewaczy powietrza wraz z montażem płyt grzewczych oraz podłączeniem i modyfikacją niezbędnych instalacji, montaż przepustnic oraz modyfikację ścian kotłów; produkcję, dostawę i montaż konstrukcji stalowej wsporczej oraz budynków technologicznych, absorbera, czterech reaktorów SCR, silosu kamienia wapiennego, silosu wapna, zbiornika zrzutowego oraz kanałów spalinowych; dostawę i montaż izolacji technicznych; dostawę i montaż obudowy ścian i dachów budynków technologicznych.

Inną ciekawą realizacją MKL BAU był budynek biurowy dla General Motors w Gliwicach. Projekt ten wykonany został w formule generalnego wykonawstwa wraz z dokumentacją wykonawczą. Był on częścią dużego programu inwestycyjnego związanego z wprowadzeniem na rynek nowego modelu Opla Astry produkowanego w gliwickiej fabryce. „W gruncie rzeczy każdy kontrakt, zarówno mały, jak i duży, wymaga naszej uwagi – podkreśla Mariusz Cizio. – Choć w pewnej skali realizowane przez nas projekty są podobne, to jednocześnie każdy z nich jest nieco inny. Raz jest to spalarnia śmieci, innym razem fabryka celulozy lub inny obiekt przemysłowy. Zlokalizowany w centrum miasta lub na jego obrzeżach, w kraju liberalnym pod względem przepisów lub bardzo rygorystycznym. Wiele czynników wpływa więc na to, że realizacja danego projektu przebiega płynnie lub wymaga dodatkowych działań. Z całą pewnością jesteśmy w stanie sprostać każdemu z tego typu wyzwań”.
 
Według norm amerykańskich
Firma od początku działa zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Udział przychodów z eksportu w relacji w roku 2015 ukształtował się na poziomie 60%. Wszystko wskazuje na to, że również w roku 2016 ta relacja będzie na zbliżonym poziomie. Firma szacuje, że przychody w tym roku przekroczą 60 mln zł.
 

MKL BAU w ramach projektów eksportowych realizuje – w zależności od potrzeb – kompleksowy zakres prac, począwszy od projektowania konstrukcji, dostaw elementów konstrukcji, obudów, elementów instalacji i dostaw urządzeń.

 
Poszczególne etapy prac, łącznie z montażem w miejscach docelowych w wielu krajach świata, realizowane są przez pracowników firmy mających zarówno duże doświadczenie, jak i odpowiednie certyfikaty. Dzięki temu przedsiębiorstwo z Siedlec prowadzi szereg projektów poza granicami Polski, w tym m.in. w Finlandii, na Łotwie, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Danii. „Ciekawym i istotnym dla nas projektem jest realizowana w Finlandii rozbudowa jednej z największych w Europie fabryk papieru. Wartość tego kontraktu przekracza 2,5 mln euro. Zakres naszych prac to dostawa i montaż konstrukcji stalowych, obudowy oraz montaż urządzeń dostarczonych przez klienta – mówi wiceprezes zarządu MKL BAU sp. z o.o. i dodaje: – Dostarczamy nasze wyroby na różne krańce świata, jeżeli nasz klient tego potrzebuje. Tylko w ubiegłym roku uzyskaliśmy dokumenty, dzięki którym możemy produkować konstrukcje według norm amerykańskich, aby dostarczyć nasz towar np. na Dominikanę czy do Kuwejtu. Innymi odległymi zakątkami, w których realizowaliśmy projekty, były: Gujana Francuska, Namibia, Spitsbergen, Islandia, Peru, USA, Japonia, Brazylia i Chiny”.

Ważnym i perspektywicznym rynkiem dla MKL BAU jest rynek skandynawski. W związku z tym firma wraz z lokalnym udziałowcem podjęła decyzję o powołaniu do życia nowej spółki w Norwegii – MKL NORGE AS. Jej głównym zadaniem jest rozwój sprzedaży na tym rynku, tym bardziej że nowo powołana spółka oferować będzie klientom skandynawskim szerszy niż dotąd zakres usług. MKL NORGE ma realizować projekty w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Firma z Siedlec planuje pierwsze podsumowanie prac norweskiej spółki pod koniec roku 2017.

mkl bau
Właściwie prowadzone projekty
W celu kolejnego rozszerzenia zakresu usług MKL BAU cały czas powiększa swój park maszynowy, zarówno produkcyjny, jak i montażowy.
 

Tylko w tym roku firma zakupiła m.in.: maszynę do śrutowania konstrukcji, specjalistyczne urządzenie do spawania zbiorników lub silosów na budowie, a także urządzanie samojezdne typu Manitou. „Obserwujemy zarówno rynek krajowy, jak i zagraniczny. Jeśli liczba zamówień będzie rosła, to mamy przygotowany plan dalszego rozwoju mocy produkcyjnych, by w pełni sprostać oczekiwaniom klientów” – podkreśla Mariusz Cizio.

 
W ostatnich tygodniach firma przeniosła się do nowej siedziby – budynku biurowego o większej powierzchni. Dzięki temu spółka po raz kolejny zwiększa swoje możliwości rozwojowe. MKL BAU działa na rynku od zaledwie trzech lat, a jedną z przyczyn rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa jest fakt, że posiada ono bardzo doświadczonych, wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. „Firma jest młodym podmiotem na rynku, natomiast jej udziałowcy, zarząd oraz pracownicy doświadczenie w branży budowlanej zdobywali przez wiele lat” – podsumowuje wiceprezes zarządu MKL BAU sp. z o.o. – Większość z nas wcześniej pracowała w dużych firmach budowlano-inżynieryjnych i zdobyte tam doświadczenia oraz nawiązane relacje przeniosła na grunt MKL BAU”.

Firma w ostatnim czasie rozpoczęła wdrażanie programu stażowego MKL Internship skierowanego do studentów i absolwentów uczelni technicznych. „Chcemy, aby młode osoby, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, mogły zdobywać z nami odpowiednie kwalifikacje niezbędne do poruszania się w branży budowlanej. Naszym stażystom już na samym początku ich kariery umożliwiamy gruntowne przygotowanie praktyczne. Wierzymy, że jest to jedna z lepszych inwestycji, dzięki której w niedalekiej przyszłości będziemy mogli poszerzać swój zespół o kolejnych profesjonalistów”.

Czy wiesz, że...
Sytuacja rynkowa MKL BAU jest obecnie bardzo dobra. Spółka zawdzięcza ten fakt zarówno jakości realizowanych projektów, jak i specjalistycznej wiedzy oraz zaangażowaniu pracowników firmy. Jak podkreśla Mariusz Cizio: „Doświadczenie kierownictwa firmy, kluczowych menadżerów, pracowników montażowych i bardzo dobrze wykonane realizacje przełożyły się na dynamiczny rozwój firmy. W związku z tym w lipcu tego roku zmieniliśmy adres i siedzibę firmy, ale dalej pozostajemy w Siedlcach. Obecnie zatrudniamy ponad stu pracowników na pełen etat. Zmieniamy się, by zapewnić pracownikom komfortowe warunki pracy, a klientom – profesjonalną obsługę. Dbamy o to, by firma była przygotowana na dalszy rozwój w najbliższych latach”.