Montaż zbiorników na ekologiczny glikol dla Orlen Południe

Inwestycja Orlen Południe zakłada postawienie 15 zbiorników magazynowych z funkcją utrzymania temperatury przechowywanych substancji. Zbiorniki zostały zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 14015. Cała instalacja ma pokryć 75% zapotrzebowania na glikol w naszym kraju.