Transformacja cyfrowa w przemyśle chemicznym

|

Polska Chemia to jeden z sektorów, który w największym stopniu korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych. Transformacja cyfrowa wpłynęła na zmianę funkcjonowania większości firm z sektora i stanowi jeden z kluczowych elementów strategii tych przedsiębiorstw.

Branża jednak wciąż stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z zastosowaniem nowych technologii, dlatego Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zorganizowała webcast „Transformacja cyfrowa w przemyśle chemicznym” w ramach jej autorskiego projektu „Przemysł 4.0Chemia 4.0”.

Przemysł 4.0 – codzienność Polskiej Chemii

– Dla wszystkich jest już oczywiste, że rozwiązania Przemysłu 4.0 stanowić będą kluczowe elementy rozwoju branży chemicznej. Obserwujemy jak elementy digitalizacji zostały włączone do strategii największych firm. Są one normą w biznesie i nie ma już od nich odwrotu. Transformacja cyfrowa może istotnie poprawić funkcjonowanie firm, wymaga jednak zaangażowania wszystkich pracowników, a nie tylko samego zarządu i dyrekcji – powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w trakcie webcastu „Transformacja cyfrowa w przemyśle chemicznym”, który odbył się 30 września 2020 r.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele PIPC oraz eksperci Grupy Azoty S.A. i Honeywell Sp. z o.o. rozmawiali o wpływie rozwiązań Przemysłu 4.0 na funkcjonowanie przemysłu chemicznego. Ważna jest wymiana wiedzy i doświadczenia praktyków z różnych obszarów biznesowych, które są istotnym elementem wpływającym na transformację cyfrową i rozwój Polskiej Chemii, co stanowi wyzwanie dla całego sektora.

chemia-4-0

Transformacja cyfrowa – strategiczne działanie, a nie chwilowy trend

Zdaniem Krzysztofa Szulca z Departamentu Strategii i Innowacji Grupy Azoty S.A., transformacja cyfrowa to integracja procesów cyfrowych we wszystkich obszarach działalności firmy. Wymaga ona nie tylko modyfikacji procesów biznesowych, ale także konieczna jest zmiana mentalności i zaangażowanie wszystkich pracowników, bez względu na wiek i staż pracy. Wymaga ona pewnej odwagi do eksperymentowania.

Ważne, aby wprowadzanie transformacji cyfrowej w firmie to nie był chwilowy trend, ale działanie strategiczne, długofalowe. Na podobny aspekt zwrócił uwagę także Marcin Hynek, Solution Consultant w Honeywell, jego zdaniem jednym z głównych problemów niepowodzeń projektów cyfrowych w firmach jest właśnie brak ich powiązania ze strategią organizacji, bądź jej głównymi celami biznesowymi.

Transformacja cyfrowa to nie tylko modyfikacja sposobu myślenia i pracy, ale jest to w szerszym ujęciu zmiana kulturowa. Za wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii w 98 proc. przypadków odpowiada kadra kierownicza, która promuje i proponuje nieszablonowe sposoby myślenia i innowacyjne podejście w organizacji. Ważne jednak, aby w implementację rozwiązań Przemysłu 4.0 byli zaangażowani wszyscy pracownicy.

W trakcie webcastu eksperci prezentowali także praktyczne rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, które z sukcesem wdrażają w ich działalności biznesowej. Partner Strategiczny projektu, Grupa Azoty S.A. stosuje np. do zarządzania innowacjami pracowniczymi aplikację działającą w modelu top2bottom. Narzędzie to pozwala przyspieszać proces zgłoszenia i wstępnej oceny projektów innowacyjnych i drobnych usprawnień.

Rozwiązania Przemysłu 4.0 Grupa Azoty S.A. stosuje także do zarządzania ryzykiem awarii maszyn, analizy pracy instalacji i wykrywania skomplikowanych, wielopoziomowych zależności, które mogą świadczyć o zbliżającej się awarii.

Z kolei w Honeywell zastosowanie ma jeden z najnowocześniejszych komputerów kwantowych, który umożliwia pracę na bardzo dużych zestawach danych, ukierunkowaną na optymalizacje międzyobiektowe oraz rozwiazywanie skomplikowanych symulacji.

Projekt: Przemysł 4.0 – Chemia 4.0

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”, jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług.

Stwarza okazję do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwia ich współdziałanie. Partnerem Strategicznym projektu jest Grupa Azoty, a Partnerem Głównym spółka Honeywell.