Abplanalp wspiera edukację operatorów obrabiarek CNC i lokalny przemysł

Abplanalp wspiera edukację operatorów obrabiarek CNC i lokalny przemysł

11/04/2015
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Abplanalp Consulting Sp. z o. o. jako wyłączny dystrybutor obrabiarek firmy Haas angażuje się w rozwój przemysłu, wspierając klientów, którzy potrzebują i oczekują dostarczenia kompletnych rozwiązań technologicznych dla swojego biznesu. Jednocześnie, zgodnie z koncepcją amerykańskiego producenta, Abplanalp kładzie nacisk na rozwój edukacji i kształcenie przyszłych operatorów obrabiarek, którzy w niedalekiej perspektywie znajdą zatrudnienie w przemyśle i rozwiążą problem braku certyfikowanych operatorów. Należy podkreślić, że program partnerski Centrów Edukacji Technicznej Haas (HTEC) ora Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych (HFO) jest jedynym tego typu projektem realizowanym w Polsce.

Pomysłodawcą koncepcji HFO (Haas Factory Outlet) oraz HTEC (Haas Technical Education Center) jest Gene-Haas – właściciel oraz założyciel amerykańskiej firmy, jednego z największych na świecie producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem.

Centra Demonstracyjno – Sprzedażowe Haas (HFO)

Koncepcja HFO, czyli Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych polega na tym, że Abplanalp, jako wyłączny dystrybutor Haas, dostarcza do placówki edukacyjnej obrabiarki CNC, a także wyposażenie i materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzia oraz oprogramowanie. Szkoła natomiast, udostępnia odpowiednio przygotowaną powierzchnię ekspozycyjną. Głównym założeniem Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych jest wsparcie przemysłu i przedsiębiorców.

W każdym HFO na terenie Polski przedsiębiorca może:

  • sprawdzić możliwości obrabiarek i skonsultować się z doświadczonymi technologami przed dokonaniem zakupu,
  • rozwiązać aktualne problemy technologiczne,
  • spotkać się osobiście ze specjalistami i technologami, którzy zademonstrują obróbkę, zarekomendują odpowiednie rozwiązania lub pomogą rozwiązać indywidualne problemy,
  • wziąć udział w cyklicznych Warsztatach Technologicznych podczas, których są prezentowane pokazy obróbek na obrabiarkach Haas oraz rozwiązania z zakresu doboru odpowiednich narzędzi i chłodziw.

W ten sposób Abplanalp oferuje obsługę klienta na najwyższym poziomie, wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom i potrzebom. Każde Centrum, oprócz wsparcia merytorycznego, oferuje bezpośrednią sprzedaż obrabiarek CNC, narzędzi, chłodziw, oraz części zamiennych i oprogramowania CAD/CAM. W tej chwili, na terenie naszego kraju, funkcjonuje 5 Centrów Demonstracyjno-Sprzedażowych, w których regularnie odbywają się Dni Otwarte dla przedsiębiorców i comiesięczne lokalne Warsztaty Technologiczne. Abplanalp jest zawsze blisko klienta.

Mapa HFO

Centra Edukacji Technicznej Haas – HTEC

W dzisiejszych czasach jednym z zagrożeń dla gospodarki i przemysłu jest stały spadek zainteresowania młodych ludzi kształceniem się w zawodach z branży mechaniki precyzyjnej. Przedsiębiorcy coraz dotkliwiej odczuwają brak wykwalifikowanego personelu. Koncepcja programu partnerskiego HTEC powstała z myślą o kształceniu przyszłych operatorów obrabiarek Haas oraz szkoleniu kadry nauczycielskiej, tak aby przyciągnąć do szkół ambitnych i utalentowanych ludzi. Współpraca z placówkami edukacyjnymi ma na celu uświadomienie młodzieży, że dzięki konkretnej profesji mogą liczyć w przyszłości na interesującą i dobrze płatną pracę. Centra Edukacji Technicznej Haas powstają z założeniem podwyższenia standardu i jakości nauczania, poprzez praktyczne szkolenia na najnowszych obrabiarkach CNC, a tym samym podnoszenia poziomu obsługi w przemyśle.

Dzięki uczestnictwu w programie partnerskim HTEC wszystkie strony osiągają korzyści – Abplanalp ma możliwość zapoznania młodych ludzi z produktami firmy Haas oraz nowościami technologicznymi. Studenci i uczniowie, szkoląc się w zakresie obróbki skrawaniem, mogą liczyć na stypendia edukacyjne oraz uzyskanie oficjalnych certyfikatów, będących przepustką do pracy w lokalnych przedsiębiorstwach. Korzysta też lokalny przemysł i przedsiębiorcy, którzy mają świadomość, że na ich terenie działa silne merytorycznie Centrum Edukacyjne, zapewniające solidne przeszkolenie operatorów obrabiarek. Dzięki temu, potencjalny pracodawca ma pewność, że zatrudniając absolwenta placówki z sieci HTEC wykorzysta jego umiejętności w praktyce bez konieczności dodatkowych szkoleń. Jednocześnie placówka edukacyjna podnosi swoją rangę i buduje wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie. W obecnych czasach, w których panuje niż demograficzny, szkoła zyskuje dodatkowy argument przemawiający za jej wyborem. Podsumowując, przystąpienie do programu partnerskiego HTEC generuje korzyści dla czterech podmiotów: Abplanalp, placówki edukacyjnej, uczniów i przedsiębiorców.

abplanalp_Stargard

Centrum Edukacji Technicznej Haas w Stargardzie Szczecińskim

Koncepcja Centrów Edukacji Technicznej Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową. Polska jest numerem jeden w Europie pod względem ilości i rozwoju sieci Centrów Edukacyjnych Haas. Na chwilę obecną działa tu 16 centrów. W 2015 roku planowane są kolejne otwarcia. W tej chwili w Europie istnieje łącznie 87 Centrów Edukacyjnych Haas. W ujęciu globalnym, na 2400 uniwersytetach i ośrodkach szkolenia technicznego różnego rodzaju, znajduje się obecnie 5500 obrabiarek CNC firmy Haas, które są wykorzystywane do szkolenia 50 000 uczniów rocznie. Rok 2015 będzie bardzo ekscytujący – podsumowuje Bert Maes – dyrektor marketingu Haas Automation Europe.

Program HTEC jest bardzo ważną inicjatywą i jesteśmy zaangażowani w rozwój tej sieci w Europie i na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że Centra Edukacji Technicznej Haas nie powstałyby bez wsparcia i inwestycji samych szkół i uczelni, bez nauczycieli, którzy w nich uczą, bez naszych lokalnych dystrybutorów, bez firm partnerskich z branży, które dostarczają oprzyrządowanie, oprogramowanie, sprzęt i wiedzę ekspercką w celu zapewnienia pomocy szkołom w jak najlepszym wykorzystaniu maszyn Haas. Mamy wobec nich wszystkich ogromny dług wdzięczności za współdzielenie naszej wizji oraz sprawienie, że ten projekt możemy nazwać ogromnym sukcesem”.

abplanalp_Mapa HTEC 2014 10 Solec