Danfoss – rozwiązania w zakresie chłodzenia centrów danych

Agencje rządowe, banki i duże korporacje pragnące pomieścić rosnące ilości swoich cennych informacji inwestują w ekologiczne centra danych. Oczekuje się, że tempo wzrostu tego rynku będzie utrzymywać się na poziomie powyżej 27% rocznie.

Efektywność kosztowa z punktu widzenia właścicieli centrów danych jest szczególnie istotna, ponieważ oznacza ograniczenie kosztów i emisji dwutlenku węgla przez branżę, która już dziś zużywa 2% wyprodukowanej na świecie energii. W centrach danych znajdują się serwery, urządzenia do przechowywania danych, kable, połączenia z Internetem, a także olbrzymie ilości sprzętu służącego do zasilania w energię elektryczną i chłodzenia. Koszty elektryczności sięgają 20-60% wydatków operacyjnych ponoszonych w trakcie cyklu życia centrum danych, przy czym znaczącą część kosztów pochłania zapewnienie bezpieczeństwa danych i przechowywanie ich w odpowiednich warunkach.

CHŁODZENIE CENTRÓW DANYCH

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na centra danych są rozwiązania w zakresie chłodzenia, wykorzystujące energooszczędne technologie, które mogą znacząco obniżyć zużycie energii, zapewniając bezpieczeństwo urządzeń elektronicznych. Na przykład urządzenia chłodzące ze sprężarkami Danfoss o zmiennej prędkości, umożliwiają ograniczenie zużycia energii średnio o około 30% rocznie.

Data center_Danfoss

Jednym z użytkowników technologii Danfoss w Stanach Zjednoczonych jest firma Inertech zajmująca się infrastrukturą informatyczną. Inertech dostarcza innowacyjne rozwiązania energetyczne dla centrów danych wykorzystujące cykl swobodnego chłodzenia oraz umożliwiające ograniczenie zużycia energii na te cele nawet o 90%, a także zużycia wody aż o 80%, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Cykl ten jest wspomagany zarówno przez sprężarki o zmiennej prędkości jak i napędy firmy Danfoss, które zapewniają stale odpowiednią temperaturę i oszczędność energii. Dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez Inertech, klient wydający 20 mln USD rocznie może obniżyć koszty energii do 2 mln.

Efektywność energetyczna w centrach danych może ulec dalszej poprawie również w kwestii ogrzewania. Olbrzymia ilość nadmiarowego ciepła, jakie jest w nich generowane, może w rzeczywistości zostać odprowadzona do istniejących lokalnych sieci ciepłowniczych – co z resztą planuje uczynić Apple w swoim nowym centrum danych w Viborg w Danii.

Na całym świecie istnieje ogromny potencjał związany z wykorzystaniem nadmiaru ciepła wytwarzanego przez przemysł do ogrzewania domów, a gotowe energooszczędne technologie mogą pomóc wykorzystać ten potencjał i przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej.

Dane na temat rynku ekologicznych centrów danych pochodzą od Mordor Intelligence (grudzień 2014 r.): „Global Green DataCenter Market – Growth, Trends And Forecasts (2014-2019)” [„Światowy rynek ekologicznych centrów danych – rozwój, trendy i prognozy (2014-2019)”]