Czy SaaS to przyszłość cyfryzacji?

Czy SaaS to przyszłość cyfryzacji?

02/11/2022
|

Złożoność rośnie z każdym dniem, ponieważ klienci oczekują coraz bardziej inteligentnych, połączonych i zintegrowanych produktów. Wraz ze wzrostem złożoności produktów wzrasta również złożoność sposobu, w jaki firmy je projektują i wytwarzają.

Złożoność produktów i produkcji jest realna i staje się integralną częścią sposobu działania firm i współpracy pomiędzy ich działami, a także z klientami, dostawcami, partnerami i innymi osobami.

Ze względu na rosnącą zmienność rynku oraz przyspieszone tempo zmian i innowacji, firmy muszą często szybko reagować na zmiany warunków rynkowych i pracować w czasie rzeczywistym. Muszą one śledzić dane rynkowe, wykorzystywać te informacje do wczesnego wyczuwania zmian i podejmowania działań w celu szybkiej reakcji. Działania te wymagają monitorowania  w czasie rzeczywistym i mogą obejmować zwiększanie lub zmniejszanie aktywności, przesuwanie zasobów i obstawianie zakładów.

Kolejnym krokiem w przyszłość i metodą na sprostanie tym wyzwaniom jest transformacja cyfrowa oraz wykorzystanie technologii chmurowych do przekształcenia tej złożoności w przewagę konkurencyjną. Jest to szczególnie widoczne w przypadku małych i średnich firm, które muszą szybko się dostosowywać i dysponować elastycznymi rozwiązaniami, aby sprostać stale rosnącym potrzebom swoich klientów. Duże przedsiębiorstwa skorzystają z rozwiązań opartych na chmurze, aby przełamać silosy wewnątrz firmy i zyskać większą zwinność, co pozwoli im skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększyć efektywność.

Dystrybucja i model „jako usługa” (as-a-service)

Pandemia przyspieszyła realizację bardziej odległych i rozproszonych łańcuchów dostaw, pracowników i użytkowników. Konieczne jest posiadanie narzędzi gotowych do pracy w chmurze i z nią połączonych, aby zapewnić dostęp i elastyczność użytkowania tym rozproszonym grupom użytkowników w firmie i w całym łańcuchu dostaw.

Rozwiązanie SaaS zapewnia dostępność, skalowalność i elastyczność, dzięki czemu standaryzowana technologia jest dostępna dla tych rozproszonych użytkowników. Model AAS jest naturalnym kolejnym krokiem z punktu widzenia biznesu, ponieważ dostarcza cyfrowe wątki jako usługę.

Łączenie technologii dziedzinowych w celu umożliwienia sprawnego przepływu tej pracy, tych cyfrowych wątków, polega na wysokiej wierności  cyfrowej reprezentacji przepływów pracy i procesów. Narzędzia technologiczne SaaS i możliwości chmury umożliwiają i budują łączność, zapewniając płynność w różnych dziedzinach, gdzie prawdziwa wartość wglądu jest wykorzystywana do optymalizacji produktu i/lub procesu.

Subskrybowanie tej usługi jest tak naprawdę subskrybowaniem dwóch rzeczy: bardziej połączonych technologii i społeczności, ponieważ to połączenie w bardziej naturalny sposób buduje tkankę łączną pomiędzy użytkownikami, tworząc społeczność.

Lokalnie czy w chmurze

Korzyści z architektury opartej na chmurze w porównaniu z architekturą lokalną (on-premises) są ogromne. Łatwo jest mówić o korzyściach, ale o wiele trudniej jest firmie dokonać inwestycji w zmianę sposobu projektowania i wytwarzania produktów. W coraz bardziej cyfrowej przyszłości inwestowanie w oprogramowanie w chmurze będzie nie tylko lepszym rozwiązaniem, ale także najlepszym sposobem na konkurowanie.

Zazwyczaj architektura lokalna charakteryzuje się światem skoncentrowanym na aplikacjach, a nie na danych. Nawet jeśli system PLM znajduje się na serwerze lub w lokalnym centrum danych -, w rzeczywistości każdy indywidualny użytkownik ma dostęp do technologii na poziomie aplikacji. Oznacza to, że w najlepszym przypadku użytkownik ma zainstalowaną na swoim pulpicie aplikację, która pobiera dane z dowolnego miejsca, pracuje nad nimi, a następnie przesyła je z powrotem.

Często jednak użytkownicy mają widok skoncentrowany na aplikacjach z wyspami danych. Ta niezamierzona izolacja wywołuje ogromne problemy z zarządzaniem danymi, ponieważ są one zamknięte w lokalnie zainstalowanych aplikacjach, gdzie są wprowadzane i wysyłane.

W architekturze chmury użytkownicy działają w środowisku skoncentrowanym na danych. Pojedyncze źródło prawdy znajduje się w centralnie przechowywanych danych. Każdy użytkownik wchodzi przez okno przeglądarki i operuje zestawem narzędzi, które pozwalają mu spojrzeć na dane z określonej perspektywy.

W chmurze łączność jest bardziej inherentna  i naturalna niż w lokalnym centrum danych , gdzie pracuje się raczej na plikach. Celem jest stworzenie nieuporządkowanych baz danych, takich jak te używane w oprogramowaniu do przetwarzania w chmurze. Na tym jednak nie koniec.

Firmy produkcyjne mogą umieścić strukturę danych i pliki w systemie opartym na chmurze z zarządzaniem dostępem, tworząc kontrolowany dostęp do danych typu „jednego źródła prawdy”, bez zasadniczej zmiany architektury danych. Mogą mieć kilka różnych domen z różnymi schematami, które współdziałają i pracują ze sobą.

Ogólnie rzecz biorąc, umieszczenie danych o strukturze pliku w chmurze z odpowiednim zarządzaniem dostępem znacznie upraszcza problem zarządzania danymi.

Otwartość i chmura w ekosystemie

A co z wymianą danych w ramach łańcucha dostaw? Lokalne centra danych mogą przypominać chmurę, ale pojawiają się problemy z dostępem osób z zewnątrz, ponieważ dane są odizolowane i znajdują się za zaporą. Firma musi się zastanowić, w jakim stopniu udostępnić produkt i jak wpłynie to na jego projekt i wykonanie.

Firmy obchodzą nawet ten problem, pozbawiając się własności intelektualnej, tak aby łańcuch dostaw działał w oparciu o część projektu. Głównym problemem jest jednak to, że dane muszą być przenoszone z jednej maszyny stacjonarnej na drugą. Różni użytkownicy mogą nie być w tych samych kręgach zaufania, co powoduje powstawanie wartswa, po warstwie obciążeń, które wpływają na projekt i zamieniają się w kosztowne przeprojektowania.

Dzięki zarządzaniu dostępem w chmurze użytkownicy przychodzą i odchodzą w zależności od potrzeb, znacznie lepiej zarządza się własnością intelektualną, dane nie są nigdzie przenoszone, a aktywność można śledzić.

Płynność działania pomiędzy działami funkcjonalnymi

Pandemia przyspieszyła nową rzeczywistość pracowników zdalnych, szczególnie w kontekście ewolucji równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz benefitów, które firmy oferują swoim pracownikom, zarówno po to, by pracowali wydajniej, jak i jako narzędzie rekrutacyjne do przyciągania najlepszych talentów.

Jest też o wiele więcej pracy kontraktowej niż kiedykolwiek wcześniej, w tym fachowych, niezależnych profesjonalistów. Niezwykle ważna jest potrzeba wspierania zarówno pracowników zdalnych, jak i siły roboczej, która w coraz większym stopniu składa się z pracowników kontraktowych.

Oznacza to, że różne zespoły wykonują tę samą lub podobną funkcję w ramach projektu, co stanowi wyzwanie związane z pracą na standardowej formie danych. Przejścia z jednej aplikacji lokalnej do drugiej mogą być uciążliwe.

Nawet jeśli problem dostępu do danych zostanie rozwiązany, to i tak wymaga to manipulacji przy konwersji danych. Zespół projektujący produkt i zespół projektujący oprzyrządowanie, pracując razem, mogą używać podobnych narzędzi projektowych, będzie jednak istniało pewne zamieszanie. Zespół inżynierów przemysłowych i analityków symulacji może skomplikować cały proces.

Tworzenie wspólnoty pracowników

Są takie wspólnoty, które są po prostu naturalnym elementem cyklu życia produktu. Na przykład, w jednym zespole funkcjonuje wspólnota, która w naturalny sposób współpracuje ze sobą, używając tych samych narzędzi i połączonych technologii.

Wystarczy cofnąć się o krok, a w tej samej firmie pojawiają się różne zespoły, być może różne zespoły funkcjonalne. Jest to kolejna wspólnota, która może mieć problemy ze współpracą.

Dalej znajduje się współpraca w ramach łańcucha dostaw. W jaki sposób cały ekosystem współdziała w sposób produktywny i efektywny?

Odpowiedzią jest umożliwienie łatwiejszej komunikacji, współpracy i uczestnictwa w tych wspólnotach dzięki bardziej połączonej, współpracującej technologii, takiej jak chmura.

Żadna organizacja nie funkcjonuje w izolacji. Muszą one współdziałać w ramach szerszego ekosystemu. Niezbędna jest współpraca z dostawcami, dystrybutorami, producentami i innymi osobami. Dlatego właśnie otwarty ekosystem jest tak ważny – niweluje on podziały między wspólnotami i umożliwia firmom poszukiwanie wiedzy, uznania, pomocy i możliwości współpracy przy projektach.

Ten otwarty ekosystem tworzy potężny efekt sieci przemysłowej, który jest możliwy tylko dzięki zastosowaniu transformacji cyfrowej. Platforma SaaS i technologia dostarczania w chmurze zapewnia niesamowitą, łatwą i elastyczną wartość oraz korzyści z tego, co w innym przypadku byłoby prawie niemożliwą do zrealizowania metodą współpracy.

Definiowanie przyszłości

Branże poszerzają swoje możliwości. Na przykład, przemysł motoryzacyjny nie tylko buduje samochody, ale raczej przekształca się w firmy zajmujące się mobilnością. Myślą one inaczej, tworząc zwinną mapę drogową produktów i zabezpieczając podstawowe technologie, które umożliwiają autonomiczną jazdę.

Starsi producenci samochodów przechodzą na bardziej solidne, elastyczne, otwarte i zintegrowane rozwiązania. Technologia oparta na chmurze okazuje się skracać czas rozwoju o blisko połowę, ponieważ zespoły mogą współpracować bardziej efektywnie, a ich dostawcy są częścią otwartego ekosystemu, dzielącego jedno źródło prawdy.

Warto wyobrazić sobie dostęp do bezpiecznego, programowego rozwiązania, które sprzyja innowacjom. SaaS to sposób, w jaki dzisiejsze wiodące firmy tworzą przyszłe produkty.