Cognor buduje nową walcownię w Siemianowicach Śląskich

|
Źródło informacji: STRABAG

Budowa nowej walcowni kształtowników gorącowalcowanych w Siemianowicach Śląskich realizowana z zastosowaniem metodologii BIM. Hala produkcyjno-magazynowej walcowni kształtowników gorącowalcowanych wraz z budową obiektów towarzyszących

Wartość netto inwestycji nie będzie przekraczać 325 mln PLN. Pierwsze roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2023 r. Planowany start montażu urządzeń linii technologicznej, ma się rozpocząć 12 miesięcy od rozpoczęcia budowy. Zakończenie prac ma nastąpić w grudniu 2024 r.

Projekt jest realizowany w oparciu o szczegółowy model stworzony przy wykorzystaniu metodologii Building Information Modeling, który został wykonany na etapie projektowania obiektu i umożliwił, między innymi, bezkolizyjne prowadzenie robót międzybranżowych.

W pierwszych miesiącach wykonane zostanie palowanie pod fundamenty technologiczne oraz pod fundamenty hal produkcyjnych. W następnych etapach budowy odbywać się będzie wznoszenie konstrukcji hal i wykonywanie bloków żelbetowych pod linię technologiczną. Łączna długość wykorzystanych na placu budowy pali fundamentowych to 31 km, a objętość betonu konstrukcyjnego niezbędnego do realizacji projektu wynosi 51,5 tys. m3.

„Przed budową docelowych obiektów walcowni dużym wyzwaniem jest demontaż i wyburzenia istniejących, podziemnych korytarzy, kanałów technologicznych i starych fundamentów po dawnej walcowni rur oraz precyzyjne wykonanie konstrukcji żelbetowej pod linię technologiczną przyszłej walcowni” – Wojciech Mądry, kierownik projektu.

Generalnym wykonawca inwestycji jest firma STRABAG i do nich należy wykonanie sześciu obiektów w tym dwóch nowych hal o funkcji produkcyjnej. Kompleks tworzyć będą: rozbudowana istniejąca hala na potrzeby magazynu wsadu, budynek hali produkcyjnej z warsztatem, magazyn wyrobów gotowych, budynek biurowo-socjalny, obiekt, w którym znajdzie stacja zasilająca z urządzeniami technicznymi oraz budynek pompowni pożarowej ze zbiornikiem wody. Wybudowane zostaną również parkingi dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla aut ciężarowych, wewnętrzny układ drogowy obejmujący chodniki i ulice i plac manewrowy.

Całkowita powierzchnia użytkowa to 54 tys. m2, w tym trzy hale główne:

hala nr 1 o wymiarach: szerokość 97,3 m, długość 169,8 m, wysokość 16,5m;
hala nr 2 o wymiarach: szerokość 70 m, długość 303 m, wysokość 22 m;
hala nr 3 o wymiarach: szerokość 59 m, długość 152 m, wysokość 18,8 m;

Wizualizacja: STRABAG

Wizualizacja: STRABAG