W RAFAMECIE szkolą się przyszli specjaliści

|

RAFAMET SA sprawuje patronat nad klasami CKZiU nr 2 „Mechanik” kształcącymi w zawodzie „technik mechanik”. W ramach współpracy uczniowie mają możliwość realizacji praktyk zawodowych, podniesienia kompetencji zawodowych, a także zwiedzenia zakładu światowego producenta obrabiarek.

Jednym z głównym celów praktyk w RAFAMET jest zapoznanie uczniów z poszczególnymi etapami produkcji w firmie maszynowej. Wszystko odbywa się w sposób kompleksowy, po to aby doświadczenia, które zdobędą mogły zaowocować w ich przyszłej pracy zawodowej. – Przebywając w naszym zakładzie uczniowie pogłębiają wiedzę na temat wytwarzania maszyn i urządzeń, a także ich montowania, instalacji i obsługi – tłumaczy Irena Baron, planista ds. marketingu w RAFAMET S.A.

Praktyki zawodowe w kuźniańskiej spółce dają możliwość przyuczenia do zawodu poprzez wykonywanie prac na obrabiarkach skrawających takich jak: frezarki, frezarko-wytaczarki, tokarki, szlifierki, wiertarki itp. Młodzież pod czujnym okiem swoich opiekunów może sukcesywnie podnosić swoje umiejętności praktyczne. – Uczniowie zostali podzieleni na grupy, dzięki czemu zapoznają się ze specyfiką poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Młodzi ludzie już jako praktykanci wykonują pracę w brygadach montażowo – ślusarskich, zajmują się także obróbką skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych, jak również na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dodatkowo zapoznają się z doborem, kalibracją oraz wydawaniem narzędzi. Kolejnymi etapami praktyki zawodowej jest zapoznanie uczniów z dokumentacją konstrukcyjno – technologiczną oraz poznanie procesu kontroli i zarządzania jakością. To bardzo ważne, by poznali nie tylko proces budowy maszyn, ale także specyfikę ich montażu i sam proces obróbki skrawaniem – opisuje Krzysztof Murawski, opiekun praktyk, a jednocześnie Kierownik Projektu na Wydziale Montażu w firmie RAFAMET. – Muszę przyznać, że zakres wiedzy teoretycznej z jaką przychodzą do nas uczniowie CKZiU„Mechanik” jest na dobrym poziomie. Praktykanci, którzy m.in. zostali przydzieleni do stanowisk obróbczych wykazali się umiejętnością napisania oraz wdrożenia prostych, podstawowych programów. Z kolei na stanowiskach ślusarskich radzą sobie w stopniu dobrym z wykonywaniem prac zgodnie z dokumentacją techniczną – dodaje K. Murawski.

Praca praktyczna to jedno. Opiekunowie oprócz wiedzy stricte technicznej dzielą się z młodzieżą także swoimi doświadczeniami w pracy, m.in. tymi z zagranicznych wyjazdów związanych z montażem maszyn u odbiorców. Firma dostarcza bowiem swoje obrabiarki do klientów z niemal 80 krajów. Pracownicy spółki mają więc kontakt z wieloma światowymi kulturami, a ich opowieści niejednego potrafią zainteresować.

Fot. Magdalena Matusik/ Adventure Media

Fot. Magdalena Matusik/ Adventure Media