TAKENAKA Europe wykonawca i partner w twoich inwestycjach

TAKENAKA Europe wykonawca i partner w twoich inwestycjach

08/09/2021
Artykuł promocyjny
|

Rynek budowlany w Polsce od marca 2020 boryka się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi rygorami pandemii koronawirusa. Podczas wcześniejszych kryzysów branża budowlana zawsze dostawała w kość. Tym razem jest zupełnie inaczej. Inwestycje budowlane powstają mimo epidemii przy czym rynek okazał się przychylniejszy dla dużych firm budowlanych, znanych marek polskich i światowych.

Wśród firm z tej branży świetnie radzących sobie w pandemii jest TAKENAKA Corporation, jedna z najstarszych i największych japońskich firm architektonicznych, inżynierskich i budowlanych działająca od 1610 r. Z ponad 400-letnią tradycją, z ponad 1500 projektami zrealizowanymi w Europie i obrotami ponad 10 miliardów euro rocznie, zaliczona została przez Forbesa do najbardziej cenionych firmowych marek budowlanych na świecie.

W 1973 r. w Dusseldorfie, powstała TAKENAKA Europe GmbH, której działalność szybko rozszerzyła się na 12 krajów Europy. Od 1993 r. jest także obecna w Polsce. W oddziale TAKENAKA w Polsce, w Bielanach Wrocławskich, prawie 200 pracowników planuje i koordynuje projekty budowlane dla japońskich i międzynarodowych klientów w takich obszarach, jak: zakłady produkcyjne, magazyny i centra logistyczne.

Jakie są powody powodzenia firmy na polskim rynku? – Stosujemy zintegrowane podejście w realizacji inwestycji budowlanych, począwszy od planowania i projektowania, aż do budowy i utrzymania. Przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i techniki, zapewniamy optymalną kombinację czasu, kosztów – mówi Monika Balak, menedżer ds. promocji biznesu, portalowi Polski Przemysł.

– Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe, projektowe, budowlane i serwisowe obejmujące wybór terenów pod inwestycje włącznie z ich analizą techniczną, koncepcją projektową, projektem budowlanym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektem wykonawczym, zarządzaniem budową, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla obiektów przemysłowych, handlowych i ogólnego przeznaczenia – wyjaśnia Monika Balak.

Innowacyjność zawsze w cenie
Wykonywanie projektów na czas i zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi ułatwia wrocławskiemu oddziałowi TAKENAKA dogłębna znajomość polskich przepisów budowlanych, dobre kontakty z urzędami, a także pozytywne relacje z podwykonawcami i dostawcami materiałów.

Także na tym rynku ważną rolę odgrywa innowacyjność. W ramach zintegrowanego podejścia do podnoszenia jakości i skuteczności działań w branży budowlanej TAKENAKA wdraża proces projektowania i zarządzania obiektem według metodologii BIM (Building Information Modelling), czyli w polskim tłumaczeniu Modelowanie Informacji o Budynku.

Czym właściwie jest BIM, które budzi coraz większe zainteresowanie branży projektowo-budowlanej na świecie? To koncepcja, która zrewolucjonizowała podejście do inwestycji budowlanych poprzez zarządzanie informacją o obiekcie, w trakcie jego całego cyklu życia, począwszy od etapu planowania, jego budowy, użytkowania, modernizacji, aż do wyburzenia.

– W modelach BIM mamy do czynienia z graficznym odzwierciedleniem obiektu, wzbogaconym o dodatkowe informacje, takie jak relacje przestrzenne, właściwości materiałowe poszczególnych elementów lub wszystkie inne parametry dobrane indywidualnie na potrzeby danej inwestycji – wyjaśnia Anna Kiczak.

Podkreśla, że BIM-u nie da się osiągnąć tylko poprzez stosowanie programów do modelowania 3D. Odpowiedni software pomaga osiągnąć cele BIM takie jak zarządzania kolizjami, śledzenie postępów prac, tworzenie harmonogramów czy zestawień elementów obiektów, materiałów.

Przyszłość BIM w polskich firmach
Polska jest wciąż na wczesnym etapie wdrażania BIM, ze stosunkowo niskim wskaźnikiem w porównaniu z tym co się dzieje w branży, zwłaszcza w krajach skandynawskich, USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce, według Europejskiego Raportu, tylko 12 proc. firm budowlanych korzysta z oprogramowań BIM, raczej do tworzenia modeli i wizualizacji, niekoniecznie nasyconych odpowiednimi informacjami potrzebnymi do zestawień.

Wiedza na temat BIM wśród polskich specjalistów z branży budowlanej jest coraz większa. Nadal jednak brakuje praktycznego wykorzystania. Świadomość potrzeb wdrożenia BIM rośnie zwłaszcza wśród dużych firm budowlanych.

– Mimo to większość generalnych wykonawców nie planuje wprowadzenia BIM w swoich firmach w ciągu najbliższych 2 lat. W naszej firmie proces wdrożenia tej technologii rozpoczęliśmy już 3 lata temu – podkreśla.

BIM ma wiele etapów i sektorów działania. Specjaliści TAKENAKA przypominają jednocześnie, że wprowadzanie metodologii to proces zależny również od czynników zewnętrznych. Zdają też sobie sprawę z obaw związanych z przyjęciem wymogów BIM.

Zalety modelowania informacji
Obok niskiej świadomość korzyści czym jest BIM wśród projektantów i inwestorów, wskazują na ograniczoną wymianę informacji między przemysłem, a sektorem publicznym, przestarzały program nauczania na uniwersytetach publicznych, wysoki koszt początkowych, większych nakładów pracy przy realizacji modeli w BIM przy ogólnie niskich cenach projektów. Jednak korzyści płynących z wdrożenia BIM jest znacznie więcej.

– Dzięki BIM możliwe jest uproszczenie i przyspieszenie pracy, dzięki np. automatyzacji przedmiarów i generowaniu odpowiedniej dokumentacji, organizacja informacji w całym cyklu życia budynku, sprawna koordynacja międzybranżowa, eliminacja błędów w projektowaniu i prawidłowe określenie sekwencji działań na budowie (np. dostaw materiałów) oraz bardziej precyzyjne tworzenie kosztorysów – dodaje specjalistka BIM.

Wyjaśnia, że dzięki wykorzystaniu technologii BMI, firma może sprostać wymaganiom klientów. – Możemy zaoszczędzić czas, który w dzisiejszych czasach jest bardzo cenny, aby od uzyskania zlecenia jak najszybciej rozpocząć realizację inwestycji. Możemy obsługiwać klientów na najwyższym poziomie, obniżyć koszty budowy, ograniczyć opóźnienia, zminimalizować błędy – twierdzi Anna Kiczak.

Projektanci w łatwy sposób mogą nanosić zmiany do projektu. Dokładność projektowania wynika między innymi z niespotykanej dotąd możliwości pracy wielu osób na tym samym modelu jednocześnie. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie architekt wraz z projektantami branżowymi są w stanie przygotować bardzo dokładny model budynku, uwzględniający wszystkie elementy, w tym instalacje, a także uniknąć ewentualnych kolizji.

BIM podstawową formą dokumentacji
Generowanie modelu jest porównywalne z czasem tworzenia dokumentacji dotychczasowymi metodami. Niemniej jednak, wprowadzanie zmian i koordynacja modelu zajmuje znacznie mniej czasu i jest efektywniejsza niż w przypadku dokumentacji 2D. Bazowanie na modelach BIM umożliwia również użycie specjalnych algorytmów do tworzenia i modyfikacji dużej ilości danych jednocześnie.

Inżynierowie z TAKENAKA pracujący przy rozmaitych projektach mają pełne wsparcie ze strony kierownictwa. Ponadto w firmie prowadzone są wewnętrzne szkolenia z oprogramowania umożliwiającego korzystanie z metodologii BIM. Pracownicy nowo nabytą wiedzę potrafią wykorzystywać w praktyce, dzięki czemu mogą obsługiwać klientów na najwyższym poziomie, a także obniżyć koszty budowy, ograniczyć opóźnienia czy zminimalizować błędy.

Według naszych rozmówców, w najbliższej przyszłości, modele BIM stanowić będą podstawową formę dokumentacji, pozwalającą uniknąć kosztów związanych z błędami projektowymi czy nieskutecznej koordynacji, jak w przypadku cyfrowej dokumentacji 2D/3D.

Wielostronne korzyści
Model BIM pozwala na znacznie szybsze wygenerowanie większej ilości informacji o projekcie do przeanalizowania, niż w projektach 2D/3D, takich jak analiza wydajności energetycznej, kontrolowanie kosztów budowy i materiałów, szacowanie kosztów eksploatacji obiektu już na etapie projektowania. Umożliwia też przeprowadzenie szeregu analiz związanych z wykrywaniem kolizji elementów budowlanych już na wczesnym etapie projektowym, a także analiz nasłonecznienia i akustycznych.

Efektywna współpraca wszystkich uczestników procesu projektowego (architekta, projektantów i inwestora) wymaga odpowiednio stworzonego środowiska wymiany danych CDE (Common Data Environment). Jego rolą jest bycie głównym i jedynym źródłem wymiany informacji. Służy ono do zarządzania projektem poprzez zatwierdzanie, weryfikację czy autoryzację.

We wrocławskiej firmie dysponują sprzętem pozwalającym na spełnienie standardów BIM, m.in. systemami oprogramowania takimi jak Autodesk Revit umożliwiający branżowe modelowanie informacji o budynku oraz odpowiednie zarządzanie danymi, Autodesk Navisworsk służący do weryfikacji projektu, koordynacji wielobranżowej czy Synchro 4D umożlwiający wizualizację kolejnych etapów realizacji inwestycji poprzez połączenie modelu z harmonogramem budowy.

Prezentacja projektu klientowi
Ułatwiają one prezentację projektu klientowi już na początkowym etapie współpracy poprzez wizualizację obiektu oraz etapów jej realizacji, zamiast prezentacji skomplikowanych rysunków technicznych, dzięki czemu inwestor uzyskuje pełniejszą informację o obiekcie. Dzięki takiemu podejściu ułatwiona jest komunikacja z klientem.

Spore doświadczenia TAKENAKA w tworzeniu projektów budowlanych z zastosowaniem technologii BIM jest związane z realizacją dużych projektów przemysłowych takich jak: rozbudowa fabryki AKS Precision Ball w Żarowie, oraz Donaldson Poland w Skarbimierzu.

Ta ostatnia, to międzynarodowa firma produkcyjna specjalizującą się w produkcji filtrów powietrza i filtrów cieczy do samochodów. Firma podjęła się rozbudowy fabryki wraz z magazynem i biurem liczących ponad 28 tys.m2 w latach 2018-2020. Do projektowania użyto wielobranżowych modeli BIM, głównie bazując na oprogramowaniu Autodesk np. Revit, Navisworks.

– Obecnie opracowujemy kolejne projekty, których dokumentacje powstają w oparciu o metodologię, standardy czy procesy BIM. Mając na uwadze korzyści, jakie niesie takie podejście dla inwestorów i wykonawców, podjęliśmy stosowne kroki, aby większość naszych projektów na wszystkich etapach była wykonywana w tej technologii.

Konkluzja jest taka, że prędzej czy później stosowanie BIM-u stanie się standardem w wielu firmach szeroko związanych z branżą budowlaną, dlatego użytkownicy tego procesu powinni się odpowiednio przygotować i zaznajomić z nową technologią.