Systemy unikania kolizji dla wózków widłowych i pojazdów mobilnych

Dwuwymiarowy skaner optyczny R2000 Detection zapewnia parametry skanerów o dużym zasięgu oraz łatwość użytkowania porównywalną z sensorami.

Łatwa obsługa i intuicyjne monitorowanie pola nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

5140_R2000-2

Skaner optyczny R2000 Detection, w pełni korzystający z zalet opracowanej przez Pepperl+Fuchs technologii Pulse Ranging Technology (PRT), nadaje się idealnie do wymagających aplikacji z zakresu monitorowania pola i systemów wspomagających. Wykrywanie pustych przestrzeni i rozpoznawanie odstępów może być za jego pomocą realizowane równie łatwo, jak wykrywanie przedmiotów kolizyjnych w szybkich aplikacjach AS/RS.

Systemy wspomagające do unikania kolizji, instalowane zarówno na pojazdach zautomatyzowanych, jak też wózkach widłowych i ciągnikach obsługiwanych ręcznie to kolejne przykłady aplikacji, w których model R2000 Detection z technologią PRT może najlepiej zaprezentować swoje zalety i doskonałe parametry.

Duża szybkość oferowana przez R2000 Detection wynika z rewolucyjnej technologii PRT polegającej na pomiarze czasu przelotu fotonów generowanych w krótkich impulsach świetlnych o dużej intensywności. W wyniku tego skaner cechuje wyjątkowa odporność na zewnętrzne źródła światła oraz niezrównana precyzja, również na długich dystansach.

Model R2000 Detection, podobnie jak inne skanery z rodziny R2000 wykorzystuje unikalną, obrotową głowicę pomiarową zamiast złożonego systemu z wirującymi zwierciadłami. Oznacza to kilka ważnych zalet, w tym brak drżenia sceny i pełny zakres skanowania wynoszący 360°. Bardzo wąska i precyzyjnie pozycjonowana wiązka świetlna o średnicy kilku milimetrów umożliwia wykrywanie cienkich przewodów i innych małych obiektów.

Wspomniane cechy w połączeniu z największą wśród tego typu przyrządów rozdzielczością kątową wynoszącą 0,071° oznaczają, że R2000 Detection jest klasą sam dla siebie. Jego doskonałe parametry podkreśla szybkość pomiarowa wynosząca 54.000 punktów danych na sekundę oraz częstotliwość rotacji do 30 Hz.

5140_R2000

Po zarejestrowaniu punktów danych z całego zakresu 360°, wbudowany mikroprocesor przetwarza je, porównując z maksymalnie czterema zdefiniowanymi przez użytkownika polami detekcyjnymi. Rezultaty porównań TRUE/FALSE z każdą z powierzchni detekcyjnych są łączone logicznie i przyporządkowywane jednemu z czterech wyjść cyfrowych. Konfigurację skanera upraszcza Device Type Manager (DTM) mogący być osadzony w dowolnej aplikacji FDT, jak PACTware. Rezultatem jest czysty i intuicyjny system konfiguracji graficznej z natychmiastowym sprzężeniem wizyjnym.