Projekty, dotyczące poprawy bezpieczeństwa na kopalniach

Projekty, dotyczące poprawy bezpieczeństwa na kopalniach

10/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W celu poprawy bezpieczeństwa pracy na kopalniach, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na wykonanie kolejnych projektów, dotyczących tej kwestii. W związku z tym – jak informuje Wyższy urząd Górniczy – sformułowano cztery tematy badawcze: wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym; opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny; opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych; a także opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Realizacja projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, realizowana jest od 2010 roku. Obecnie zawiera on 12 projektów. Mają one m.in. przynieść nowe podejście do rozpoznawania i zwalczania trzech głównych zagrożeń polskiego górnictwa, czyli metanowego, pożarowego oraz klimatycznego.