Polimex-Mostostal domaga się od GDDKiA ponad 475 mln zł

Polimex-Mostostal domaga się od GDDKiA ponad 475 mln zł

05/02/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern, wraz z konsorcjantami złożył do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roszczenie, dotyczące wypłaty kary umownej, którego kwota przekracza 475 mln zł. Jak w swoim oświadczeniu, wydanym w tej sprawie stwierdza Polimex-Mostostal: jest to konsekwencją rozwiązania z winy GDDKiA umów na budowę dróg. Umowy te zostały rozwiązane na skutek naruszenia przez Dyrekcję kontraktu oraz niedostarczenia przez nią zabezpieczenia zapłaty.

Jak argumentuje Polimex-Mostostal: odstąpienie od kontraktów spowodowane było nieprzedstawieniem przez GDDKiA w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w łącznej  kwocie ponad  2 mld zł, oraz naruszeniem przez GDDKiA istotnych postanowień kontraktów polegających  na odrzucaniu uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia za prace.