PARP: wzrost eksportu w przemyśle będzie maleć

PARP: wzrost eksportu w przemyśle będzie maleć

12/02/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej – dynamika eksportu krajowych producentów w 2014 roku będzie maleć. Opublikowany właśnie raport „Instrument szybkiego reagowania” stwierdza, że wobec pozytywnych danych z ostatnich dwóch lat, wysokie tempo wzrostu dynamiki eksportu utrzymane będzie jeszcze na początku tego roku. Powinno się ono kształtować na poziomie 15 procent. W drugiej połowie 2014 roku jednak prognozowane jest jednak wyhamowanie w tym względzie. Prawdopodobnie spadnie ono do około 2-3 procent na początku 2015 roku.

Jednocześnie jednak, w ramach ISR przygotowano alternatywną prognozę, w której wyłączono element cykliczności zjawisk w gospodarce. Zgodnie z nią dynamika polskiego eksportu w pierwszej połowie 2014 roku osiągnie 10 procent, a następnie zacznie słabnąć, ale znacznie wolniej niż w prognozie uwzględniającej czynnik cykliczności. – Prognozy eksportu są szczególnie trudne do opracowania ponieważ bardzo wiele zależy od czynników zewnętrznych, takich jak koniunktura u naszych partnerów handlowych, stabilność światowego systemu finansowego, relacje kursowe, apetyt na ryzyko inwestorów – mówi Michał Bonin z PARP, koordynator projektu ISR.