Katowicki GAPP prywatyzowany

Katowicki GAPP prywatyzowany

16/10/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło przetarg publiczny akcji katowickiej Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości SA. W ramach przetargu nabyć będzie można 17.546 akcji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Akcje te stanowią 78.59 procent wartości spółki. Termin składania ofert w tej kwestii upływa 12 listopada.

GAPP działa od 1994 roku. Celem działalności spółki jest tworzenie warunków i instrumentów do podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu śląskiego. W ramach swojej dzielności spółka m.in. skonstruowała platformę współdziałania nauki i biznesu jako podstawy innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W  swoich projektach innowacyjnych GAPP tworzy trwałe relacje biznes – nauka – samorząd, promując i rozwijając partnerstwo publiczno – prywatne,