TAURON stworzył magazyn energii z wyeksploatowanych baterii autobusów elektrycznych

Źródło informacji: TAURON

Jest to pierwszy w Polsce magazyn energii, który powstał z wyeksploatowanych baterii autobusów elektrycznych. Znajdujący się w Jaworznie magazyn energii o mocy 150 kW i pojemności 150 kWh współpracuje już z siecią elektroenergetyczną.

„Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat” – wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju. „Podczas realizacji projektu, sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi Grupy” – dodaje Patryk Demski.

Na polskim rynku od ładnych kilku lat obserwujemy rosnącą liczbę autobusów elektrycznych pojawiających się w transporcie publicznym. Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w takim autobusie wynosi od 8 do 10 lat.

W kontekście rosnącego znaczenia elektromobilności w transporcie, dostępność pakietów bateryjnych „drugiego życia” w najbliższych latach będzie tylko wzrastała. Ich zastosowanie w magazynach stacjonarnych może skutkować przedłużeniem cyklu życia baterii nawet o kolejne 8 lat. Dzięki tej praktyce baterie, zamiast trafiać do utylizacji, będą mogły być wykorzystane dla zastosowań magazynowania energii.

Magazyn w Jaworznie stanowi pierwszy przemysłowy magazyn Second Life w Polsce, wykorzystujący używane pakiety bateryjne. Bezpośrednio podłączony do sieci elektroenergetycznej, składa się z czterech modułów bateryjnych, z których każdy zawiera 78 pojedynczych ogniw bateryjnych. Każdy z tych modułów waży około 500 kilogramów i pochodzi z autobusu elektrycznego, który wcześniej jeździł w Jaworznie.

„Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie, a także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych” – wyjaśnia Patryk Demski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Projekt pod nazwą „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych”.

Fot. TAURON

Fot. TAURON