PlantPAx 5.0 – rozproszony system sterowania dla procesów hybrydowych i ciągłych

|

Rockwell Automation wprowadził nowy, rozproszony system sterowania (DCS) PlantPAx® 5.0 Ta najnowsza wersja DCS pomaga firmom wytwórczym wpływać na cykl życia ich zakładów produkcyjnych. Wykorzystując nowe funkcje i cechy systemu, tj.: skalowalność i uniwersalność, czyli możliwość zastosowania we wszystkich obszarach produkcyjnych mogą one wdrażać transformację cyfrową i poprawiać skuteczność operacyjną.

Nowe możliwości systemu PlantPAx® 5.0 zaimplementowane w natywnych funkcjach kontrolera pomagają w cyfrowej transformacji procesu, zwiększają dostępność zasobów systemowych, zapewniają zgodność z wymaganiami w regulowanych branżach, a także umożliwiają wdrażanie analityki na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Intuicyjny schemat postępowania oraz zastosowanie wiodących w branży standardów cyberbezpieczeństwa pomaga zespołom inżynierskim w projektowaniu, instalowaniu i obsłudze systemu DCS, skraca czas wdrożenia, a finalnie umożliwia zakładom osiągać zyski w szybszym tempie.

plantpax50

Klienci procesowi oczekują systemu, który oferuje korzyści płynące ze współczesnych rozwiązań bez ograniczeń, jakie niesie ze sobą tradycyjny DCS. W nowej wersji 5.0 zostały wprowadzone istotne zmiany w następujących obszarach:

➡ Odchudzenie systemu
Do rodziny Logix dołączyły nowe kontrolery procesowe, o największej mocy obliczeniowej i wydajności, co uprościło architekturę nowego systemu PlantPAx. Ta zmiana prowadzi do zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania w całym cyklu życia systemu.

➡ Spójność projektu
Natywne instrukcje procesowe wbudowane w oprogramowanie układowe kontrolera pomagają zespołom projektowym zmienić podejście do strategii sterowania, które staje się spójne dla indywidualnych projektów, a także wdrożeń w wielu lokalizacjach. Spójność upraszcza zarządzanie cyklem życia zainstalowanych systemów, gdy zespoły modernizują infrastrukturę swojej automatyki. Spójność obniża również całkowity koszt posiadania.

➡ Skuteczność zespołów inżynierskich
PlantPAx 5.0 zapewnia użytkownikom uproszczenie projektowania i poprawę skuteczności operacyjnej. Programiści zaoszczędzą na konfigurowaniu instrumentów, alarmów oraz funkcji diagnostycznych elementów systemu. Operatorzy będą mieli szerszy dostęp do logiki sterowania w bezpieczny i chroniony sposób. Z kolei konserwatorzy będą mieli kontrolowany dostęp w celu rozwiązywania problemów.

➡ Certyfikat TÜV w zakresie cyberbezpieczeństwa
Architektury systemu PlantPAx 5.0 posiadają certyfikat TÜV zgodny z międzynarodowym standardem ISA-99 / IEC 62443-3-3, który zawiera wytyczne dotyczące wdrażania systemu zabezpieczonego elektronicznie. Implementacja certyfikowanego systemu daje gwarancje działania z najwyższą wydajnością przy minimalnym zagrożeniu utraty cyberbezpieczeństwa .

➡ Funkcje analityczne
Firmy produkcyjne doceniają wartość systemów analitycznych i uwzględniają je w strategii osiągania zysków w operacjach procesowych. System PlantPAx 5.0 ma specjalnie zbudowane struktury, które w łatwy sposób łączą bieżące i historyczne dane z DCS z narzędziami do raportowania i analityki.

Funkcje analityczne wprowadzają nowe możliwości, choćby rozszerzoną rzeczywistość, która opisuje proces produkcji zgodnie ze strategiami sterowania pracą zakładu.

Funkcje analityczne pozwalają na zastosowanie zaawansowanych pakietów sterowania wykorzystujących modele predykcyjne w aplikacjach procesowych, takich jak: soft sensors, wykrywanie anomalii lub sterowanie predykcyjne.

Nowy system PlantPAx pozwoli producentom realizować zadania cyfrowej transformacji, uwolni potencjał i zmniejszy całkowite koszty na wszystkich etapach cyklu życia zakładu. Więcej informacji o systemie DCS PlantPAx 5.0 można znaleźć na stronie rok.auto/plantpax.