www.parker.com

Parker Hannifin, światowy lider w dziedzinie napędów i techniki sterowania, wprowadza do oferty całkowicie nowe, zintegrowane instalacje osuszania i filtracji powietrza. Stacje Parker Zander do oczyszczaniaosuszania powietrza (CDAS) oraz wytwarzania powietrza „oil-free” (OFAS) są skonstruowane w oparciu o innowacyjną technologię, co pozwala dostarczać powietrze o wysokiej jakości i zapewnić wydajną pracę. Walidację jakości powietrza w obu instalacjach przeprowadził niezależny podmiot zewnętrzny zgodnie z normami ISO 7183 i ISO 8573-1. Ponadto instalacja OFAS oferuje powietrze o klasie czystości „0” – zarówno w przypadku sprężarek smarowanych olejem, jak i tzw. bezolejowych. Przynależność do tej klasy oznacza najwyższą jakość powietrza w punkcie odbioru u użytkownika w zastosowaniach krytycznych, przy znacznie niższym koszcie, niż ma to miejsce w przypadku sprężarek bez smarowania olejowego. Zarówno stacja CDAS, jak i OFAS posiada najnowocześniejsze filtry wyprodukowane zgodnie z technologią Parker domnick hunter OIL-X.

Konstrukcja naszych innowacyjnych osuszaczy zapewnia niezmiennie wysoką wydajność, nawet w dłuższej perspektywie. Instalacje stworzone z myślą o ustanowieniu nowego standardu w branży pod względem wydajności i produktywności są wyposażone w bardzo wytrzymałe wkłady osuszające z wypełnieniem techniką tzw.”Snow-storm”, która maksymalizuje gęstość upakowania, zapobiega efektowi kanałowemu, gwarantuje stały punkt rosy, pomaga utrzymać bardzo niskie ciśnienie różnicowe (spadek ciśnienia) w instalacji i zmniejszyć zużycie energii przez sprężarkę.

Minimalny całkowity koszt inwestycji i najlepszy współczynnik kosztów do zysków w przypadku tej wysokiej klasy instalacji uzdatniania powietrza jest gwarantowany przez krótki czas serwisowania, prostszą wymianę części, wydłużone odstępy pomiędzy kolejnymi czynnościami obsługowymi i dłuższy okres eksploatacji.

Oszczędność i produktywność oznaczają wysoką wydajność. Dzięki instalacjom CDAS i OFAS Parker Zander na nowo zdefiniował proces osuszania i filtracji sprężonego powietrza, aby zapewnić najlepsze możliwe połączenie oszczędności, sprawności, jakości, funkcjonalności i długiego okresu eksploatacji. Każda jednostka jest standardowo wyposażona w szereg najnowocześniejszych technologii zapewniających oszczędność energii. Wraz z zaawansowanym sterowaniem i unikalną filtracją, utrzymującymi bardzo niskie ciśnienie różnicowe, instalacja charakteryzuje się znacząco niższym zużyciem energii i mniejszymi kosztami utrzymania. Zaawansowane filtry zastosowane w obu stacjach są wykonane zgodnie z najnowocześniejszą technologią OIL-X opracowaną przez Parker domnick hunter. Technologia ta została stworzona wraz z nową serią osuszaczy Parker Zander CDAS i OFAS i jest dostępna w czterech wariantach: separacja wody, koalescencja, usuwanie cząstek stałych i mgły olejowej.

Dzięki energooszczędnej technologii zastosowanej standardowo we wszystkich jednostkach instalacje CDAS i OFAS przyczyniają się do obniżenia kosztów zasilania i pozwalają na uzyskanie oszczędności. Instalacje automatycznie dostosowują pracę osuszacza do lokalnych warunków na wlocie i zapotrzebowania na sprężone powietrze. Instalacja zapewnia w ten sposób optymalne zużycie energii i pełne wykorzystanie materiału osuszającego. W efekcie nakłady na obsługę techniczną są mniejsze, a koszty energii zdecydowanie niższe. Możliwe oszczędności sięgają 85%. Ponadto pełnoprzelotowe drogi przepływu i zawory cylindryczne zapewniają bezproblemowy przepływ powietrza i zmniejszają różnicę ciśnień w instalacji. Takie rozwiązanie pomaga znacząco obniżyć zużycie energii przez sprężarkę. Wkłady osuszające z wypełnieniem „Snow-storm” zapewniają wyjątkowo długi okres żywotności do 5 lat, co obniża ogólny koszt eksploatacji.

Rozwiązania CDAS i OFAS są proste w montażu, eksploatacji i utrzymaniu. Obie instalacje są wyposażone w duże wyświetlacze na panelu sterowania, na których w czasie rzeczywistym podawane są informacje o stanie i warunkach roboczych. Nastawę strumienia na regenerację można łatwo ustawić na aktualne, minimalne ciśnienie robocze bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Ponadto, dzięki nakręcanym pokrywom zbiorników można łatwo i szybko wymienić wkłady osuszające bez konieczności użycia specjalnych narzędzi.

Instalacje CDAS i OFAS zapewniają bezpieczeństwo i pewność działania. Dostarczają powietrze, którego jakość jest poddawana badaniu zgodnie z normą ISO 8573-1. Co najważniejsze, niezależny podmiot potwierdził, że instalacje OFAS uzyskują klasę „0” powietrza w zakresie zawartości resztkowej oleju. Kolumny filtracyjne są zabezpieczone przed korozją, zapewniają długi okres użytkowania i są objęte 10-letnią gwarancją.

– Dzięki instalacjom CDAS i OFAS na nowo definiujemy rynek uzdatniania powietrza – mówi Stephen Stewart, kierownik produktu systemów adsorpcyjnych w firmie Parker. – Systemy są bardzo wydajne i zapewniają najwyższej jakości powietrze. Jednocześnie są przyjazne dla środowiska, standardowo wyposażone w energooszczędne sterowanie. W połączeniu z długim okresem eksploatacji i najniższymi kosztami zakupu, nasze osuszacze stanowią nowy punkt odniesienia w branży.

Więcej informacji na temat nowych osuszaczy można uzyskać na stronie www.parker.com, lub od przedstawicieli firmy Parker Hannifin.