Oleje hydrauliczne i przekładniowe Orlen Oil w grupie Energy Efficiency

Oleje hydrauliczne i przekładniowe Orlen Oil w grupie Energy Efficiency

05/04/2018
Artykuł promocyjny
|

Czy można założyć, że nowoczesne oleje hydrauliczneprzekładniowe oparte na bazach grupy II, III oraz PAO zwielokrotniły swój czas eksploatacji, zachowując dłużej swoje kluczowe parametry?

Traktując to stwierdzenie dosłownie odpowiedź jest dosyć prosta, mianowicie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy olej o lepszej odporności na utlenianie, będzie działał poprawnie w układzie dwa lub trzy razy dłużej.

Obecnie, oleje przekładniowe i hydrauliczne stosowane w przemyśle w dużym stopniu oparte są o podstawowe pakiety dodatków oraz bazy mineralne. Polski rynek jest nadal wystarczająco chłonny, aby produkcja takich olejów miała sens. Istnieje jednak coraz więcej gałęzi przemysłu wymagających zastosowania bardziej złożonych produktów. Między innymi górnictwo, które dzięki modernizacjom, chętnie testuje produkty wyższych klas jakościowych i udostępnia maszyny i aparaturę w celach eksperymentów i monitoringów środków smarujących układy.

Produkty wyższych klas jakościowych spełniając podstawowe normy DIN 51517-3, 51524-3 oraz ISO 12925, 11158, pozwalają na znaczące wydłużenie czasu eksploatacji dzięki ograniczeniu podatności na utlenianie produktu. Podwyższone parametry są uzyskane dzięki zastosowaniu baz grupy II, III oraz syntetycznych baz typu PAO, często wspomaganych modyfikatorami lepkości. Pozwala to zaliczyć najnowocześniejsze oleje hydrauliczne i przekładniowe do grupy „Energy Efficiency”, obok wcześniej tam znajdujących się olejów silnikowych.

Wśród produktów przemysłowych oleje hydrauliczne jako pierwsze były rozwijane w tym kierunku. Dzięki temu powstało wiele produktów, które dzięki swoim właściwościom mogą przyczynić się do znacznych oszczędności w zakresie zużycia energii i paliwa. ORLEN OIL w swojej ofercie posiada produkty linii Hydrol Power L-HV, które dzięki zastosowanej technologii, zaliczają się do wysokiej klasy olejów typu EE.

Dzięki współpracy z największymi technologicznymi partnerami z branży środków smarowych, powstały produkty Hydrol Power L-HV VG 32, VG 46 oraz VG 68, które charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami reologicznymi oraz antyoksydacyjnymi. Zastosowanie wysokiej klasy baz grupy III oraz syntetycznych, wraz z perfekcyjnie dobranym dodatkiem wiskozującym powoduje zminimalizowanie strat na tarciu wewnętrznym cieczy, co prowadzi do maksymalizacji wydajności pracy środka smarowego. Taka wydajność potwierdzona jest szeregiem badań laboratoryjnych oraz eksploatacyjnych, które wskazują na oszczędność paliwa sięgającą nawet 10%.

Wielką zaletą takiego produktu jest możliwość stosowania w dłuższych przedziałach czasowych, ponieważ zastosowana technologia zapobiega degradacji oleju i zachowuje jego właściwości przynajmniej dwa razy dłużej, niż w standardowym produkcie. Oleje Hydrol Power L-HV są wyposażone w aprobaty Parker Denison, co jest dowodem najwyższej klasy jakościowej potwierdzonej bardzo restrykcyjnymi testami na sprzęcie Parkera.

Kolejnym naturalnym krokiem wymaganym przez przemysł, jest wprowadzenie analogicznych rozwiązań w przemysłowych olejach przekładniowych. Dostępność baz olejowych zapewniających rozwiązania EE dla olejów przekładniowych jest ograniczona, ponieważ  producenci są w trakcie prac nad takimi rozwiązaniami. Istnieją jednak technologie pozwalające na wyprodukowanie oleju spełniającego założenia oszczędności energetycznych, jak i spełniające najbardziej restrykcyjne wymagania takich producentów jak Siemens Flender.  ORLEN OIL do swojej oferty wprowadził oleje Transgear PE, realizując tym samym założenia oszczędności energetycznych dla układów w których produkty będą stosowane.

Jak bardzo stosowanie wspomnianych produktów wpłynie na czas koszty eksploatacji? Możliwość redukcji zużycia paliwa oraz energii to pierwsza część oszczędności, wydłużenie czasu eksploatacji generuje kolejne. Ich poziom jest jednak ograniczony w zależności od warunków panujących w układzie oraz procesu, w którym środek smarowy bierze udział.