Cyfrowy dialog z maszyną: monitoring maszyn w aplikacji chmurowej

|

Zwykle gdy producent maszyn sprzedaje swój produkt, brak wieści od nabywcy uważa za dobry znak – potwierdzenie, że maszyna pracuje. Czy jednak taka maszyna działa bez przerw i zakłóceń? – to już inna kwestia. Uzyskanie obszernego dostępu do danych zagwarantuje wiedzę o stanie i wydajności maszyny. Z aplikacją w chmurze Asset Performance Monitor otwiera się szerokie spektrum możliwości, w tym stworzenie nowych modeli biznesowych.

Dzięki cyfryzacji, Przemysłowemu Internetowi Rzeczy (IIoT) i aplikacjom w chmurze możliwe jest teraz monitorowanie maszyn w zakładzie klienta i ocena jakości ich pracy. Te nowo odkryte możliwości otwierają przed konstruktorami maszyn fascynujące perspektywy. Konstruktorzy wiedzą, że mogą analizować produktywność, zużycie energii i kluczowe wskaźniki efektywności sprzedanych maszyn, nie wiedzą jednak, czy w oparciu o tę wiedzę mogą oferować nowe usługi i tworzyć nowe modele biznesowe. Znawcy Przemysłowego Internetu Rzeczy odpowiadają na to pytanie zdecydowanie twierdząco. Taką właśnie możliwość daje dostęp do obszernych danych na temat stanu maszyny.

Zdalny dostęp czy rozwiązanie chmurowe?

Aby móc lepiej reagować na potrzeby klientów, konstruktorzy maszyn muszą mieć możliwość komunikowania się ze swoimi maszynami pracującymi u klienta. Tylko w ten sposób możliwe jest analizowanie zachowań maszyny i badanie jakości pracy. Pomimo przytłaczających argumentów przemawiających za rozwiązaniem opartym na chmurze, producenci maszyn są często nadal sceptyczni w tej kwestii. Jedno z częściej zadawanych pytań dotyczy korzyści: „Co takiego oferuje rozwiązanie oparte na chmurze, czego nie można uzyskać poprzez zdalny dostęp? Jest na to prosta odpowiedź: zdalny dostęp pokazuje tylko to, co można zobaczyć na ekranie HMI urządzenia. Rozwiązanie oparte na chmurze dostarcza wiedzy głębszej i bardziej znaczącej – wiedzy o stanie i wydajności maszyny. Niezliczone możliwości, jakie daje taka wiedza są obecnie dostępne dla klientów B&R dzięki pierwszej aplikacji w chmurze – Asset Performance Monitor.

Szczegółowa ocena zachowań maszyny

Aplikacja Asset Performance Monitor gromadzi przez całą dobę dane dotyczące maszyny, opracowuje je i wyświetla w przejrzysty sposób na pulpicie. Ułatwia to producentom OEM śledzenie pracy ich maszyn – w każdym miejscu i o każdej porze. „Aplikacja w chmurze zapewnia im pełny obraz całej floty maszyn”, twierdzi René Blaschke, ekspert B&R w dziedzinie IIoT. Po raz pierwszy dysponują oni szczegółowymi ocenami zachowania ich maszyny u klienta.

Konstruktorzy, mając możliwość śledzenia wskaźników produkcji, zużycia energii i kluczowych wskaźników efektywności swoich maszyn, mogą wybrać i porównać dane dla danego typu maszyny w odniesieniu do wszystkich uruchomionych egzemplarzy. Dzięki temu mogą identyfikować słabe punkty i wprowadzać odpowiednio ukierunkowane usprawnienia w maszynie. Wiedza uzyskana na podstawie analiz danych może być również wykorzystana do konstruowania bardziej sprawnych maszyn.

Aplikacja chmurowa gromadzi dane maszyny przez całą dobę i wyświetla je na czytelnie zorganizowanym pulpicie

Aplikacja chmurowa gromadzi dane maszyny przez całą dobę i wyświetla je na czytelnie zorganizowanym pulpicie

Nowe modele biznesowe

Właściwie ukierunkowane usprawnienia maszyn są jednak tylko jednym ze sposobów wykorzystania uzyskanych danych. Asset Performance Monitor oferuje również konstruktorom maszyn możliwość wdrożenia nowych modeli biznesowych. Jako przykład mogą posłużyć umowy dotyczące poziomu usług i niestandardowe usługi serwisowe. Konstruktorzy maszyn mogą również oferować swoim klientów jako usługę modernizacje dla całych maszyn lub ich określonych funkcji.

Mogą oferować nowe i ulepszone usługi w zakresie monitorowania energii i stanu, w tym przetwarzania danych dotyczących zużycia zasobów oraz wyświetlania alarmów. Dzięki mapp Technology firmy B&R konstruktorzy nie muszą już opracowywać i stale aktualizować tych funkcji we własnym zakresie. Wystarczy, że zaimplementują i skonfigurują gotowe komponenty oprogramowania mapp.

Silne oparcie w platformie ABB Ability

Rozwiązanie oparte na chmurze wykorzystuje platformę ABB Ability – ujednoliconej, międzybranżowej oferty cyfrowej autorstwa firmy ABB, macierzystej spółki B&R. Platforma ABB Ability oparta jest na infrastrukturze Microsoft Azure. Zapewnia to niezawodny dostęp do wszystkich usług ABB Ability na całym świecie. Główna korzyść, jaką producentom maszyn daje wsparcie tak silnych partnerów to spokój ducha.

Blaschke wyjaśnia: „System jest w pełni skalowalny, nie ma zatem znaczenia, czy producent maszyn ma u klienta pięć maszyn, czy tysiąc

Lokalne przepisy dotyczące danych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w Europie, mogą być zintegrowane z rozwiązaniem B&R, gdyż platforma ABB uwzględnia te wymogi prawne. „Do ochrony danych wykorzystywane są wyłącznie najnowsze algorytmy szyfrujące, protokoły i technologie”, zapewnia Blaschke. Dzięki Asset Performance Monitor konstruktorzy maszyn otrzymują gotowe do użycia rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo i integralność ich danych.

Aplikacja chmurowa B&R jest oparta na platformie ABB Ability - ujednoliconej, międzybranżowej ofercie cyfrowej autorstwa firmy ABB, macierzystej spółki B&R

Aplikacja chmurowa B&R jest oparta na platformie ABB Ability – ujednoliconej, międzybranżowej ofercie cyfrowej autorstwa firmy ABB, macierzystej spółki B&R

Otwarta architektura
Aby aplikacja chmurowa mogła zbierać dane z maszyny, sama maszyna lub linia produkcyjna muszą być połączone z bramką edge gateway, taką jak komputer Automation. Komputer odbiera dane ze sterownika maszyny za pośrednictwem OPC UA i przekazuje je do chmury z użyciem protokołu MQTT. Brama edge gateway automatycznie ustanawia połączenie z chmurą ABB Ability i instaluje niezbędne oprogramowanie.

Dzięki Asset Performance Monitor mamy gotowe rozwiązanie. Poprzez zwykłe zalogowanie się nazwą użytkownika i hasłem producent maszyn uzyskuje dostęp do Asset Performance Monitor oraz wszystkich oferowanych funkcji.

Wszyscy zyskują
Zarówno producenci maszyn, jak i operatorzy mogą skorzystać z rozwiązania opartego na chmurze, które ma dostęp do odpowiednich danych. Z rozwiązaniem opartym na chmurze, konstruktor maszyn jest wreszcie w stanie aktywnie współpracować z klientem końcowym po sprzedaży maszyny.

Asset Performance Monitor może również obsługiwać wielu klientów. Pozwala to ograniczyć zakres danych, które poszczególni użytkownicy mogą wyświetlić. Producenci maszyn mogą odsprzedawać system swoim klientom, którzy dzięki temu będą mogli lepiej poznać eksploatowane przez siebie maszyny: To początek prawdziwego dialogu posprzedażowego.