Sterowanie maszynami za pomocą poleceń głosowych

Źródło informacji: Fraunhofer IDMT

Praktyka wykorzystywania maszyn sterowanych głosem na produkcji była wcześniej uważana za podatną na błędy, w wyniku czego prawie nigdy nie została wprowadzona do procesów. Wypracowane rozwiązanie stworzone przez naukowców z Instytutu Fraunhofer umożliwia niezawodne sterowanie maszynami za pomocą poleceń głosowych. Nawet w hałaśliwej hali produkcyjnej system rozpoznawania mowy działa niezawodnie. Pracownicy mówią do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego lub stacjonarnego mikrofonu. Głośny hałas otoczenia jest prawie całkowicie wyciszony za pomocą kombinacji mikrofonów kierunkowych i skutecznego systemu redukcji szumów.

Marvin Norda, kierownik projektu ds. produkcji sterowanej głosem w firmie Fraunhofer IDMT, mówi: Nasza technologia po raz pierwszy umożliwia ludziom sterowanie maszynami w produkcji za pomocą poleceń głosowych w niezawodny i intuicyjny sposób. Dla firm produkcyjnych oznacza to zwiększoną wydajność i niższe koszty

Technologia ma również zalety dla pracowników, ponieważ bezdotykowa obsługa maszyn jest bezpieczna i higieniczna dla ludzi. Kiedy pracownicy kontrolują wiele maszyn, zmniejsza się dystans, jaki muszą przejść — mogą używać urządzenia mobilnego do wydawania poleceń głosowych sprzętowi na odległość. Mają wolne obie ręce, co pozwala im ustawić przedmiot obrabiany w miejscu pracy, jednocześnie wydając robotowi instrukcje, takie jak „opuść ramię” lub „chwyć przedmiot”.

Sterowanie maszyną za pomocą poleceń głosowych jest bardziej wydajne niż za pomocą panelu sterowania lub panelu dotykowego — klikanie zagnieżdżonych struktur menu może być procesem kłopotliwym i podatnym na błędy, podczas gdy bezpośrednie polecenia głosowe wymagają prostych instrukcji.

Technologia rozpoznawania mowy może obsłużyć setki pojedynczych poleceń w zależności od aplikacji i nie ogranicza się do konkretnego głosu. Nowe lub zmodyfikowane polecenia można szybko dodawać i trenować w systemie, dodaje Norda.

Fot. Fraunhofer IDMT

Fot. Fraunhofer IDMT