Rynek usług automatyki magazynowej podwoi się do 2025 roku [RAPORT]

Rynek usług automatyki magazynowej podwoi się do 2025 roku [RAPORT]

28/05/2021
Źródło informacji: Interact Analysis

W nowym raporcie na temat rynku usług automatyzacji magazynów firma badawcza Interact Analysis ujawniła, że gwałtowny wzrost rynku automatyki magazynowej powoduje równoległy wzrost rynku kontraktów serwisowych, który wart 4,3 mld USD w 2020 r. wzrośnie do 8,7 mld USD do 2025 r.

Badania przewidują, że globalny rynek serwisowania zainstalowanych urządzeń automatyki odnotuje dwucyfrowy wzrost do roku do 2025, kiedy to przychody osiągną poziom 8,7 mld USD. Będzie to stabilny i lukratywny czas dla producentów OEM i integratorów, zapewniający wyższe marże zysku niż sprzedaż sprzętu. Obecnie znaczna liczba użytkowników końcowych prowadzi serwis i konserwację we własnym zakresie lub korzysta z usług strony trzeciej.

Są też klienci, którzy uważają, że pozostawienie maszyn bez serwisu jest opłacalne. Raport Interact Analysis pokazuje, że rosnąca złożoność sprzętu i rosnąca presja na unikanie przestojów maszyn oznacza, że producenci OEM i integratorzy znacznie zwiększą swój udział w rynku usług w ciągu najbliższych lat.

Z badań wynika, że potencjalne przychody z oferowania dożywotniej umowy serwisowej dla projektu automatyzacji są w przybliżeniu równe pierwotnemu kosztowi projektu. Tak więc, mówiąc ogólnie, umowa serwisowa na cały okres użytkowania może podwoić pierwotny dochód ze sprzedaży maszyn.

Co więcej, badania wskazują na szczyty i spadki w cyklu serwisowym, ze szczytami w okolicach 5, 10 i 15 lat, odpowiadających okresom, w których części prawdopodobnie będą wymagały wymiany, a komputery i sprzęt sterujący będzie wymagał modernizacji.

W 2020 r. wizyty na miejscu w celu zidentyfikowania i naprawy problemów, wizyty konserwacji zapobiegawczej oraz rozmieszczenie techników przez producentów OEM w lokalizacjach w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin – stanowiły 40% przychodów z usług.

Usługi upgrade’owe (modernizacja lub zmiana istniejących systemów, a nie wymiana) stanowiły 22%, a usługi zdalne, gdzie klienci mają dostęp do wsparcia telefonicznego przez infolinię – 19%. 19% przeczy temu, że podstawowe pakiety usług infolinii są bardzo popularne wśród użytkowników końcowych. Ponadto usługi na miejscu staną się bardziej powszechne, gdy rozwiązania automatyzacji staną się bardziej wyrafinowane.

automatyka magazynowa na swiecie

Jason dePreaux, główny analityk w firmie Interact Analysis, mówi: „W 2020 roku 80% przychodów z kontraktów na serwis maszyn automatyki zostało wygenerowanych w obu Amerykach i regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Historycznie rzecz biorąc, w tych dwóch regionach zawsze występował znacznie wyższy wskaźnik przyjęcia umów serwisowych niż w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) – ze względu na niższe koszty pracy w Azji, oczekiwania dotyczące konserwacji, które zostaną uwzględnione w sprzedaży projektu, oraz solidne możliwości usług wewnętrznych przez duże firmy eCommerce. Ale ta sytuacja ma się zmienić. W miarę wzrostu oczekiwań pracowników i wzrostu płac w regionie APAC, a także innych czynników, takich jak niedawne doświadczenia z dystansem społecznym i pandemią, spodziewamy się, że region będzie nadawać tempo, jeśli chodzi o instalacje automatyki magazynowej. Rzeczywiście prognozujemy, że do 2024 r. tempo wzrostu rynku usług APAC będzie szybsze niż w obu Amerykach czy w regionie EMEA ”.

Interact Analysis o raporcie:
Jest to najbardziej kompleksowy raport dotyczący sektora usług automatyzacji magazynów. Statystyki i prognozy w raporcie opierają się na wynikach z trzech technik szacowania – szacunków oddolnych, modelu popytu odgórnego i zainstalowanego modelu bazowego. W celu oszacowania oddolnego wykorzystaliśmy szczegółowe szacunki na rok 2020 od ponad 30 dostawców sprzętu do automatyzacji magazynów.W przypadku modelu popytu odgórnego wykorzystaliśmy dane z poprzednich raportów do zbadania historycznych rozmiarów rynku według regionu, aż do roku 2000. Korzystając z historycznych rozmiarów rynku, byliśmy w stanie obliczyć wielkość obecnie zainstalowanej bazy oraz sumę bieżącą projektów, biorąc pod uwagę stawki emerytalne projektów. Dane te pozwoliły nam na rzetelne prognozy dotyczące tego sektora usług.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na: www.interactanalysis.com/download/warehouse-automation-service-market-may-2021/