Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa. Raport Instytutu Sobieskiego

Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa. Raport Instytutu Sobieskiego

18/04/2023
|

Raport Instytutu Sobieskiego to spojrzenie na rynek automatyki i robotyki przemysłowej w Polsce z kilku perspektyw. Przede wszystkim polskich firm działających w tej branży – integratorów [producentów] rozwiązań w oparciu o automaty i roboty, dostawców oraz dystrybutorów technologii. To także zbiór informacji o tych firmach oraz wielkości sprzedaży za 2021 rok.

Celem publikacji raportu jest również pokazanie podziału polskiego rynku robotów przemysłowych między głównych światowych producentów.

Według naszej wiedzy jest to pierwszy raport w Polsce pokazujący sprzedaż robotów w podziale na producentów oraz pierwsza głębsza analiza firm stricte z branży automatyki i robotyki.

Raport wpisuje się w serię raportów o polskim rynku nowoczesnych technologii. Jego celem jest zwrócenie uwagi polskich decydentów politycznych i ekonomicznych, że – jeśli Polska ma dołączyć do grona najbogatszych państw – musi mieć na swoim terenie zarządy i centra badawcze najbardziej innowacyjnych firm, które tworzą produkty i rozwiązania kupowane przez klientów na całym świecie. Musi się także automatyzować i robotyzować,
co jest fundamentem nowoczesnego przemysłu.

Na podstawie zebranych danych w raporcie postawiono następujące tezy:

● W 2021 roku zainstalowano w Polsce od 3 300 do 3 500 różnych robotów przemysłowych i Polska była jednym z 15 krajów o największym procentowym wzroście ich liczby. Równocześnie wskaźnik robotyzacji polskiego przemysłu jest ciągle o rząd wielkości mniejszy od innych krajów rozwiniętych.

Polskie firmy z branży automatyki i robotyki przemysłowej zajmują się przede wszystkim integracją rozwiązań technologii automatyki i robotyki pochodzących z innych krajów. Nie mamy żadnej dużej polskiej firmy produkującej roboty.

● Siłą i szansą polskiej gospodarki są inżynieryjne firmy integrujące różne rozwiązania automatyki i robotyki przemysłowej. Działania państwa powinny wspierać rozwój i potencjał firm integratorskich.

● Instytut Sobieskiego zidentyfikował 210 firm działających na polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej, które generują łącznie roczne przychody ze sprzedaży przekraczające 9 miliardów PLN.

● Stopień zrzeszenia polskiej branży automatyki i robotyki przemysłowej jest relatywnie niski, co przekłada się na trudność pozyskiwania danych dotyczących polskiego rynku. Może on wynikać z niskiego społecznego zaufania Polaków. Cieszy fakt, że w ankiecie Instytutu Sobieskiego wzięły udział największe polskie firmy, ze stabilną pozycją rynkową.

● W pierwszej ankiecie Instytutu Sobieskiego na temat rynku automatyki i robotyki przemysłowej udział wzięło 25 firm, które w roku 2021 osiągnęły łączny przychód w wysokości 1 049 mln PLN, z czego 25% sprzedaży stanowił eksport, co dało wartość w kwocie 244 mln PLN.

● Zdecydowana większość firm biorących udział w ankiecie stwierdziła, że przychody ich firm będą większe w 2022 niż w 2021 roku, chociaż równocześnie tylko połowa ankietowanych firm podała, że rynek na którym działają wzrósł w roku 2022. Może to oznaczać, że turbulencje spowodowane zerwanymi łańcuchami dostaw w wyniku pandemii i wojny zahamowały dynamikę rozwoju rynku robotyzacji w Polsce.

● Polskie firmy inżynierskie mogą prowadzić polski przemysł do przemysłu przyszłości, który liczy się globalnie. Pomóc w tym może wprowadzona ulga podatkowa na robotyzację. Potrzeba jednak więcej przemyślanych działań. Korea Południowa ma 1 000 robotów na 10 000 pracowników przemysłowych, Niemcy – 397, Czechy – 168, a Polska – 52. Ten dystans w robotyzacji musimy bardzo szybko nadrobić.

➡ POBIERZ RAPORT