10 najważniejszych prognoz dotyczących działalności operacyjnej firm na rok 2023 [BADANIE]

10 najważniejszych prognoz dotyczących działalności operacyjnej firm na rok 2023 [BADANIE]

31/05/2023
Artykuł promocyjny
Autor:
|

➡ Badanie IDC „Worldwide Future of Operations 2023 Predictions” obejmuje rok 2023 i kolejne lata.

Podczas gdy firmy z wielu gałęzi przemysłu zmagają się z zakłóceniami w łańcuchu dostaw, rosnącymi kosztami energii, ograniczeniami w pozyskiwaniu talentów oraz presją na poprawę wskaźników zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie doskonałości operacyjnej i odporności nadal stanowi wyzwanie. Zgodnie z wynikami ostatniego badania IDC Worldwide Future of Operations Survey, tylko około połowa respondentów badania zauważyła poprawę w zakresie działań operacyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat. W zeszłorocznym badaniu poprawę odnotowało 70% respondentów.

Dostrzegając potrzebę nowego podejścia i technologii, IDC opracowało ramy i model dojrzałości Data-Driven Operations (DDO). Pomaga on organizacjom w przeprowadzeniu benchmarkingu i opracowaniu planów poprawy wyników operacyjnych w wielu wymiarach – efektywności, produktywności, jakości produkcji, bezpieczeństwa, niezawodności i zrównoważonego rozwoju.

Stawanie się organizacją kierującą się danymi to podróż, która wymaga uczciwej oceny stanu obecnego i gotowości do przyjęcia zmian niezbędnych do poprawy wyników operacyjnych.

idc

Poniżej przedstawiamy 10 prognoz dotyczących niektórych z nadchodzących zmian. Od aktywów i zasobów ludzkich, poprzez pojawiające się nowe technologie, aż po zwiększony nacisk na zrównoważony rozwój – prognozy IDC badają implikacje i ramy czasowe głównych aspektów DDO.

10 najważniejszych prognoz: Przyszłość działań operacyjnych

  • Prognoza 1: Do 2025 roku 50% organizacji przemysłowych z grupy G2000 będzie podejmować w czasie rzeczywistym decyzje równoważące wskaźniki ekonomiczne i wskaźniki zrównoważonego rozwoju, jednocześnie poprawiając oba zestawy wskaźników o 5% w skali całego przedsiębiorstwa.
  • Prognoza 2: Do 2026 r. 40% organizacji skoncentrowanych na produktach będzie korzystać z narzędzi cyfrowych do pomiaru śladu węglowego w cyklu życia, co stworzy zapotrzebowanie na lepszą integrację między PLM a danymi operacyjnymi.
  • Prognoza 3: Do 2023 roku niedobór talentów i presja na poprawę wydajności operacyjnej zmusi organizacje do przewartościowania swojego podejścia do transformacji cyfrowej, co spowoduje większe wykorzystanie usług zewnętrznych.
  • Prognoza 4: Do 2027 roku wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości, w tym narzędzi AR/VR/MR, wzrośnie o 40%, tworząc nową klasę pracowników cyfrowych i redukując błędy operatorów/pracowników terenowych o 30%.
  • Prognoza 5: Do 2027 r. wykorzystanie robotów w nietradycyjnych sektorach, przede wszystkim w zdalnej inspekcji i konserwacji, wzrośnie o 35%, co spowoduje spadek błędów w inspekcji infrastruktury o 50%.
  • Prognoza 6: Do 2023 r. operacje digital-first umożliwione przez łączność 5G poprawią bezpieczeństwo pracowników, co spowoduje spadek liczby wypadków i związanych z tym utratę czasu pracy o 20%.
  • Prognoza 7: Do 2027 r. 50% operacji zdalnych będzie wykorzystywać technologię AI/ML z wykorzystującą komunikację satelitarną do zbierania i analizowania danych na brzegu organizacji (Edge), zmniejszając koszty i poprawiając plony w rolnictwie oraz zużycie energii w sektorach zasobów naturalnych.
  • Prognoza 8: Do 2024 roku chmura stanie się podstawową lokalizacją w której dane operacyjne są przechowywane, zarządzane i analizowane dla 50% organizacji G2000, wyprzedzając infrastrukturę on-premises.
  • Prognoza 9: Do 2024 r. 30% organizacji przemysłowych stanie się bardziej zwinnymi niż ich konkurenci w wyniku udostępnienia wglądu operacyjnego w czasie rzeczywistym w dowolnym czasie, miejscu i dla każdego.
  • Prognoza 10: Do 2025 roku 50% organizacji zwiększy wykorzystanie rozwiązań IoTcyberbezpieczeństwa OT na brzegu (Edge), zmniejszając o połowę liczbę naruszeń cyberbezpieczeństwa OT.

➡ Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj webinarium na życzenie, IDC FutureScape: Worldwide Future of Operations 2023 Predictions.

Event Theme

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na IDC Smart Factory 2023 – jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, skupiających się na wyzwaniach stojących przed branżą produkcyjną i tematyce Przemysłu 4.0.

REJESTRACJA NA IDC Smart Factory 2023

Jako firma analityczna w obszarze technologii, wierzymy, że najlepsze strategie budowane są w oparciu o dane i doświadczenie branżowe.
W programie:

·       Jak zapewnić wysoką jakość produktów, obsłużyć zmienny popyt i poradzić sobie z niedoborem pracowników?

·       Jak budować biznes oparty na danych, wiedzy i ludziach wspartych nowoczesną technologią? Gdzie szukać obszarów nadających się do automatyzacji i jak osiągnąć najlepsze efekty takich inwestycji? 

·       Jak integrować dane w zakładach produkcyjnych i łańcuchach dostaw? Czy jesteśmy gotowi na używanie algorytmów AI/ML?

·       Czy potrzebujemy cyfrowych innowacji w przemyśle i jak znaleźć na nie środki?

➡ Pełna agenda, prelegenci: Zobacz szczegóły