Badanie: spawacze preferują półautomatyczny sprzęt spawalniczy ARC

Badanie: spawacze preferują półautomatyczny sprzęt spawalniczy ARC

24/12/2019

Spawacze uważają, że półautomatyczny sprzęt do spawania łukowego jest bardziej ekonomiczny i wydajny w porównaniu z ręcznym i automatycznym sprzętem do spawania łukowego.

Światowa sprzedaż sprzętu do spawania łukowego osiągnęła ~ 1 600 000 jednostek w 2018 roku, ujawnia najnowszy raport na temat rynku sprzętu do spawania łukowego.

Według kompleksowych badań i pogłębionych badań oczekuje się, że rosnąca liczba projektów mieszkaniowych i infrastrukturalnych oraz poprawa infrastruktury transportu publicznego, w tym kolei i dróg, doprowadzą do znacznego wzrostu na rynku spawania łukowego na całym świecie. Różne technologie spawania łukowego, takie jak spawanie łukowo-gazowe i spawanie łukowo-wolframowe, są szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Oczekuje się, że wzrost rynku będzie nadal napędzany przez ewolucję konstrukcji samochodów wymagających konkurencyjnych procedur spawania łukowego w połączeniu z rosnącym popytem na samochody.

Ponadto oczekuje się, że kilka dużych projektów infrastrukturalnych rozpoczętych w ramach rządowych programów rozwojowych pojawi się jako główne motory rozwoju rynku sprzętu do spawania łukowego na arenie międzynarodowej. Szacuje się, że globalny rynek sprzętu do spawania łukowego osiągnie w 2019 r. przychody o wartości ~ 5 mld USD i oczekuje się ogromnego wzrostu pod koniec 2029 r.

Główne sektory przemysłowe zachowują kanały generowania najlepszych przychodów

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na działania budowlane w połączeniu z wielkimi projektami infrastrukturalnymi planowanymi w rozwijających się regionach w najbliższej przyszłości będą napędzać sprzedaż sprzętu do spawania łukowego w przewidywanym okresie. Oczekuje się, że gwałtowne inwestycje w kluczowych sektorach przemysłu będą napędzać popyt na sprzęt do spawania łukowego i gazy w całym okresie prognozy.

Chociaż spawanie łukowe w osłonie metalu lub bardziej znane jako technologia spawania elektrodą otuloną jest najstarszą obecnie metodą spawania łukowego na rynku, zaskakująco ma największy udział w rynku, pomimo innych technologii spawania łukowego opracowanych dla różnych zastosowań. Inne technologie spawalnicze ściśle po piętach to spawanie łukiem rdzeniowym, spawanie łukiem plazmowymspawanie łukowe w gazowym metalu. Wysoce spersonalizowane i specyficzne operacje spawalnicze wymagają spawania gazowo-wolframowego, który wymaga profesjonalnego personelu spawalniczego, ponieważ nie można go łatwo zautomatyzować.

Spawacze uważają, że półautomatyczny sprzęt do spawania łukowego jest bardziej ekonomiczny i wydajny w porównaniu z ręcznym i automatycznym sprzętem do spawania łukowego. Szacuje się zatem, że rosnące zapotrzebowanie na półautomatyczne spawanie łukowe napędza rozwój globalnego rynku sprzętu do spawania łukowego. Półautomatyczne urządzenia do spawania łukowego, takie jak TIG (Tungsten Inert Gas), MIG (Metal Inert Gas) oraz urządzenia do spawania łukowego z rdzeniem topnikowym zyskują na popularności na rynku Bliskiego Wschodu i Afryki dzięki rozwojowi końcowych gałęzi przemysłu, takich jak jako budownictwo, energia, motoryzacja oraz ropa i gaz.

Trendy na rynkach wschodzących podyktowane technologią i zużyciem gazu

Wykorzystanie helu do ekranowania podczas spawania łukowego mogło być owocne, ale jego wysoka cena i niedobór doprowadziły do jego nierównomiernego wykorzystania w różnych gospodarkach na całym świecie. Wykorzystanie helu jest szczególnie rozpowszechnione w krajach, w których występuje obfity gaz ziemny, co prowadzi do drastycznego obniżenia cen sprzedaży.

Stany Zjednoczone, Katar i Algieria to niektóre z głównych krajów, które wytwarzają łącznie około 75% całkowitej światowej produkcji helu. Hel w takich krajach jest sprzedawany w cenie około 30 000 USD za tonę, podczas gdy cena sprzedaży w innych krajach może wzrosnąć nawet do 75 000 USD za tonę.

Jeśli chodzi o wybór gazu osłonowego do spawania metalu za pomocą technologii łukowej, gazy obojętne znajdują się na szczycie listy w porównaniu z innymi gazami. Hel i argon są dwoma najczęstszymi gazami obojętnymi stosowanymi w tej technologii, ale wysoka cena helu zmusza operatorów spawaczy do wyboru argonu do celów osłonowych. Jego niska cena w połączeniu z korzystnymi właściwościami ekranującymi prawdopodobnie wpłynie na dominację argonu na rynku urządzeń do spawania łukowego i na rynku gazu w obecnym scenariuszu, a także w przyszłości.

Rynek sprzętu do spawania łukowego: informacje o dostawcy

Analiza badania uwypukla również pomysłowe spostrzeżenia na temat konkurencyjnej struktury rynku sprzętu do spawania łukowego oraz typowe podejście wybitnych graczy rynkowych. Szacuje się, że globalny rynek sprzętu do spawania łukowego jest dość rozdrobniony, a wiodący gracze stanowią mniej niż 43% całego rynku.

Niektórzy z kluczowych graczy zidentyfikowanych na globalnym to Lincoln Electric, Colfax, Obara Group, Illinois Tool Works, Hyundai Welding, Fronius, Panasonic Corporation, Daihen Corporation, i Kemppi Oy .

To badanie podkreśla kluczowe możliwości na rynku sprzętu do spawania łukowego i stwierdza, że rynek wykazywałby wzrost przy CAGR wynoszącym ~ 6% w okresie prognozy.

Spostrzeżenia opierają się na raporcie na temat rynku urządzeń do spawania łukowego przez Persistence Market Research.