Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz

08/10/2013
Autor:
|

W dniu 2 października 2013 r. odbył się Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, poświęcony strategiom polskich koncernów w najbliższych latach na tle rynku europejskiego. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, oraz Polską Izbę Paliw Płynnych.

Udział polskich i zagranicznych prelegentów zapewnił szersze międzynarodowe spojrzenie na naszą gospodarkę oraz pozwolił wymienić sugestie na temat dalszych perspektyw rozwoju w skali Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja została podzielona na trzy panele, w których udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek energetycznych, gazowych, paliwowych i chemicznych.

Panel otwierający poświęcony był bezpieczeństwu energetycznemu Polski i roli, jaką odgrywają władze państwowe w jego zapewnieniu. Za moderację tej części debaty odpowiadała Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra Polskiej Agencji Prasowej, zaś w dyskusji udział wzięli: Jan Chadam – Prezes Gaz-System S.A.; Barbara Koszułap – Wiceprezes NFOŚiGW; Przemysław Ligenza – Wiceprezes, Urząd Dozoru Technicznego; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Marcin Moskalewicz – Prezes PERN Przyjaźń SA; Jacek Murawski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG SA; Piotr Szpakowski – Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN S.A.; Małgorzata Szymańska – Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu MG; Aleksander Zawisza – Doradca Ministra Środowiska. Tematy, jakie zostały omówione w tej części debaty to m.in. możliwości zapewnienia bezpiecznych dostaw surowców do Polski, a także rola Skarbu Państwa jako głównego właściciela kluczowych firm z szeroko rozumianej energetyki. Nie bez znaczenia była też kwestia połączeń transgranicznych (interkonektorów) oraz baz paliw i magazynów ropy i paliw jako sposobu na poprawę bezpieczeństwa. Równocześnie pytano zaproszonych gości o strategiczne projekty na rzecz bezpieczeństwa energetycznego pod kątem warunków opłacalności, ale również z uwzględnieniem środowiskowych aspektów polityki energetycznej. W podsumowaniu starano się nakreślić przyszły kształt bezpieczeństwa energetycznego kraju, z jednej strony biorąc pod uwagę energetykę jądrową, gaz łupkowy i OZE (zwłaszcza, jeśli chodzi o ich udział w polityce energetycznej Polski) z drugiej przedstawić przyszłość polskiej chemii po zakończeniu konsolidacji i prywatyzacji.

Panel drugi, poświęcony problematyce wolnego rynku, prowadzony był również przez p. Agnieszkę Łakomą z Polskiej Agencji Prasowej, zaś w roli prelegentów wystąpili: Bartosz Bałabuch – Chief Specialist for LNG Terminal Funcionality Development, Polskie LNG S.A.; Maciej Bando – Wiceprezes URE; prof. Maciej Kaliski – Dyrektor Departamentu Górnictwa MG; Marek Kossowski – Członek Zarządu PIGEO; Paweł Maślakiewicz – Dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą, GRUPA LOTOS SA; Marcin Moskalewicz – Prezes PERN Przyjaźń SA; Krzysztof Noga – Członek Zarządu, Grupa DUON S.A.; Ireneusz Pastuszka – Business Development Manager AGGREKO Polska Sp z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Instytut Studiów Energetycznych; dr inż. Tadeusz Soroka – Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, Kompania Węglowa S.A.; Piotr Szlagowski, Dyrektor Departamentu Regulacji, PGNiG S.A. Podczas tej części obrad skoncentrowano się m.in. na konsekwencjach zapisów tzw. małego Trójpaku energetycznego, a także na najważniejszych rozwiązaniach dla OZE w ramach Dużego Trójpaku. Istotnym problemem było też znaczenie uwolnienia cen gazu i energii dla przemysłu. W tym kontekście ważnym tematem była ewolucja rynku gazu i miejsce PGNiG wśród pozostałych uczestników rynku. W drugiej części skoncentrowano się na polskim węglu z perspektywy ryzyka politycznego, regulacyjnego, wykonawczego, technologicznego i finansowego. Równie ważnymi kwestiami były zmiany w prawie geologicznym i górniczym jako wsparciu poszukiwań gazu łupkowego. Na koniec podjęto problematykę obszarów konkurencji na rynku paliwowym i rezerw strategicznych pod kątem możliwości rozwiązań prawnych.

Panel zamykający tegoroczny PETROBIZNES skoncentrował się na rynku chemicznym. Jego moderatorem był dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zaś za stołem prezydialnym zasiedli: Wojciech Gurgacz – Dyrektor ds. Realizacji Projektów Strategicznych, Synthos S.A.; Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki; Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.; Janusz Wiśniewski – Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza. W pierwszej części dyskusji starano się nakreślić zgromadzonym uczestnikom aktualny kształt polityki Państwa wobec sektora chemicznego w Polsce. Następnie moderator skonfrontował zebranych gości z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi omawianego sektora, m.in. gdzie w polskim przemyśle chemicznym jest jeszcze potencjał do redukcji emisji? Czy Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej jest odpowiedzią i czy uwzględnia przemysł chemiczny? Czy pojawiające się informacje ze świata o kolejnych państwach rozważających lub wprowadzających systemy kontroli i redukcji emisji GHG (USA, Chiny, Australia, Japonia) są dobrym znakiem dla polskiej chemii? Czy będą one miały realny wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej naszego przemysłu? Czy przemysł może funkcjonować w 100% na energii ze źródeł odnawialnych? Jak polski przemysł chemiczny może zyskać na działaniach proklimatycznych w innych gałęziach gospodarki? Na koniec zastanawiano się na takimi zagadnieniami jak poprawa efektywności energetycznej, system kolorowych certyfikatów a także budownictwo, jako obszar o największym potencjale redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się już na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.petrobiznes.pl.

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować:

Partnerowi Strategicznemu: Grupie LOTOS S.A.,

Sponsorom Głównym: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A.;

Głównemu Partnerowi: Grupie Azoty;

Sponsorowi: firmie AGGREKO Polska Sp. z o.o.;

Partnerom: Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., Spółce Polskie LNG S.A., Towarowej Giełdzie Energii S.A., Urzędowi Dozoru Technicznego, Brokerowi Ubezpieczeniowemu EIB oraz

Partnerowi Technologicznemu firmie Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.

Podziękowania składamy również: Głównemu Patronowi Medialnemu: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL oraz pozostałym Patronom Medialnym: Magazynowi Chemia Przemysłowa, Czasopismu Chemia i Biznes, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, Wydawnictwu Inżynieria, wydawcy portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka, Portalowi Petrolnet.pl, Portalowi E-petrol.pl, Portalowi EurActiv.pl, Portalowi EiP-online.pl, Magazynowi Polski Przemysł, Portalowi Polskielupki.pl, Czasopismu Biznes i Ekologia, Magazynowi Gigawat Energia, Miesięcznikowi Chemik – nauka technika rynek, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Portalowi Gazlupkowy.pl.