Rynek laminatów kompozytowych. Szczegółowa ocena i analiza wpływu COVID-19 na sektor

|

Raport przygotowany przez Stratview Research, pokazuje analizę, która odzwierciedla dzisiejsze realia rynkowe laminatów kompozytowych i pokazuje przyszłe możliwości w okresie prognozy od 2020 do 2025 roku.

Szacuje krótko-, jak i długoterminowe reperkusje spowodowane pandemią COVID-19 pokazując popyt na laminaty kompozytowe na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. Stworzona analiza przez ekspertów przedstawia także możliwą stratę, którą przemysł zarejestruje, porównując scenariusze sprzed-COVID i po-COVID. Istotne dane i informacje przedstawione w raporcie mogą odgrywać kluczową rolę zarówno dla uczestników rynku, jak i inwestorów w formułowaniu krótko- i długoterminowych strategii wzrostu.

Cały raport zawiera najbardziej kompleksowe informacje rynkowe. Struktura raportu została zachowana w taki sposób, aby pokazać maksymalną wartość biznesową. Oto najważniejsze cechy raportu:

  • Struktura rynku: przegląd, analiza cyklu życia branży, analiza łańcucha dostaw
  • Analiza otoczenia rynkowego: czynniki i ograniczenia wzrostu, analiza pięciu sił Portera, analiza SWOT
  • Analiza trendów rynkowych i prognoz
  • Trend i prognoza segmentu rynku
  • Krajobraz konkurencyjny i dynamika: udział w rynku, portfolio produktów, premiery produktów itp.
  • Atrakcyjne segmenty rynku i związane z nimi możliwości rozwoju
  • Wyłaniające się trendy
  • Możliwości rozwoju strategicznego dla obecnych i nowych graczy
  • Kluczowe czynniki sukcesu

Raport jest płatny i dostępny do pobrania pod linkiem: www.stratviewresearch.com/833/composite-laminates-market.html

Link do formularza o próbkę raportu bez ponoszenia opłaty: www.stratviewresearch.com/Request-Sample/833/composite-laminates-market.html 

Rynek laminatów kompozytowych: najważniejsze informacje

Laminat to nic innego jak tworzywa, które powstają w wyniku połączenia dwóch materiałów o różnych właściwościach mechanicznych, fizycznych i technologicznych, w których składnik wzmacniający jest układany w postaci warstw, między którymi znajduje się wypełnienie, pełniące rolę lepiszcza.

Jest stosowany w szerokim zakresie zastosowań, ze względu na różne zalety, takie jak trwałość, lekkość, odporność na pleśń, wysoki stosunek wytrzymałości do masy, łatwy do czyszczenia, wysoka odporność na wilgoć, odporność chemiczna, niskie koszty utrzymania, wysoka odporność na uderzenia i łatwa instalacja.

Laminaty kompozytowe mają niewielki udział (około 1%) w całym rynku kompozytowych produktów końcowych, ponieważ mają bardzo unikalny proces produkcyjny i wymagają technicznej wiedzy, aby wejść na rynek. Kluczowi uczestnicy rynku zyskali doskonałe możliwości rozwoju produktu i wysoką tożsamość marki po poświęceniu wielu lat badań i obecności na tym rynku. Obecnie wytwarzanie laminatów kompozytowych dla różnych gałęzi przemysłu jest trudnym zadaniem, ze względu na wysokie wymagania technologiczne w połączeniu z wysokimi kosztami surowców, co jest kluczowym czynnikiem ograniczającym liczbę dostawców działających na rynku.

Wpływ COVID-19 na rynek laminatów kompozytowych

Rynek laminatów kompozytowych zanotował spadek w ciągu ostatnich pięciu lat (2014-2019), głównie ze względu na spadek dostaw samochodów kempingowych w Ameryce Północnej z powodu wpływu wojny handlowej między USA i Chinami w latach 2018-2019 oraz recesji przemysłowej w latach 2014-2015. Gdy szukał ożywienia w tym roku, przyszła pandemia, która pogłębiła już istniejące wyzwania rynkowe, takie jak spadające tendencje w sprzedaży samochodów kempingowych, przede wszystkim w Ameryce Północnej.

Ogromny spadek działalności budowlanej z powodu zastopowania w kilku krajach spowodował dalsze pogarszanie się warunków rynkowych. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), szacowana skumulowana strata w światowej gospodarce w wysokości 9 miliardów USD na rok 2020 i 2021 będzie kluczowym wskaźnikiem, który kierunkuje ogromny wpływ na wzrost końcowego przeznaczenia w branżach (w tym budownictwo i pojazdy rekreacyjne).

Obecnie trudno jest określić kiedy pandemia zacznie słabnąć. Różne czynniki wskazują na to, że popyt na laminaty kompozytowe ustabilizuje się dopiero w 2021 roku. Ponadto przewiduje się, że rynek stopniowo będzie ożywiał się od 2022 – zgodnie z podobną tendencją zarejestrowaną podczas wielkiej recesji. Natomiast ożywienie gospodarcze może potrwać o wiele dłużej. Szacuje się, że rynek laminatów kompozytowych nieznacznie przekroczy wartość sprzedaży z 2019 roku, sięgając wartości 1,0 mld USD dopiero w roku 2025.

Fot. Stratview Research

Fot. Stratview Research

Zmieniające się trendy stylu życia, oczekiwany wzrost aktywności na świeżym powietrzu i oczekiwany wzrost globalnego PKB, są głównymi czynnikami, które pomogą głównym branżom w poprawie sytuacji w okresie prognozy. Oprócz tego wzrost występowania laminatów kompozytowych w różnych gałęziach przemysłu, dzięki ich znakomitym właściwościom może prawdopodobnie napędzać ogólny pięcioletni wzrost (CAGR) w dobrym tempie, podnosząc tym samym rynek do wartości 1,0 mld USD 2025 r.

Niezwykle ważnym czynnikiem jest to aby uczestnicy rynku celowali w odpowiednie produkty. Dodatkowo istotna jest w tym przypadku zmiana paradygmatu z tradycyjnego wykorzystania materiałów na kompozyty, rozwój zielonych technologii i postęp w laminatach kompozytowych w celu dostosowania się do nowych trendów rynkowych, takich jak elektryfikacja czy autonomiczność jazdy w przemyśle transportowym.

Fot. Stratview Research

Fot. Stratview Research

Analiza udziału w rynku

W zależności od rodzaju zastosowania końcowego, rynek laminatów kompozytowych dzieli się na budownictwo i konstrukcje, pojazdy rekreacyjne, transport i inne. Budownictwo ma pozostać największym, a także najszybciej rozwijającym się segmentem całego rynku laminatów w okresie prognozy. Laminaty kompozytowe zaznaczają większą obecność, zastępując większość materiałów, które rywalizują ze sobą, w tym PCW, aluminium i gips. Wszyscy główni gracze mają szeroką ofertę produktów do zastosowań w budownictwie.

Pojazdy rekreacyjne i transport to kolejne dwa główne rynki, wykazujące znaczne zapotrzebowanie na laminaty kompozytowe. Podobnie jak na budownictwo, wybuch pandemii wywiera ogromny wpływ również na te dwa główne rynki. Laminaty kompozytowe są najbardziej preferowanym produktem wśród konkurencyjnych materiałów w pojazdach rekreacyjnych i nabierają tempa wzrostu sprzedaży w branży transportowej.

W tym segmencie odnotowuje się ogromne zróżnicowanie dynamiki rynku biorąc pod uwagę okres sprzed COVID i po COVID.

Rynek generalnie jest podzielony na kompozyty termoutwardzalne i kompozyty termoplastyczne. Segment rynku kompozytów termoutwardzalnych jest dalej dzielony na poliester i inne tworzywa termoutwardzalne.

Kompozyt termoutwardzalny utrzyma się na stałym poziomie w swoim segmencie, podczas gdy kompozyt termoplastyczny prawdopodobnie będzie musiał odzyskiwać stratę w szybszym tempie od 2021 r. Największy udział w rynku w 2019 roku miał kompozyt poliestrowy. Ze względu na niski koszt i odpowiednią wydajność wymaganą w głównych branżach zastosowań końcowych, w tym w budownictwie i pojazdach budowlanych oraz pojazdach rekreacyjnych.

Pod względem regionu prognozuje się, że Ameryka Północna pozostanie największym rynkiem w całym okresie prognozy. Jednak wpływ COVID-19 w regionie Ameryki Północnej będzie dłuższy niż w innych regionach. Przewiduje się również, że w dłuższej perspektywie region mocno odskoczy z powodu silnego łańcucha dostaw w USA.

Na stosunkowo niewielkim rynku w regionie Azji i Pacyfiku nastąpi pokaźny wzrost po roku 2021. Oczekuje się, że sektor budownictwa spowoduje wzrost popytu na laminaty kompozytowe w regionie, a Chiny, Japonia, Australia i Indie będą motorem wzrostu dla tego regionu.

Fot. Stratview Research

Fot. Stratview Research

Kluczowi gracze

Łańcuch dostaw tego rynku obejmuje dostawców surowców, dostawców laminatów kompozytowych, dystrybutorów, graczy poziomu, producentów OEM, producentów samochodów kempingowych oraz władze rządowe i lokalne.

Kluczowymi graczami na rynku laminatów kompozytowych są Crane Composites, LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG, Stabilit (America, Europa i Suisse), Brianza Plastica SpA, Vetroresina SpA, US Liner Company (Uslco), Optiplan GmbH, Panolam Industries International, Inc. i Polser Fibreglass Reinforced Plastics Inc.

Zawieranie długoterminowych umów, opracowywanie nowych produktów i strategiczne sojusze to kluczowe strategie przyjęte przez głównych graczy w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na tym rynku.

Metodologia Badań

Raporty Stratview Research zapewniają wysokiej jakości wgląd i są wynikiem szczegółowej metodologii badań, obejmującej szeroko zakrojone badania wtórne, rygorystyczne wywiady pierwotne z zainteresowanymi stronami z branży oraz walidację i triangulację za pomocą wewnętrznej bazy danych i narzędzi statystycznych Stratview Research.

Do zebrania danych wykorzystano ponad 1000 uwierzytelnionych źródeł, takich jak roczne sprawozdania firm, informacje prasowe, czasopisma, prezentacje inwestorów, oficjalne dokumenty, patenty i artykuły. Przeprowadzono 15 szczegółowych wywiadów z uczestnikami rynku w całym łańcuchu wartości we wszystkich czterech regionach i ekspertami branżowymi, aby uzyskać wgląd zarówno jakościowy, jak i ilościowy.

W raporcie m.in. przyjrzymy się rynkowi laminatów kompozytowych według rodzaju zastosowania końcowego:

Budownictwo i budownictwo (Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)
Pojazd rekreacyjny (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)
Transport (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)
Inne (Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)
Rynek laminatów kompozytowych, według rodzaju matrycy:

Kompozyty termoutwardzalne
Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja-Pacyfik i Wielka Brytania
Analiza typu żywicy: poliester i inne

Poliester (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)
Inne (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)

Kompozyty termoplastyczne (Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)

Rynek laminatów kompozytowych według rodzaju zbrojenia:

Kompozyty szklane (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)
Kompozyty węglowe (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)

Rynek laminatów kompozytowych według rodzaju procesu:

Ciągły proces laminowania (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik)
Cykliczny proces laminowania (analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja-Pacyfik)

Rynek laminatów kompozytowych, według regionu:

Ameryka Północna (analiza kraju: USA, Kanada i Meksyk)
Europa (analiza kraju: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i reszta Europy)
Azja i Pacyfik (analiza kraju: Chiny, Japonia, Australia i reszta Azji i Pacyfiku)
Reszta świata (analiza podregionów: Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i inne)