I Forum Cobotyki pod organizacją PIAP

I Forum Cobotyki pod organizacją PIAP

24/10/2017

Organizatorem była firma Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz firma Encon-Koester. Partnerami wspomagającymi forum byli: MIR, On Robot, Optoforce, PIAP, Universal Robots natomiast patronat honorowy całego forum objęło Ministerstwo Rozwoju.

Tematami przewodnimi wydarzenia były: rola robotów współpracujących (Cobotów) w koncepcji Przemysłu 4.0 oraz ich wpływ na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Zostały przedstawione możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych poprzez wykorzystanie robotów współpracujących.

Szczególnie drugi temat wzbudził duże emocje i wzbudził żywą dyskusję związaną ze współpracą, na linii człowiek – robot. Coboty różnią się od robotów przede wszystkim tym, że nie posiadają napędów o wysokiej mocy jak typowe roboty (co głównie czyni je niebezpiecznymi). Wyróżnia je także obły kształt oraz zaawansowany system bezpieczeństwa (między innymi kontrola siły zderzenia, definiowanie stref bezpieczeństwa i wiele więcej) tak aby roboty mogły pracować w sąsiedztwie człowieka.

Spotkanie było ciekawym tematem dla przedstawicieli firm, którzy rozważają albo już planują wejście w cobotyzację. Jeden dzień, który daje obraz możliwości i ograniczeń, zalet i metod wykorzystania cobotów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

W foyer Centrum Konferencyjnego PIAP posadowione zostały stanowiska z aplikacjami:

1. Aplikacja śledzenia nadążnego (użycie robota UR i kamery Robotiq)
2. Aplikacja polerowanie (użycie robota UR – aktywnej końcówki siły ACF)
3. Aplikacja interaktywna kółko krzyżyk (użycie robota UR i sześcioosiowego czujnika siły)
4. Aplikacja kontroli jakości przy pomocy skanera (użycie robota UR oraz skanera)
5. Aplikacja wydawania broszur ( użycie robota UR wraz z chwytakiem firmy PIAB)

Forum Cobotyki wpisuje się w kalendarz stałych wydarzeń organizowanych przez PIAP dla partnerów z przemysłu i z pewnością może stanowić interesujące wydarzenie dla firm na drodze do cobotyzacji.

_dsc5583

Fot. PIAP