Co drugi biznes nie jest gotowy na kryzys [Badanie SAS]

Co drugi biznes nie jest gotowy na kryzys [Badanie SAS]

07/04/2023
Źródło informacji: SAS

Aż 53 proc. menedżerów twierdzi, że odporność ich firm na niekorzystne czynniki musi zostać wzmocniona. Firma SAS, jeden z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu analityki i sztucznej inteligencji, przeprowadziła badanie Resiliency Rules, które sprawdziło obecny stan gotowości przedsiębiorstw na kryzysy. W opracowaniu zostały również zaprezentowane najskuteczniejsze sposoby walki z trudnościami oraz kroki, które podejmują firmy, aby przystosować się do obecnych warunków i wykorzystać nadarzające się możliwości.

Firma udostępniła również Resilience Assessment Tool – bezpłatne narzędzie, które umożliwia menedżerom dokonanie oceny odporności ich firm w oparciu o pięć podstawowych czynników: szybkość działania, innowacyjność, równość i odpowiedzialność, kulturę i edukację w zakresie odpowiedniego zastosowania danych, a także dociekliwość.

Najważniejsze wyniki badania:

  • prawie wszyscy menedżerowie (97 proc.) zgadzają się co do tego, że odporność jest ważna, jednak mniej niż połowa (47 proc.) uważa, że ich firma jest przygotowana na zakłócenia
  • 46 proc. respondentów przyznaje, że nie jest w pełni przygotowana do poradzenia sobie z kryzysami i zmaga się z takimi wyzwaniami, jak bezpieczeństwo danych (48 proc.), produktywność (47 proc.) czy wprowadzanie innowacji technologicznych (46 proc.)
  • ponad 90 proc. badanych postrzega dane i analitykę jako kluczowe elementy strategii gotowości na kryzysy

Między teorią a praktyką

Mimo iż 70 proc. menedżerów nie ma obaw związanych z przyszłością gospodarki swojego kraju, to aż 80 proc. planuje zainwestować w strategię odporności do końca 2024 roku – wskazują wyniki badania SAS, które zostało przeprowadzone wśród 2 414 liderów biznesu w firmach zatrudniających ponad 100 pracowników. Ankieta ukazała znaczącą lukę między tym, jak dużą wagę menedżerowie przykładają do gotowości na kryzysy zarządzanych przez nich biznesów, a faktycznym przygotowaniem na wyzwania.

– Chcemy pomóc liderom z różnych branż zwiększać konkurencyjność biznesu poprzez wykorzystanie danych i analityki do zbudowania trwałej strategii odporności – powiedział Jay Upchurch, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki w SAS. – Wykorzystując Resiliency Index organizacje będą mogły lepiej określić mocne strony biznesu i obszary, które należy usprawnić. Ta wiedza pomoże im zlikwidować luki i usprawnić narzędzia i systemy, które poprawiają zwinność organizacji w obliczu wyzwań i zakłóceń.

Pięć zasad odporności biznesu

Firma określiła pięć zasad odporności biznesu. Są to: szybkość działania, innowacyjność, równość i odpowiedzialność, kultura i edukacja w zakresie odpowiedniego zastosowania danych, a także dociekliwość. Następnie sprawdzono, w jaki sposób menedżerowie wdrażają te zasady. Jeden z wniosków jest oczywisty: aby osiągnąć wysoki stopnień gotowości na zakłócenia, niezbędne są inwestycje w każdy z wymienionych wyżej obszarów. Potwierdzają to odpowiedzi menedżerów z różnych krajów i segmentów gospodarki.

Innym ważnym wnioskiem płynącym z badania jest kluczowa rola posiadanej wiedzy. Prawie wszystkie osoby zarządzające organizacjami o wysokiej odporności (96 proc.) wykorzystują wewnętrzne i zewnętrzne dane oraz analitykę do podejmowania decyzji, co pomaga im nawigować po zmianach w gospodarce i zapewnić firmie ciągłości działania. Menedżerowie tych przedsiębiorstw wdrożyli bardziej zaawansowane narzędzia do analizy danych niż przedstawiciele gorzej przygotowanych firm (93 proc. vs. 22 proc.).

SAS wprowadza Resiliency Index

Na potrzeby badania SAS stworzył Resiliency Index, który pomaga zrozumieć, gdzie gotowość na wyzwania wpisuje się w priorytety menedżerów. SAS podzielił respondentów na trzy kategorie:

  • Firmy o wysokiej odporności: 26 proc.
  • Organizacje o umiarkowanej odporności: 54 proc.
  • Przedsiębiorstwa o niskiej odporności: 20 proc.

Porównując praktyki biznesowe firm, można zauważyć, że osoby zarządzające organizacjami o wysokiej odporności postrzegają ustrukturyzowaną strategię za integralną część biznesu. Planowanie nie ogranicza się tylko do zarządzania zakłóceniami, ale odgrywa istotną rolę w zapewnieniu stabilności firmy. Strategia gotowości na kryzysy ma wpływ na kluczowe wskaźniki odporności biznesu, w tym wydajność pracy i zaufanie konsumentów.

Ucząc się od najlepszych

Wsparcie firm w budowaniu odporności zaczyna się od dostarczenia odpowiednich danych i analiz kadrze kierowniczej. W tym celu SAS wprowadził bezpłatne, oparte na Resiliency Index narzędzie Resiliency Assessment Tool, które umożliwia każdemu przedsiębiorstwu przeprowadzenie własnej oceny biznesowej i zaplanowanie działań mających na celu budowanie większej odporności organizacji.

Platforma oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym odgrywa kluczową rolę w naszym procesie transformacji – powiedział Steve Bakalar, wiceprezes ds. transformacji cyfrowej IT w Georgia-Pacific. – Natomiast przygotowany przez firmę Resiliency Assessment Tool świetnie się wpisuje w nasze metody i strategie. Organizacje, które chcą się rozwijać w tych bardzo wymagających i szybko zmieniających się warunkach biznesowych powinny jak najszybciej dostosować się do określonych w badaniu pięciu zasad odporności.

O metodologii badania

SAS przeprowadził badanie wśród 2 414 menedżerów pracujących w pełnym wymiarze godzin w sektorze usług finansowych, handlu detalicznego/dóbr konsumpcyjnych, produkcji, opieki zdrowotnej oraz instytucjach rządowych w dniach 16 grudnia 2022 r. – 4 stycznia 2023 r.