Do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji

Do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji

24/06/2019
Źródło informacji: Zebra Technologies Corporation

87 proc. firm planuje zwiększyć powierzchnię magazynową w ciągu najbliższych pięciu lat

Zebra Technologies Corporation zaprezentowała wyniki badania 2024 Warehousing Vision Study. W raporcie przeanalizowano strategie menadżerów operacyjnych i IT w obszarze modernizacji magazynów i centrów dystrybucyjnych.

Wyniki badania pokazują, że współcześnie strategie firm przyjmują perspektywiczny cel dostosowania organizacji do wymogów gospodarki „na żądanie”. Zarówno rozwiązania w zakresie automatyzacji, jak i zwiększania liczby pracowników będą kluczowym elementem planów decydentów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Ponad trzy czwarte (77 proc.) respondentów uważa, że zwiększenie liczby pracowników wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne jest najlepszym sposobem na wprowadzenie automatyzacji w magazynie, ale tylko 35 proc. ma jasną wizję, jak przeprowadzić taki proces. Aż 87 proc. firm jest w trakcie powiększania swoich magazynów lub planuje ich zwiększenie do 2024 r., z czego 82 proc. przewiduje w tym czasie wzrost liczby magazynów.

„Menedżerowie odpowiedzialni za IT i działalność operacyjną są przygotowani, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Stopniowo planują wdrażać rozwiązania mające na celu poprawę wydajności indywidualnej i zespołowej, które jednocześnie będą zgodne z funkcjonującym w firmie obiegiem pracy”, powiedział Mark Wheeler, dyrektor ds. rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw w firmie Zebra Technologies.

Do 2024 r. liderzy branży skoncentrują się na wprowadzaniu bardziej kompleksowych rozwiązań w celu stworzenia ekosystemu opartego na danych, który pozwoli osiągnąć optymalne połączenie automatyzacji i pracy ludzkiej. W efekcie pracownicy magazynów, wykorzystując nowoczesne technologie brzegowe, umożliwią firmom zdobywanie przewagi konkurencyjnej

GŁÓWNE WNIOSKI

Do 2024 r. automatyzacja nie zastąpi pracowników, ale zwiększy ich wydajność.
61 proc. decydentów planuje częściową automatyzację pracy lub wyposażenie pracowników w technologie wspomagające ich pracę.

Trzy czwarte respondentów uważa, że interakcje międzyludzkie są częścią optymalnego obiegu pracy. 39 proc. wskazuje częściową automatyzację (pewne zaangażowanie człowieka), a 34 procent wyposażenie pracowników w zaawansowane technologie brzegowe jako preferowany model.

Decydenci przewidują wykorzystanie botów i robotów do zarządzania zasobami w magazynie (24 proc.), wsparcia pakowania towarów do wysyłki (22 proc.) i przyjmowania towarów (20 proc.) do 2024 roku.

Priorytetem pozostaje przeanalizowanie strategii i jej wdrożenie pod kątem sprostania pojawiającym się wyzwaniom związanych z magazynowaniem.
Wykorzystanie nowych technologii zostało wskazane jako największe wyzwanie operacyjne przez 61 proc. ankietowanych.

59 proc. respondentów wskazało ograniczoną dostępną przestrzeń magazynów jako wyzwanie, któremu planuje sprostać poprzez jej powiększenie.
60 proc. organizacji wskazało rekrutację do pracy oraz wydajność pracowników jako jedne z największych wyzwań.

W miarę jak magazyny będą się powiększać, zwiększy się również liczba kategorii przechowywanych produktów. Konieczne będzie również zwiększenie szybkości wysyłki.

Decydenci będą dążyć do zwiększenia przejrzystości i wydajności systemu poprzez usprawnienie zarządzania zwrotami (81 proc.), usprawnienie podziału zadań (80 proc.) oraz zaangażowanie zewnętrznych podmiotów (83 proc.).

Inwestowanie i wdrażanie nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności w gospodarce na żądanie.
Prawie połowa (46 proc.) ankietowanych wskazała szybszą dostawę do klientów końcowych jako główny czynnik napędzający ich strategię rozwoju magazynu.

Ponad trzy czwarte decydentów (77 proc.) zgadza się, że by pozostać konkurencyjnym na rynku muszą zmodernizować systemy zarządzania magazynem, jednak wdrażanie nowych urządzeń i technologii mobilnych postępuje powoli.

73 proc. firm modernizuje obecnie swoje magazyny, wdrażając lub wymieniając stare urządzenia mobilne, takie jak komputery mobilne, tablety i skanery kodów kreskowych.

Do 2024 r. proces modernizacji będzie się opierał na mobilnych komputerach działających na o platformie Android (83 proc.), systemach lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) (55 proc.) oraz magazynowych systemach informatycznych (WMS) (54 proc.).

60 proc. respondentów wymieniło system etykiet z kodami kreskowymi oraz drukarki termiczne jako kluczową inwestycję w ramach planów modernizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Zmiany w Europie
Przewiduje się, że w Europie powierzchnia przeciętnego magazynu wzrośnie w przeciągu najbliższych 5 lat o 26 proc. – więcej niż w jakimkolwiek innym regionie.
W Europie do 2024 r. wzrośnie także wykorzystanie technologii RFID i lokalizacji. W co piątym magazynie będą one wykorzystywane w procesach pakowania (25 proc.), zarządzania zasobami (20 proc.) i komplementacji zamówień (19 proc.).

KONTEKST I METODOLOGIA BADANIA
W 2024 Warehousing Vision Study wzięło udział 1403 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych, działających w sektorach produkcji, transportu i logistyki, handlu detalicznego oraz spedycji. Respondenci pochodzili z krajów w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji oraz w Europie. Badanie przeprowadziła firma Qualtrics.