Ocena rozwiązań 5G dla komunikacji przemysłowej: raport HMS Networks

Ocena rozwiązań 5G dla komunikacji przemysłowej: raport HMS Networks

11/09/2019

Badanie wykazało, że połowa profesjonalistów branżowych jest pozytywnie nastawiona do technologii 5G w sektorze produkcyjnym i postrzega ją jako sposób na zapewnienie uniwersalnej łączności.

 
HMS Networks: firma dostarczająca rozwiązania dla komunikacji przemysłowej i IIoT, przeprowadziła wiosną 2019 r. ankietę wśród 50 międzynarodowych specjalistów przemysłowych, pytając o pozycjonowanie komunikacji bezprzewodowej w ich firmach oraz o przygotowanie do wprowadzenia technologii 5G. Raport HMS zatytułowany „Czy przemysł jest gotowy na 5G?” prezentuje wyniki tego badania i zapewnia najbardziej aktualny wgląd w bieżącą sytuację branży produkcyjnej w zakresie gotowości do wdrożenia technologii 5G.

Prezentuje przegląd opinii branżowych na temat technologii 5G postrzeganej jako wzrastający trend i przyszły standard w branży produkcyjnej oraz automatyce przemysłowej. Odnosi się także do obecnego użytkowania technologii bezprzewodowych w branży i przyszłych kierunków rozwoju tej technologii.

Kluczowe ustalenia są następujące:

• Ponad połowa ankietowanych (54%) wskazała na używanie rozwiązań bezprzewodowych do zdalnego monitoringu i obsługi zasobów/wyposażenia. Jedna trzecia respondentów (34%) potwierdziła, że ich firmy wykorzystują komunikację bezprzewodową do różnego rodzaju rozwiązań IIoT.

• Połowa rozmówców (48%) jest wyraźnie pozytywnie nastawiona do 5G w przemyśle – głównie doceniają fakt, że technologia zastąpi kable, niepewne połączenia Wi-Fi oraz wiele przemysłowych standardów komunikacyjnych będących dzisiaj w użyciu.

• Dla większości respondentów (58%) niezawodność i pewność systemów bezprzewodowych odgrywa kluczową rolę w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia technologii 5G – i twierdzili tak zgodnie zarówno przedstawiciele działów OT, jak i IT. Małe opóźnienia w transmisji zostały wskazane jako istotne przez więcej niż ¼ (26%) przepytywanych.

„Ankieta jasno pokazała, że przemysł jest coraz bardziej świadomy korzyści dla komunikacji przemysłowej oferowanych przez rozwiązania 5G. To, czego przemysł naprawdę potrzebuje, to informacje techniczne i przykłady praktyczne” – mówi Marcela Alzin, Program Manager, HMS Labs (HMS Networks), która przeprowadziła badanie. „Dlatego stworzyłam fikcyjny model typowego profesjonalisty OT (technologii operacyjnej) i jego podejścia do rozwiązań 5G. To powinno pomóc lepiej zrozumieć sytuację na rynku.”

Bezpłatna kopia raportu jest dostępna do pobrania pod tym adresem: www.hms-networks.com/industrial-iot-solutions/5G/ready