Zamet Industry – siła komplementarności

Zamet Industry – siła komplementarności

16/12/2015
|

Firma Zamet Industry znana jest przede wszystkim jako światowej klasy producent urządzeń i konstrukcji na potrzeby sektora offshore – przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, a także na potrzeby hutnictwa stali i metali nieżelaznych. Jednak źródłem jej przewagi konkurencyjnej na rynku jest w ogromnym stopniu komplementarność oferty, jaką zawdzięcza współpracy zakładów Grupy Zamet.

Zamet Industry to grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w sektorze wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu. Ofertę firmy uzupełnia szeroki zakres usług obróbki, spawania i zabezpieczenia antykorozyjnego. Grupa Zamet jest znana swoim kontrahentom jako światowej klasy producent urządzeń i konstrukcji na potrzeby sektora offshore oraz hutnictwa stali i metali nieżelaznych.

Unikatowe kompetencje Zametu w branży offshore potwierdzone zostały między innymi przyznanym przez DNV GL Polska certyfikatem spełnienia wymagań normy ISO/TS 29001:2010, który spółka otrzymała w 2015 r. – jako pierwsza w Polsce. Norma ta określa system zarządzania jakością w organizacji oraz stosowanie najwyższych standardów wymagań dla dostawców w zakresie usług i produktów wytwarzanych na potrzeby przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produktów petrochemicznych.

„Jednak branża offshore to nie wszystko. Zamet stale rozwija swoje kompetencje w pozostałych sektorach przemysłu ciężkiego, także w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym” – mówi Jan Szymik, wiceprezes zarządu Zamet Industry SA – spółki dominującej w grupie kapitałowej.

Potencjał Grupy ZAMET

O sile i rynkowej konkurencyjności Grupy Zamet stanowi przede wszystkim komplementarność jej oferty, na którą składają się możliwości produkcyjne czterech zakładów. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej jest Zamet Industry SA. Spółkę tę charakteryzuje przede wszystkim unikatowa jakość procesów specjalnych, jakie stosowane są w zakładzie mieszczącym się w Piotrkowie Trybunalskim. Są to procesy takie jak spawanie i zabezpieczenie antykorozyjne, które wymagają wdrożenia specjalistycznych technologii uwzględniających przepisy i normy bardziej wymagające niż normy ISO (DNV, ABS, Lloyd’s Register).

Dodatkowo muszą one spełniać wymagania stawiane przez światowych odbiorców, wśród których są potentaci tacy jak np. Statoil, Total czy General Electric. Konstrukcje wytwarzane w piotrkowskim zakładzie wyposażone są dodatkowo w systemy hydrauliczne i elektryczne, a ich montaż i testy FAT przeprowadzane są na miejscu, w zakładzie produkcyjnym.

Z kolei zakład Mostostal Chojnice funkcjonujący w ramach spółki Zamet Industry SA oferuje możliwość wykonywania wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Mocną stroną tego zakładu jest przystosowanie do wytwarzania ciężkich konstrukcji. Udźwigowienie zakładu umożliwia przenoszenie konstrukcji o jednostkowej masie dochodzącej nawet do 64 t.

Chojnicki zakład ma, poparte referencjami, bogate doświadczenie w zakresie produkcji infrastruktury mostowej, wiaduktów i kładek, a także budownictwa energetycznego, przemysłowego i infrastrukturalnego. W portfolio tego zakładu jest między innymi wykonanie konstrukcji stalowej Millenium Bridge w Londynie, konstrukcji dachu dla stadionu Stade de France w Paryżu czy konstrukcji budynku kanadyjskiego centrum praw człowieka.

Z kolei należącą do grupy Zamet spółkę Zamet Budowa Maszyn SA oraz funkcjonujący w jej strukturach Zakład Huta Zygmunt w Bytomiu charakteryzuje przede wszystkim silne biuro konstrukcyjne. Park maszynowy tej spółki stanowi natomiast główny potencjał obróbczy grupy kapitałowej Zamet Industry.

Ciężar obrabianych w zakładzie w Tarnowskich Górach elementów może dochodzić do 150 t. Spółka wykonuje wszystkie elementy obróbki mechanicznej oraz cieplnej, w tym m.in. toczenie na tokarkach karuzelowych przy wysokościach toczenia do 4000 mm i średnicy toczenia 11000 mm

Zamet Budowa Maszyn ma wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji, serwisu i modernizacji maszyn oraz wprowadzania rozwiązań dla różnych gałęzi przemysłu.

Wysoka specjalizacja

Każdy z wymienionych zakładów odgrywa bardzo istotną rolę w strukturze całej grupy: „Kluczem do sukcesu jest tutaj wysoka specjalizacja w realizacji konkretnych zadań. O ogromnym potencjale wytwórczym grupy Zamet decyduje fakt, że zatrudnia ona około 1,2 tys. pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz szerokim spektrum kompetencji” – dodaje Jan Szymik.

Co więcej, zakłady i pracownicy wzajemnie się uzupełniają i ze sobą współdziałają, co daje grupie ogromny potencjał i możliwości wykonywania nawet bardzo złożonych i skomplikowanych zleceń. Firma wdrożyła w swoich zakładach produkcyjnych mechanizmy współpracy i komunikacji, dzięki czemu udało się osiągnąć efekt synergii wewnątrz grupy. A to pozwala na skuteczną kooperację w wielu obszarach produkcji i systematyczne budowanie pozycji na rynku. Współpraca w ramach grupy pozwala też na elastyczność w działaniach. Dzięki temu Zamet Industry może dopasować się do szczegółowych wymagań swoich klientów.

A to z kolei przekłada się na fakt, że Zamet jest partnerem często wybieranym zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów, którzy z jednej strony poszukują rozwiązań dopasowanych do swoich potrzeb, a z drugiej strony oczekują gwarancji solidności oferowanych usług. Konkurencyjność grupy Zamet wynika również z faktu lokalizacji zakładów produkcyjnych. Są one położone na terenie całej Polski, co umożliwia zlokalizowanie produkcji w zakładzie, który ma optymalne położenie w kontekście możliwości transportu do miejsca przeznaczenia konstrukcji wielkogabarytowych.

Istotnym działaniem, jakie zarząd spółki podjął w ostatnim czasie, było nawiązanie przez Zamet Industry SA długoterminowej współpracy z jednym z trójmiejskich partnerów biznesowych, w zakresie zagwarantowania dostępu do nabrzeża Morza Bałtyckiego

Dodajmy, że grupa Zamet należy do polskiej prywatnej firmy inwestycyjnej TDJ SA, będącej własnością rodziny Domogałów, która prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki, a w swoim portfelu inwestycyjnym posiada 16 zakładów przemysłowych, w tym podmioty takie jak Polska Grupa Odlewnicza SA, FAMUR SA, Famur Famak, FPM, grupa Fugo. Dzięki temu Zamet posiada unikatowe w skali kraju możliwości współpracy pomiędzy powiązanymi podmiotami należącymi do TDJ SA.
zamet-tresc-3_PP_30
Rozwojowa współpraca
Ważnym aspektem planów rozwojowych grupy Zamet jest inwestowanie w rozwój kompetencji – zarówno na poziomie organizacji, jak i poszczególnych pracowników tworzących społeczność firmy. Chodzi nie tylko o realizowanie filozofii działania grupy, lecz także o stosowanie najwyższych międzynarodowych standardów w zakresie świadczonych usług (potwierdzonych wieloma certyfikatami uznanych międzynarodowych jednostek certyfikujących, w tym certyfikatem DNV GL w zakresie normy ISO/TS 29001:2010).

Istotnym działaniem, jakie zarząd spółki podjął w ostatnim czasie, było nawiązanie przez Zamet Industry SA długoterminowej współpracy z jednym z trójmiejskich partnerów biznesowych, w zakresie zagwarantowania dostępu do nabrzeża Morza Bałtyckiego. Dzięki temu grupa uzyskała możliwość (co najmniej do końca 2017 r.) realizowania projektów na nabrzeżu posiadającym odpowiednie uwarunkowania. Chodzi o właściwą nośność gruntu i parametry basenu: głębokość oraz warunki nawigacyjne. Wszystko to umożliwia realizację w tym miejscu dużych i wymagających projektów.

Przykładem takiej konstrukcji jest ważący powyżej 2 tys. t shiploader, czyli portowe urządzenie załadowcze mające 150 m długości, 10 m szerokości i 50 m wysokości, który Zamet Industry realizował w latach 2014–2015 na rzecz ThyssenKrupp Industrial Solutions.

Maszyna ta, która może przetransportować 11 tys. t rudy żelaza na godzinę, ostatecznie trafiła do norweskiego portu w Narwiku

Plany rozwoju grupy Zamet

Notowana na warszawskiej giełdzie Zamet Industry SA ma stabilną sytuację finansową oraz zdolności kredytowe i akwizycyjne, dzięki czemu może szybko reagować na zmieniającą się sytuację rynkową i ewentualne okazje inwestycyjne. Jedną z inwestycji, którą firma się interesuje, jest akwizycja Fugo sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Nabycie tego zakładu zwiększyłoby zdolności wytwórcze grupy Zamet, szczególnie w obszarze sektora infrastrukturalnego, a dodatkowo uzupełniłoby kompetencje grupy w zakresie urządzeń dźwigowych.

W marcu 2015 r. spółka podpisała porozumienie z TDJ SA oraz spółką EQUITY III TDJ Finance sp. z o.o. SKA, dzięki któremu do końca 2017 r. Zamet Industry posiada otwartą opcję zakupu stu procent udziałów w spółce Fugo, z jednoczesnym zapewnieniem sfinansowania tej inwestycji ze środków pozyskanych od inwestorów. Akwizycja Fugo to nie jedyna inwestycja, którą interesuje się Zamet. Spółka z zainteresowaniem przygląda się podmiotom posiadającym kompetencje w zakresie projektowania w segmencie infrastrukturalnym. Zwiększenie swoich kompetencji w tym zakresie pozwoliłoby umocnić pozycję grupy Zamet i jej dalszy rozwój na perspektywicznych rynkach.

Nowe obszary rynku

Każdy z zakładów, który należy do grupy Zamet, ma znaczące referencje i doświadczenie na szerokim spektrum rynku konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Przykładowo znaczna część konstrukcji wytwarzanych w Piotrkowie Trybunalskim trafia do zagranicznych odbiorców, którzy są światowymi liderami w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu związanego z eksploatacją podmorskich złóż ropy i gazu.

„Niemniej dostrzegamy znaczący potencjał wzrostu dla Mostostalu Chojnice, przy uwzględnieniu perspektywicznego rynku budownictwa infrastrukturalnego. Zakład ten specjalizuje się bowiem w wytwarzaniu ciężkich konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych, energetycznych, sportowych oraz innych budynków i budowli – kładek, mostów oraz wiaduktów” – mówi Jan Szymik.
zamet-tresc-2_PP_30

Potęga parku maszynowego

Park maszynowy oraz posiadane zasoby sprawiają, że potencjał grupy Zamet jest z całą pewnością jednym z największych w Polsce. Powierzchnia produkcyjna zakładów grupy wynosi ponad 118 tys. m2. Każdy z zakładów należących do grupy jest wyposażony w nowoczesny sprzęt umożliwiający realizacje zamówień dla sektora wytwórstwa wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i maszyn oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie obróbki, spawania czy zabezpieczenia antykorozyjnego. Wyposażenie Zamet Industry obejmuje m.in. sterowane numerycznie wiertarko-frezarki – centra obróbcze Juaristi oraz Union, tokarki karuzelowe, pociągowe i tarczowe, frezarki bramowe oraz obwiedniowe.

Wyposażenie parku maszynowego stanowią także komory śrutownicze oraz w pełni zautomatyzowane kabiny malarskie (50×5,8×5,8 m), umożliwiające automatyczne dopasowanie warunków pracy, z możliwością podziału na segmenty. Zakład wyposażony jest także w nowoczesną halę „czystego montażu” oraz plac montażowy wraz z wieżą testową. Tarnogórski zakład wyposażony jest m.in. w obrabiarki sterowane numerycznie oraz obrabiarki ciężkie, w tym: wiertarko-frezarki umożliwiające obróbkę elementu o wymiarach 5 m wysokości, 16 m głębokości, 16 m długości, tokarki o średnicy toczenia 3 m i długości 12 m, a także frezarki bramowe, obwiedniowe i wiele innych maszyn obróbczych. „W trakcie realizacji złożonych projektów wszystkie zakłady grupy Zamet ściśle ze sobą współpracują. Dzięki temu uzyskujemy efekt synergii na wielu płaszczyznach działalności” – mówi Jan Szymik.


Nie tylko offshore – rozmowa z Tomaszem Jakubowskim, prezesem zarządu Zamet Industry

Pierwsze skojarzenie z marką Zamet Industry to oczywiście offshore, tymczasem od dawna kładą już państwo duży nacisk na rozwój grupy Zamet Industry. Jak ważne są względem siebie te dwa obszary działalności?
Skojarzenie Zamet Industry ze spółką działającą na rynku offshore, która realizuje kontrakty dla największych światowych odbiorców na rynku urządzeń na platformy wiertnicze oraz do podwodnego wydobycia ropy i gazu, jest słuszne. Z jednej strony jest ono podparte znaczącym udziałem tego segmentu w naszej działalności, ale przede wszystkim jest związane z wysokimi kompetencjami spółki na tym rynku, które przekładają się na szeroką rozpoznawalność marki Zamet na świecie.

Nasza spółka to jednak nie tylko offshore, gdyż posiadamy nie mniejsze kompetencje w zakresie produkcji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle stoczniowym, hutniczym, metalurgicznym, spożywczym, energetycznym oraz – co chcemy podkreślić – w branży infrastruktury mostowej i przemysłowej

Mamy bogate doświadczenie oraz wszelkie konieczne kompetencje, które pozwalają nam być atrakcyjnym dostawcą konstrukcji w rozwijającym się segmencie budownictwa energetycznego i infrastruktury. Dobrym przykładem jest zawarty niedawno kontrakt o wartości przekraczającej 35 mln zł netto, realizowany na rzecz spółki zależnej Rafako SA, w którego ramach Zamet Industry wykona i dostarczy nośną konstrukcję stalową kotła wraz z rusztem nośnym na potrzeby budowy bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Będziemy dążyć do tego, aby współpraca z naszymi partnerami w zakresie podobnych realizacji stale się pogłębiała. Dostrzegamy znaczący potencjał tego rynku.

Czym, pana zdaniem, wyróżnia się grupa Zamet Industry na tle konkurencji? W czym jest najbardziej konkurencyjna w Polsce, w Europie i na świecie?
Przewagi konkurencyjne grupy Zamet Industry opierają się głównie na naszej rzetelności, bogatym doświadczeniu oraz komplementarności oferty zakładów produkcyjnych wchodzących w skład grupy. Poszczególne zakłady charakteryzują się wysoką specjalizacją w zakresie realizacji konkretnych zleceń dla naszych kontrahentów, natomiast połączenie ich w ramach grupy kapitałowej pozwoliło uzyskać efekt synergii i komplementarności naszych działań.

Atrakcyjność naszej oferty potęgowana jest przez wzajemne uzupełnianie tej oferty oraz wdrożenie skutecznych mechanizmów komunikacyjnych, pozwalających na kooperację w poszczególnych obszarach produkcji, a także zaproponowanie unikalnej oferty dopasowanej za każdym razem do specyficznych wymagań klientów. Istotnym czynnikiem zwiększającym naszą konkurencyjność jest również położenie geograficzne naszych zakładów. Fakt rozmieszczenia ich na terenie całej Polski umożliwia zlokalizowanie procesu produkcyjnego w miejscu optymalnym z punktu widzenia transportu wytworzonych konstrukcji do miejsca ich przeznaczenia.

Jak pan ocenia polski rynek konstrukcji stalowych? Czy jest to rynek rozwojowy? Jak wygląda on na tle innych krajów Europy i świata?
Każdy kolejny podpisany przez Zamet kontrakt utwierdza nas w przekonaniu, że w perspektywie najbliższych lat polski rynek konstrukcji stalowych będzie jednym z najbardziej obiecujących w Europie. Nasz kraj przeszedł przez kryzys finansowy łagodniej niż inne rynki Unii Europejskiej, a polska gospodarka znajduje się cały czas na ścieżce wzrostu, co przekłada się na inwestycje w budownictwie infrastrukturalnym i mieszkaniowym. Sytuacja ta pozwala na stabilny wzrost liczby wytwarzanych konstrukcji stalowych.

Dodatkowo wielkość produkcji konstrukcji stalowych w Polsce czyni z naszego kraju jednego z głównych graczy na tym rynku w Europie. Od 2010 r. wzrasta eksport polskich konstrukcji stalowych, a Zamet jest często wybieranym partnerem przez zagranicznych kontrahentów. Niewątpliwie decyduje o tym uznana jakość oferowanych przez nas produktów oraz szerokie możliwości pozwalające na przygotowanie oferty odpowiadającej specyficznym wymaganiom klientów.

W jakim kierunku planują państwo rozwijać działalność grupy w najbliższych latach?
Z uwagi na obecną sytuację na światowych rynkach surowców energetycznych, która nie sprzyja rozwojowi inwestycji w zakresie eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego będziemy jeszcze bardziej niż dotychczas dywersyfikować źródła przychodów. Celem grupy jest mocniejsze zaznaczenie naszej obecności na rynku infrastrukturalnym, energetycznym oraz przemysłowym.

Wszędzie tam posiadamy wszelkie kompetencje i doświadczenie, aby realizować złożone inwestycje na dużą skalę. Powyższe działania nie oznaczają oczywiście rezygnacji z rynku offshore. Chcemy podtrzymać nasze kompetencje w tym sektorze, tak aby w momencie stabilizacji koniunktury na rynku być przygotowanym na szybki powrót do wysokich wolumenów zamówień. Co więcej, nasz potencjał oraz dotychczasowe doświadczenie pozwalają nam w tym momencie coraz odważniej skłaniać się ku perspektywicznym rynkom.

Najważniejsze daty w historii Grupy Zamet Industry

1956 r.
Powstanie Fabryki Maszyn Górniczych Pioma w Piotrkowie Trybunalskim.

1992 r.
Utworzenie z przedsiębiorstwa państwowego Pioma Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa FMG Pioma SA, która była jedną z 512 spółek państwowych włączonych w 1993 r. do Programu Powszechnej Prywatyzacji.

2005 r.
Włączenie FMG Pioma do Grupy FAMUR, znajdującej się w strukturze TDJ SA.

2008 r.
Wydzielenie segmentu związanego z produkcją konstrukcji przemysłowych – Pioma Industry sp. z o.o. – spółka, na której opiera się Zamet Industry SA w obecnej formie.

2009 r.
Zmiana formy prawnej (Pioma Industry SA).

2010 r.
Nabycie przez Pioma Industry SA spółki Zamet Budowa Maszyn SA.

2010 r.
Zmiana nazwy Pioma Industry SA na Zamet Industry SA.

2011 r.
Wydzielenie Zamet Industry SA z Grupy FAMUR – debiut na GPW.

2014 r.
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice.

2014 r.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia zakładu Fugo w Koninie.