Jak zapobiec korozji galwanicznej elementów elektrycznych i działaniu wysokich temperatur w samochodach

Jak zapobiec korozji galwanicznej elementów elektrycznych i działaniu wysokich temperatur w samochodach

25/02/2021
|
Źródło informacji: BASF

Samochody nieustannie ewoluują, dostosowując się do ciągłych zmian i nowych wyzwań. Przepisy wymuszające ograniczanie emisji zanieczyszczeń, zmniejszanie pojemności silników spalinowych oraz alternatywne zespoły napędowe (elektryczne, hybrydowe i zasilane ogniwami paliwowymi) jeszcze bardziej przyspieszają ten proces. Zachodzące zmiany prowadzą do wzrostu wymagań, a jednocześnie definiują nowe techniczne warunki graniczne dla stosowanych produktów.

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, takie jak Ultramid® firmy BASF, znacznie przyczyniają się do dalszego rozwoju. Tworzywa sztuczne do zastosowań technicznych nie tylko muszą wytrzymywać długotrwałe działanie wysokich temperatur, ale również zapobiegać korozji galwanicznej elementów elektrycznych.

Nowy proces stabilizacji chroni przed korozją galwaniczną

Odporność na wysoką temperaturę, długa żywotność eksploatacyjna i wytrzymałość spojeń to podstawowe wymagania stawiane komponentom w obecnych i przyszłych zespołach napędowych. Zarówno w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi, jak i pojazdów hybrydowych lub elektrycznych, materiały muszą być niezawodne i  nieskazitelne technicznie. Jest to podyktowane między innymi wymagającymi warunkami otoczenia.

Nowo opracowane stabilizowane cieplnie tworzywo Ultramid® B3PG6 BK23238 poszerza portfolio poliamidów BASF do zastosowań w wysokiej temperaturze. Nowa stabilizacja poliamidów oferuje wyjątkową odporność na ciepło do 190°C i zapobiega korozji galwanicznej na elementach elektrycznych dzięki wyeliminowaniu halogenków i metali (zawartość halogenków: < 50 ppm). Poliamid, wzmocniony 30 procentowym dodatkiem włókna szklanego, charakteryzuje się również doskonałą odpornością na starzenie termiczne, a także odpowiednimi właściwościami umożliwiającymi zgrzewanie wibracyjne i gorącym gazem.

Uniwersalne zastosowanie dzięki stabilizacji P

„Część klientów poszukiwała materiału w standardzie PA6 odpornego na temperaturę do 190°C. Coraz częściej pojawia się też wymóg stabilizacji bez użycia metali ze względu na konieczność ochrony wrażliwych podzespołów elektronicznych w układach napędowych przed korozją galwaniczną i wynikającymi z niej usterkami” — wyjaśnia Andreas Stockheim, dyrektor ds. marketingu w segmencie zespołów napędowych i nadwozi w dziale Performance Materials BASF. „Materiał opracowany z wykorzystaniem innowacyjnej stabilizacji P może być stosowany nie tylko w konwencjonalnym środowisku, ale także w układach elektronicznych, w tym samochodach elektrycznych”.

Przy opracowywaniu nowego materiału, projektowanego przede wszystkim z myślą o kanałach doprowadzających powietrze doładowujące, analizowano możliwości użycia tworzywa Ultramid® wzmocnionego włóknem szklanym. Po raz pierwszy wymagania w zakresie odporności na wysoką temperaturę uzyskano poprzez nowy proces stabilizacji cieplnej. Najlepsze warunki do stosowania tego materiału panują w elektrycznych zespołach napędowych. Ultramid® B3PG6 BK23238 wprowadzony przez firmę BASF jest przedstawicielem nowej klasy produktów w jej zróżnicowanym asortymencie poliamidów wzmacnianych włóknem szklanym i odpornych na wysoką temperaturę.

„Tam, gdzie panują wysokie temperatury oraz wymagane są uniwersalne właściwości materiału, można stosować nowe tworzywo Ultramid®. Wyróżnia się ono znacznie lepszą odpornością na starzenie niż dotychczas dostępne na rynku systemy PA6 GF30. Dzięki wszechstronnym zastosowaniom w różnych branżach możemy oferować ten materiał w dużych ilościach na korzystnych warunkach” — dodaje Andreas Stockheim.